"kimondhatatlan" English translation

HU

"kimondhatatlan" in English

HU kimondhatatlan
volume_up
{adjective}

kimondhatatlan (also: feneketlen, határtalan, szertelen, végső)
És oly alaposan és különleges módon odaszokott a Titánra, hogy kimondhatatlan kegyetlenség lett volna bármi egyéb helyre küldeni.
And he had made such a thorough and specialized adjustment on Titan that it would have been cruel in the extreme to send him anywhere else.
kimondhatatlan
Itt elhalt az ének, telve a dorbézolás kimondhatatlan, álcázhatatlan szomorúságával.
It tailed away, full of the ineffable, undisguisable sadness of debauchery.
Azok azonban olyan kimondhatatlan dolgoktól függnek, mint a jog, a régi hibák jóvátétele és a történelem kényszerítő ereje.
They depend on such ineffable considerations as justice, the redressment of old wrongs, and the thrust of history.
Gömbölyű, rózsás arcáról fokozatosan tűnt el az aggodalom, helyét kimondhatatlan boldogság foglalta el.
His bulbous pink face slowly lost its worried frown and then, more quickly, took on an expression of ineffable happiness.
Mrs... ja, igen, az termetes barátnőjük, aki a kimondhatatlan nevű finnről írja a könyveit.
. - Oh, your fat friend who writes the books about the unpronounceable Finn.
De ha visszacsábítanám, az kimondhatatlan kárt okozna neki.
Enticing her back would be an unspeakable disservice to her.
Valami kimondhatatlan, megismerhetetlen csatorna nyílt meg.
Some unspeakable, unknowable conduit had opened.
Hála legyen Istennek, kimondhatatlan ajándékáért!
Thanks be to God for his unspeakable gift.
Megpróbált szegény Lindára gondolni, aki némán levegő után kapkodott, levegőbe markolászó kezére és a szemébe költözött kimondhatatlan rettegésre.
He tried to think of poor Linda, breathless and dumb, with her clutching hands and the unutterable terror in her eyes.
kimondhatatlan (also: ki nem mondott, ki nem ejtett)

Context sentences for "kimondhatatlan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHallgatólagosan elismerve, hogy most felidézte, ami kimondhatatlan, Ralph bólintott.
Tacitly admitting that he remembered the unmentionable, Ralph nodded to Piggy.
HungarianÉs akkor, kimondhatatlan borzalmamra, rádöbbentem, hogy mégiscsak ismerem Doris Krammot!
And then horror grew in me as I realized that I really did know Doris Kramm.
HungarianKimondhatatlan érzéseket ébresztett benne csak az, amikor a tenyerébe fogta a Bru fejét.
It evoked the strongest feeling, just cupping its head in the palm of her left hand.
HungarianCabot, látogatója kimondhatatlan örömére, elnyomta a szivarját.
Cabot stubbed out the remains of his cigar, to the relief of his visitor.
Hungarian- Milyen kimondhatatlan otrombaság, hogy nem hívtunk meg - sajnálkozott Mona.
How unspeakably rude that we didn't invite you, said Mona.
HungarianDe voltak még más dolgok is, kimondhatatlan dolgok, amelyeket egyedül Mesterem értene meg.
And there was so much more to it, infinitely more, such things as only my Master might understand.
HungarianLouis kimondhatatlan fájdalommal bámult bele a sötétbe.
Louis peered into the darkness with a look of inexpressible grief He began to shiver.
HungarianJack kimondhatatlan örömöt érzett most a dolog miatt, de azért jó lett volna ötben megegyezni.
Jack was glad it was all over, but would have held out for five.
HungarianKínszenvedés és kimondhatatlan vigasztalás volt a közelsége.
It was an agony and also an immeasurable consolation to be near her.
HungarianÕ is a kimondhatatlan vágynak engedelmeskedett, mint mi valamennyien.
He has, like all of us, obeyed his inexpressible desire.
HungarianEgy ekkora fegyvertény" kimondhatatlan népszerűséget és befolyást jelent, mind kül-, mind belföldön.
With historic accomplishments like this one came international prestige and immense domestic clout.
HungarianEltűnt az illat és a szín, árnyéka volt már csak meg a kimondhatatlan szépségnek.
Gone was the fragrance and the color, so that no more than a shadow remained of what had once been so incredibly, beautiful.
HungarianNem létezett más, mint feketeség és kimondhatatlan puhaság.
All was blackness, and indescribable softness.
HungarianTalán az istennő majd megmutatja neki azokat a kimondhatatlan dolgokat, amiket a jövőbelátás homályos ösvényein hallott.
Perhaps she would show him the untellable things that she heard through the vague avenues of prescience.
HungarianAzért jött, hogy hozzon nekik valamit, valami változást, amely új sarjadásra ihlet, kielégít kimondhatatlan vágyakat.
He was come to bring them something, a change that would inspire new growth, that would satisfy some unspoken need.
HungarianMert az kimondhatatlan gonoszság volt, felügyelő úr.
HungarianKötelességszerűen kezet fogtunk, de valami kimondhatatlan aggódás hajtott, hogy kimenjek utána a lépcsőházba és utánaszóljak.
We shook hands perfunctorily, but some half-formulated fear made me follow him out to the head of the stairs and call after him.
HungarianSötét titok, kimondhatatlan titok.
HungarianFekete, formátlan teremtmények nyomultak a látóterébe, kimondhatatlan dolgok, oly szörnyek, amelyek legföljebb legrosszabb rémálmainkban kísértenek.
Black, misshapen creatures lurched into view, things that were unrecognizable, monsters from his worst nightmare.
HungarianKimondhatatlan szenvedés tükröződött az arcán, s már-már feltört belőle az az érzelem, amely fölött, ha szabadjára engedi, többé nincs hatalma.
It was softened and desperate with pain and on the verge of some terrible explicit emotion he would not be able to control.