"kinyújtott" English translation

HU

"kinyújtott" in English

HU kinyújtott
volume_up
{adjective}

kinyújtott (also: kitárt, kiterjesztett, kiterített)
Szerpapjai hozzásiettek, és felmetszették kinyújtott csuklóit szertartási késükkel.
His acolytes came forward, slashing at his outstretched wrists with their ceremonial knives.
Meleg mosollyal és kinyújtott kézzel üdvözölte Victoriát.
He greeted Victoria with a warm smile and an outstretched hand.
Hasonlóképpen kinyújtott kézzel Kiakimé követte.
Her clenched hand similarly outstretched, Kiakimé followed.
parancsolta Rong, és kérdőn a kinyújtott kézre nézett.
Lieutenant Rong insisted, wondering what the extended hand was all about.
Flick megnézte a kinyújtott kezet, azután vonakodva megszorította.
Flick looked at the extended hand and then slowly accepted it.
Futó kutya, fürge, erős; kinyújtott lábak, lelapuló fül, fölemelt fej.
A dog running, swift and strong, legs extended, ears flattened, head up.

Context sentences for "kinyújtott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAugustus felfedte kilétét, és kinyújtott kézzel kiáltotta: "Bocsáss meg, fiam!"
Augustus revealed himself, and stretched out his hand crying, Forgive me, my son!
HungarianA fiatalabb Neville vádlóan kinyújtott ujja csöppet sem zavarta meg Glovert.
The younger Neville's pointing finger of accusation didn't distract Glover.
HungarianElliot felállt, és a kinyújtott kezében tartott pisztolyból három sorozatot lőtt ki.
Elliot stood, extending the pistol in both hands, and snapped off three quick rounds.
HungarianDe kinyújtott keze nem érhette el Simont, erőtlenül hullott vissza az asztalra.
Her hand went out, but it did not touch his before it fell back upon the board once more.
HungarianA jómódról árulkodó zöld növények itt kinyújtott karokként meredtek a lángoló nap felé.
Here, verdant I wealth stretched up toward the blazing sun like out- stretched arms.
HungarianKinyújtott karral indult a lány felé, majd hirtelen felkapta őt a földről.
He came to her with his arms out and swept her up off her feet, suddenly.
HungarianEgy ülő figurát látott, kinyújtott lábbal, oldalra nyeklő fejjel.
A seated figure, sprawled back with legs stretched out, head tilted to one side.
HungarianA lépcső tövében Hendel egyet lépett előre, de Balinor kinyújtott kézzel visszatartotta.
Below the stairway, Hendel took a step forward, but Balinor put out a restraining hand.
HungarianZokogott, kinyújtott kézzel megtántorodott, de elkaptam, s szorosan fogtam.
She reeled now, her hands out, and I caught her and held her close.
HungarianViktor, a főpincér korábban szintén a páncélosoknál szolgált, kinyújtott kézzel sietett eléjük.
Viktor, the head-waiter, was a former tank man; he rushed forward with his hand out.
HungarianFelguggoltam, és az Õrmester kinyújtott lábán átlépve a sarokba surrantam.
. . and then gobble it themselves while the hungry animal watches.
HungarianSpade kinyújtott karral előretartott tenyérrel állította meg.
Spade stopped him with both palms held out on long rigid arms against his face.
HungarianGeorge kinyújtott kézzel, kicsit begörbített ujjakkal indult feléje.
George was coming for him, his hands out, the fingers slightly curled.
HungarianKinyújtott a kardját, pengéjét a szellemképpel egy magasságba emelte.
He straightened his arms, levelling his sword at the image etched in green fire before him.
HungarianOptikai szenzorjaival kinyújtott tenyerére pillantott, amely felfogta az esőcseppeket.
He turned his glowing yellow optical sensors toward the runnels of water trickling down his arms.
HungarianMegszorította a kinyújtott kezet, ám azon nyomban el is engedte, mert szégyellte a kesztyűjét.
He looked up at the high bay windows, at the gingerbread mill-work, so carefully restored.
HungarianEurópának közvetítőként, a magántőke kinyújtott karjaként kell eljárni.
Europe must act as a lever for private capital, an intermediary.
HungarianMellette Priscilla ült kinyújtott lábakkal a földön, hátát a falnak támasztva.
Beside him, Priscilla quivered, her face gray, terrified.
HungarianÁltalában kinyújtott karral, zokogva próbálnak maradásra bírni, amikor elhagyom őket.
Usually they cry and hold out their arms when I leave them.
HungarianLiz kinyújtott karral maga elé tartotta Wendyt, megvizsgálta a vörös sebet, azután megcsókolta.
Liz held Wendy at arm's length for a moment, looked at the red mark, then kissed it gently.