"kinyúlt" English translation

HU

"kinyúlt" in English

Context sentences for "kinyúlt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Ujjai között az üres gyümölcsleves pohárral kinyúlt és megütötte a harangokat.
Extending her empty cordial glass in her toes, she struck the speaking chimes with it.
HungarianA fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből, és kinyúlt a szemüvege után.
He unknotted himself, reaching out to claim his spectacles from beside the bed.
Hungarian- Kinyúlt és megtapogatta a lopott ékességeket, melyeket a valkisi a nyakában viselt.
He reached out and fingered the stolen ornaments that Boghaz wore around his neck.
HungarianDagadt bennem a félelem, és kinyúlt, hogy hatalmába kerítse a dolgok ezreit.
And the fear in me expanded, reached out to compass a thousand other causes.
HungarianVarner kinyúlt karjával az ablakon, és intett a másiknak, hogy kerülje ki.
He stuck his arm all the way out of the window and waved the SUV around him.
HungarianKinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából.
He reached for her memory and by it hauled himself out of the grip of his father's mind.
HungarianKinyúlt, óvatos mozdulattal lehúzta a gumicsövet a kipufogóról, és a földre dobta.
He reached and carefully eased the hose from the tail pipe, and dropped it to the ground.
HungarianAmikor a hátsó ajtó mellé ért, kinyúlt, és megkopogtatta az ablaküveget.
When he was even with the rear door, he reached out and tapped on the window.
HungarianRhuland aranykeze egy hirtelen mozdulattal kinyúlt, s tenyerével fivére mellkasához ért.
Rhulads golden hand snapped out, fingers slashing across his brothers chest.
HungarianBal keze kinyúlt Casson mellett, és megkopogtatta a 64-es szoba ajtaját.
Reaching round Casson he rapped with his left hand on the door of room 64.
HungarianTúl késő Narcisse már kinyúlt felé, akár engedélyezte Boone, akár nem.
Too late; Narcisse was already reaching for him, with or without Boone's permission.
HungarianFelállították a terasz végében, pontosan azon a szélén, ami kinyúlt a vízesések fölé.
They set it up at one end of the balcony, by the edge overlooking the roaring white falls.
HungarianA machete a földre esett, és Boone kinyúlt, hogy megragadja Decker arcát.
The machete fell to the ground, and Boone reached out for Decker's face.
HungarianHari gondolatban kinyúlt az élettől lüktető, megmagyarázhatatlan káosz felé.
Mentally, he reached out to the chaos, so vibrant and undisciplined.
HungarianFelhőként függött az apja körül, amikor kinyúlt a könyv után... és megfogta.
It hung around his daddy like a vapor as he reached for the book .
HungarianSam biztonságot keresve kinyúlt Hart felé és ráeszmélt, hogy a tünde nő már elment.
Seeking comfort, he reached out for Hart and found she was gone.
HungarianMary Beth megint kinyúlt a szellem felé, és a legbársonyosabb hangján turbékolta:
She reached out to it again, and in the softest voice wooed it.
HungarianA szem csáp módjára kinyúlt, keresztülsuhant a közeli ablakon, és lepillantott a városra.
The eye-tentacle extended swiftly, thrust through a window, and looked down over the city.
HungarianAz egyik bal oldali oroszlánnak a farka most szinte kinyúlt az ösvényre.
The tail of the one on the left now almost jutted out over the path.
HungarianUblala kinyúlt, megragadta a jobb kezét, és közelebb rántotta magához.
Ublala reached out, caught him by the right arm, and tugged him close.