"királyi" English translation

HU

"királyi" in English

volume_up
királyi cím {noun}
volume_up
királyi vér {noun}
HU

királyi {adjective}

volume_up
Arcán szinte megszokottá vált egyfajta királyi kifejezés, ami, be kell ismernie, illett a képbe.
Her face had the sort of regal composure that fitted the image.
Királyi, méltóságteljes volt a megjelenése.
His entire appearance was regal, majestic.
Királyi jelenség volt így, rongyokban is.
He made himself rather regal now, in spite of his rags.
A királyi vér királyi vér, és a tiéd királyi, a pendragon és Avalon vonalán egyaránt.
Royal blood is royal blood, and yours is royal, from the Pendragon and from Avalon.
Királyi utazás, de ne legyen királyi fogadtatás.
He'll get the royal tour, but not the royal reception.
Nicolaides úr bocsánatot kért a thai királyi családtól, és királyi kegyelemért fellebbezett.
Mr Nicolaides has apologised to the Thai Royal Family and has made an appeal for royal grace.

Context sentences for "királyi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianNéha hajlamosak vagyunk elfeledkezni a királyi palást mögötti emberről, Stragen.
'Sometimes we lose sight of the real person lying behind the state robes, Stragen.
HungarianDe figyelhetjük az olajfoltot a Nimródról mondta a Királyi Légierőő kapitánya.
But we can watch the slick from the Nimrod, said the group captain from the RAF.
HungarianAhogy az lenni szokott, a cimmurai királyi udvar sem volt mentes az intrikáktól.
As inevitably happens, the king's court at Cimmura was filled with intrigues.
HungarianÉs az Istennő idejében a férfi megküzdött a Király Bikával a királyi trónért!
Ah, in the days of the Goddess, man went against King Stag to seek his kingship!
HungarianApád azonban gúnyt űzött királyi méltóságunkból és igenis megérdemelte a sorsát!
He made a fleeting mockery of our royal dignity, and well deserved his fate.”
HungarianElvégre a királyi család tagjai, mégiscsak megérdemlik az emberi bánásmódot.
They're still members of the royal family, and certain courtesies are involved.'
HungarianEzt is Viviane tervelte volna ki, hogy a két királyi vérvonalból gyermek szülessék?
Had Viviane planned this too, a child that should be born of the two royal lines?
HungarianA királyi haditengerészet fedélzeti tisztje általában nem lát el ilyen feladatokat.
It's not customary for a Warrant Officer in the Royal Navy to do guard duties.'
Hungarian- Ne feledd, úrnőm - mondta Arthur -, hogy Avalon királyi véréből származom.
You must remember, my lady, said Arthur, that I come of the royal line of Avalon.
HungarianVoltak nagyvárosok, voltak királyi udvarok, amelyek pártolták a festészetet.
There were great cities in existence and Royal Courts which supported painting.
Hungarian- Az ajtó nem túl jó választás - mondta a királyi mágus a menekülő tolvajnak.
The door, the sorceress told the hard-running thief firmly, is not an option.
HungarianAillas és Dhrun a Zöld Terembe érkezve a királyi család tagjait már ott találták.
Aillas and Dhrun, arriving in the Green Hall, found the royal family already on hand.
HungarianMivel Inst csak királyi házastárs volt, az öröklési rendben nem ő következett.
Since Inst had only been royal consort, he wasn't in the line of succession.
HungarianA Királyi Csillag fedélzetén egy tiszteletet keltő személy jelent meg: Casmir király.
On the deck of the Star Regulus a stately gentleman stepped forward: King Casmir.
HungarianAz ágy nem volt királyi méretű, de azért a szokásos dupla ágynál valamivel szélesebb.
The bed was smaller than a king or a queen but quite a bit larger than a twin.
HungarianMiféle királyi ügy volna az, ha egy kapusra vagy egy ajtónállóra bízhatnám?
What kind of royal matter could it be that I might confide to doormen and porters?
Hungarian- Mindaddig, amíg hűségesen betartják a királyi törvények minden egyes pontját.
So long as you faithfully adhere to each and every provision of royal law.
HungarianMásodszor húsz aranykorona pénzbüntetést kell befizetnie a királyi kincstárba.
Second, I fine you twenty gold crowns, to be paid into the royal treasury.
Hungarian"Ha valakinek szeretője van, annak majdnem királyi a helyzete - mondta magában.
To have a mistress and an almost royal position is a sign of power, he said to himself.
HungarianTe a Királyi Testőrség védelmét választottad, és most már Királyi Bajnok vagy.
You chose the protection of the Kings Guard, and now the role of Champion.