"kocsi" English translation

HU

"kocsi" in English

EN
volume_up
kocsi lopás {noun}
EN
HU

kocsi {noun}

volume_up
1. general
kocsi (also: autó, vagon)
Szíveskedjenek a kocsi valamennyi ablakát felhúzni, mielőtt átkelnek a gáton.
Close all the windows of your car before proceeding across the dam, please.
Malloy kivette, biztosította, mielőtt átment volna a kocsi másik oldalához.
The Marine pulled it out and safed it, before walking to the other side of the car.
Balról megelőzött bennünket egy másik kocsi, súrolta az első lökhárítómat.
A car brushed the left front fender and stopped, as I thought, to apologize.
Amint Dana kinyújtotta a kezét a kocsi után, az tovagördült, így nem érte el.
As Dana extended her hand for the carriage, the carriage moved forward, just out of her reach.
-Az elmúlt órában egy sok csomaggal megrakott kocsi hajtott ki a parkból.
A carriage heavily loaded with luggage has passed out during the last hour.
A kanyarodó kocsi himbálása hozzám lódította Claudiát, és útnak indultunk a falu felé.
She was thrown against me as the carriage rocked into its turn and headed for the village.
Megtámaszkodott a kocsi oldalában, nehogy szégyenszemre elvágódjon a földön.
To maintain his balance, he steadied himself with one hand against the cart.
Ezért elfogadhatatlan, hogy a kocsi húzza a lovat.
It is therefore unacceptable to put the cart before the horse.
They took me to the holding place on the back of a golf cart.
Van egy kis probléma a kocsi vezetőjével.
I'm a little concerned about the driver of the rig.
Roy megállt egy csillogó piros kocsi mellett, amiből vattacukrot árultak.
At a bright red wagon where cotton candy was sold, Roy suddenly halted.
Másnap reggel pedig, amikor a kocsi kidöcögött a faluból, én is ott voltam rajta.
The next morning when their wagon pulled out of the village, I was in it.
A kocsi megállt, és a kocsis nagy hajbókolással Kanóchoz fordult.
No sooner had the wagon stopped than the little fat man turned to Lamp-Wick.
2. transportation
S a kocsi még mindig a tóban van? kérdezte Marty a vizet bámulva.
And the coach is still in there? he asked, staring into the threshing water.
Így hát a kocsi elvitte őket egy darabig, és visszahozta a ház urát Longbournba.
The coach, therefore, took them the first stage of their journey, and brought its master back to Longbourn.
A bekerített udvar felől trombitaszó jelezte a kocsi és utasai érkezését.
From within the enclosure, trumpets announced the arrival of the coach and its passengers.

Context sentences for "kocsi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMostanra a kocsi valamennyi ablaka kitört; a szélvédőn kívül nem maradt ép üveg.
All the windows in the Humvee were broken now; all the glass but the windshield.
HungarianAmint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
As soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
HungarianMég szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.
We were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
HungarianAmint így tett, a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn.
As he did so the car began to roll backwards down the mild incline of the street.
HungarianAmint megnyomta a megfelelő gombokat, beugrott egy kocsi mögé, nem mert odanézni.
As soon as he pushed the right buttons, he ducked behind a car, afraid to look.
HungarianEllenőrizni fogjuk mondta Masen de lefogadom, hogy a kocsi nincs ott, Mr.
'We'll check it out,' Masen said, 'but her car's not there either, Mr. Trenton.
Hungarian- Saul kinyitotta az ajtót, odament a kocsi elé, és fölemelte a motorháztetőt.
He opened the driver's door, approached the front of the car, and lifted the hood.
HungarianRamsey még akkor is zsörtölődött, amikor a kocsi lehúzódott a Shepheards előtt.
Ramsey was still arguing as the car pulled into the drive before Shepheard's.
HungarianArlene, aki mellette ült a sötét kocsi hátsó ülésén, perzselő tekintettel nézte.
Next to him, in the rear of the shadowy car, he felt Arlene gazing at him searingly.
HungarianÖsszeszorított foggal zokogva, csigalassúsággal csúszott a hasán a kocsi felé.
He crawled toward the car, crying and gritting his teeth as he slid on his stomach.
HungarianVégigment a kocsi mind az öt sebességfokozatán, és a vezetésre összpontosított.
He worked the car up through its five gears ind concentrated on his driving.
HungarianDegarmo ott állt a kocsi mellett, cigarettázott, és lenézett az útkanyarulat felé.
He stood beside the car smoking and looking off down the curve of the street.
HungarianEgyikük felmászott a kocsi oldalán levő létrán, és feljebb emelte a tányért.
One climbed the ladder affixed to the side and elevated the oddly angular dish.
HungarianA csukott kocsi továbbment, míg úgy negyed mérföldnyire egy átjáróra nem bukkant.
The limousine continued on, until it found a crossover about a quarter of a mile up.
HungarianKilépett a házból, bevágta az ajtót a háta mögött, és sietve a kocsi felé indult.
She stepped outside, slammed the door behind her, and hurried down the walk.
HungarianNézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.
They watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
HungarianA kocsi megállt a ház előtt, az egyik testőr a kiszálló férfi fogadására sietett.
The car stopped at the house, a bodyguard stepping forward as a man got out.
HungarianAlig kezdték meg életmentő tevékenységüket, felbukkant egy Con Ed felügyelő kocsi.
Just as they began their rescue attempt, a Con Ed supervisor's car pulled up.
HungarianMiközben a kocsi szélsebesen suhant az üveg és pala épület felé, Corbell tanakodott.
As the car swerved and darted through glass and concrete rubble, Corbell wondered.
HungarianAz egyik rúdnak minden bizonnyal kocsi hajtott neki, mert csúnyán elgörbült.
The sign had been hit by a car and badly damaged, but it hadn't been replaced.