"kollégium" English translation

HU

"kollégium" in English

HU kollégium
volume_up
{noun}

1. general

kollégium (also: diákotthon, hálóterem)
volume_up
dorm {noun} [coll.] (dormitory)
Behind a dorm on campus.
He returned to the Jesuit residence hall.
Hajnali ötkor lomhán felkelt, és a Weise Kollégium kápolnájába ment, óvatosan fogott egy ostyát, aztán visszatért a szobájába, és misét mondott.
He sluggishly awakened at 5 A.M. and went to the chapel in Weigel Hall, secured a Host, then returned to his room and said Mass.
A Fizetőképesség II. által kimondott "kollégium” megközelítés az előrelépés kulcsa és egyfajta félutas házat tesz lehetővé.
The 'college' approach as pronounced in Solvency 2 is a key way forward and allows a kind of half-way-house.
A különböző propagandahivatalok és az Érzelmi Manipulációs Kollégium egyetlen hatvanemeletes épületben helyezkedtek el a Fleet Streeten.
The various Bureaux of Propaganda and the College of Emotional Engineering were housed in a single sixty-story building in Fleet Street.

Context sentences for "kollégium" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA legfelső tizennyolc emeletet az Érzelmi Manipulációs Kollégium foglalta el.
The top eighteen floors were occupied the College of Emotional Engineering.
HungarianElnök úr, az új kollégium dolga, hogy tegyen eleget kötelezettségeinek.
Mr President, it will be up to the new College to take up its responsibilities.
Hungarian...a Jordan-kollégium Mestere ostoba vénember mondta éppen az asszony.
The woman was saying, ... the Master of Jordan College is a foolish old man.
HungarianEbből a műszerből azt tudom meg, hogy a gyermek az övét a Jordan-kollégium Mesterétől kapta.
All the others have been acquired and destroyed, by order of the Magisterium.
HungarianÉgy tengernagy, az egyik oxfordi kollégium igazgatója és egy főrangú hölgy.
An Admiral of the Fleet, the Provost of an Oxford College, and a Dame of the British Empire.
HungarianOktóber 7-én a kollégium és a Bizottsági Elnökök Értekezlete Berlaymontban találkozót rendezett.
On 7 October, the College and the Conference of Committee Chairs met in the Berlaymont.
HungarianEgy dolog számít azonban: a kollégium döntése, és erre vonatkozóan hatékony az egyeztetés.
What counts, however, is the decision of the College, and here there has been effective coordination.
HungarianVan egy döntés, és én biztosítom önt, hogy júniusban ott lesz a javaslat a Kollégium előtt.
There is a decision, and I assure you that, in June, we shall have the proposal in front of the College.
HungarianAmíg áll ez a kollégium, te nem vagy elveszett, Lyra.
He said, You will never be lost while this college is standing, Lyra.
HungarianAz én Oxfordomban, a Jordan-kollégium Mestere adta nekem!
The Master of Jordan College in my Oxford gave it to me.
HungarianNeki kellett támaszkodnia a kollégium falának.
He had to lean against the college wall beside him.
HungarianA többi bankot egy kollégium felügyelné, illetve a tisztán nemzeti bankok esetében, nemzeti felügyelő szervük.
The other banks would be supervised by a college or, in the case of purely national banks, by their national supervisor.
HungarianA lányok a kollégium felügyelőnőjéhez fordultak.
HungarianA Jordan-kollégium Mesterétől kaptam.
The Master of Jordan College gave it me.
HungarianBalról a kollégium, jobbról a Főiskolai Dalárda épületei meredtek tiszteletreméltó vasbeton és vita-üveg tömbökként.
College on their left and, on their right, the School Community Singery reared their venerable piles of ferro-concrete and vita-glass.
HungarianA Törvényszék nyolcadik napja hallgatja ki a tanúkat a kérdéses ügyben a magas tornyú, nagy múltú Szent Jeromos Kollégium falai között.
The Court had been hearing evidence in this case for eight days already, in the ancient high-towered College of St. Jerome.
HungarianCsinálj úgy, mintha ez csak egy könyv lenne, amit éppen írsz, gondolta, amint ráfordult a Kollégium sugárútra, és maga mögött hagyta az egyetemet.
Pretend it's a book you're writing, he thought as he turned left onto College Avenue, leaving the campus behind.
HungarianEzúttal kevesebben ülték körül az asztalt: csak ő, a Mester és Hannah Relf nagyasszony, a Szent Zsófia női kollégium feje.
This time it was a smaller party: just herself and the Master and Dame Hannah Relf, the head of St. Sophia's, one of the women's colleges.
HungarianA különböző propagandahivatalok és az Érzelmi Manipulációs Kollégium egyetlen hatvanemeletes épületben helyezkedtek el a Fleet Streeten.
The various Bureaux of Propaganda and the College of Emotional Engineering were housed in a single sixty-story building in Fleet Street.
HungarianÉs ott a Balliol-kollégium.