"kormányzás" English translation

HU

"kormányzás" in English

HU kormányzás
volume_up
{noun}

1. general

A kormányzás totalitárius és tekintélyelvű formái gyakran kevéssé feltűnő módon kezdődnek, és rendkívül kifinomult társadalmi ellenőrzési formákkal bírnak.
Totalitarian or authoritarian forms of government often have very unobtrusive beginnings and very refined methods of social control.
A mi értelmezésünkben ez az útvonalterv szigorúan ellenőrzött, lassú átmenetet jelent a polgári kormányzás felé, amiben a katonaság továbbra is döntő szerepet játszik.
We read this road map as a tightly controlled, slow transition towards a civilian government where the military still plays a dominant role.
kormányzás (also: vezetés, irányítás, kormányrúd)
volume_up
helm {noun}
kormányzás (also: rendelkezés, döntés, uralkodás, fő-)
volume_up
ruling {noun}

2. politics

Ezen összetett adminisztrációs rendszer kihívásaira csak egy megfelelő válasz volt: a többszintű kormányzás.
There is only one answer to the challenges of this complex administration system: multi-level governance.
Ez azonban csak úgy érhető el, ha a megfelelő nemzeti közigazgatási szervek is alkalmazzák a felelősségteljes kormányzás és a partnerség általános normáit.
However, this will be possible to achieve only if the corresponding national administrations also apply the general standards of good governance and partnership.

Context sentences for "kormányzás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzen eszközök közé tartozik például az uniós gazdasági kormányzás létrehozása.
These means include, for example, the establishment of an EU economic government.
HungarianA most megválasztott ír kormányzás erős felhatalmazással került kormányra.
The Irish Government that has just been elected in Ireland has a strong mandate.
HungarianAz emberek a kormányzás minden szintjén támogatják a korrupció elleni küzdelmet.
People support the fight against corruption at every level of government.
HungarianJelenleg az európai politika kormányzás felé való eltolódásának folyamatát tapasztaljuk.
We are currently experiencing a process of governmentalisation of European policy.
HungarianNem a rendszer, még csak nem is az euró van válságban, hanem a kormányzás.
It is not a crisis in the system or in the euro, but a crisis in government.
HungarianVégezetül sajnálom, hogy a jelentés nem karolta fel a gazdasági kormányzás elképzelését.
Lastly, I regret that the report does not take up the idea of an economic government.
HungarianVégső célunk továbbra is a jogszerű, polgári kormányzás felé történő átmenet.
Our ultimate goal remains to help a peaceful transition to a legitimate, civilian government.
HungarianKormányzás az emberek által és nem az emberek nevében.
It is the original form - government by the people and not government on behalf of the people.
HungarianEgyetlen előnye a kormányzás és az ideológia szférájában keresendő.
Its advantage lay solely in the spheres of government and ideology.
HungarianÁm addig sem hagyhatom kormányzás nélkül ezeket a bolygókat.
Until then, we must manage somehow, and have no choice but establish our own feudality.
HungarianBizonyos vagyok abban, hogy Kivu és az egész Kongó sikerének kulcsa a kormányzás színvonala.
I am certain that the key to success in Kivu and the whole of Congo is the quality of government.
HungarianA két legfontosabb terület a béke és a biztonság, illetve a kormányzás és az emberi jogok.
Under the EDF we support development cooperation in Nigeria.
HungarianTöbb mint két évszázada élünk alkotmányos kormányzás alatt.
We have lived under our constitutional form of government for well over two hundred years.
HungarianA nyílt kormányzás, ugyanakkor, alapvető a képviseleti demokráciában.
Open government is essential in a representative democracy.
HungarianEgy működő képviseleti kormányzás intézményeit nem lehet bürokratikus parancsszóval megteremteni.
You cannot create the institutions of functioning representative government by bureaucratic fiat.
HungarianOldalakon át elmélkedik a kormányzás tudományáról, de adomákat vagy leleplezéseket hiába keres benne az ember.
He proses on about statecraft, and doesn't go in for any racy and indiscreet anecdotes.
HungarianA demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (szavazás)
Democracy building in external relations (vote)
HungarianA demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (vita)
Democracy building in external relations (debate)
HungarianAzt akarom, álljon helyre Manilában a demokratikus kormányzás.
I want the democratic government in Manila restored.
HungarianA vétójog és a képviseleti kormányzás 62 területen szűnt meg az alkotmányban lévő 61-gyel szemben.
The right of veto and representative government have been cut in 62 areas as against 61 in the Constitution.