"kupac" English translation

HU

"kupac" in English

EN

HU kupac
volume_up
{noun}

volume_up
cop {noun}
Anyámmal kézen fogva kisétáltunk az út szélére, és valóban a házunk és az út között három nagy kupac murva magasodott.
I walked hand in hand with my mother to the edge of the road, and sure enough, between our house and the bridge were three mounds of new gravel.

Context sentences for "kupac" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSokáig égett a tűz, és mikor kialudt, csak egy kupac hamu villogott a padlón.
Only after a long time did the fire die away, leaving a glittering mass of ash.
HungarianMindkettőre borítottam egy-egy kupac földet és homokot, de minden lehetséges.
I had put a couple of feet of sand and dirt over each, but it was still possible.
HungarianKham odafordult, és egy kupac kölyköt és serdülő orkot pillantott meg a konyhaajtóban.
Kham turned to see a group of juvenile and adolescent orks crowded in the archway.
HungarianAz íróasztalon, kis réztálcán két kupac tömjénhamu állt egymás mellett.
Two cones of incense ash stood side by side on a small brass tray on the bureau.
HungarianBent nagy kupac szemét látszott, amit mintha nemrég megmozdítottak volna.
There seemed to be a heap of rubbish piled up just within, recently disturbed.
HungarianEgy ősz hajú, kopasz varázsló magasodott az Elminster nevű, leláncolt élő kupac fölé.
A white-haired, bald wizard stood above the chained heap that was Elminster.
Hungarian- Én neki tudnék menni ennek a várnak, és szétrúgni, mint egy kupac falevelet.
I could jump on that place myself and scatter it like a pile of leaves.
HungarianA következő másodpercben eltűnt, csak egy kis kupac hamu maradt utána.
In another second it was gone, and only a small pile of black ashes remained.
HungarianUh, nem 'tom feltünt-e, hogy az elvégzendő kupac mérföldekkel vezet.
Uh, I don't know if you noticed here but the ''In'' is winning by a landslide.
HungarianErre egyes emberek azt mondják, hogy én nem egy kupac sejtnek érzem magam.
And finally, some people say, well, you know, I don't feel like a bunch of cells, you know.
HungarianTovább lapátoltam, kupacot kupac után hajítva a Cadillac tetejére.
I began to dig again, throwing fan after fan of dirt over the roof of the Cadillac.
HungarianCorbell biztosra vette, hogy egy gömbautó rejtőzik a kupac alatt.
. . and Corbell became certain that there was a bubble-car under the bulge.
HungarianEkkor a lány felsikoltott, és rávetette magát az egyik kupac páncélruhára.
Then the girl in red gave a little cry and pounced upon one of those bundles of leather and mail.
HungarianBenyúltam a hátra pakolt kupac alá, és kivettem az emelőt.
I reached under the jumble of stuff in the back of the van and got the jack.
HungarianAz út szélén, félig az árokban egy kupac ruhát vett észre.
To the side of the road, half in the ditch, he noticed a tumble of clothes.
HungarianEgy pillanattal később egy kupac verekedő kölyök jelent meg.
Almost immediately a knot of kids came brawling through the archway.
HungarianÁtléptem két vezeték fölött, és megkerültem egy holttestet... vagyis egy kupac hamu volt csak jószerivel.
I stepped over two live wires and went around a body that wasn't much more than a puddle.
HungarianGlyneth kétségbeesetten felkiáltott, felkapott egy dárdát, és rohanni kezdett a kupac felé.
Glyneth could see only a welter of movement, and then knights submerged Kul under sheer weight of numbers.
HungarianEgy hosszú kar szántott a homokban, félrelökött egy kupac hínárt.
A long arm swept the sand, pushing away a mass of weed.
HungarianAz előkert nem más, mint egy kiszáradt kupac, amelyet a fagy nemsokára még groteszkebbre formál.
The front lawn is a mass of dried hummocks, which the frost will soon heave, into even more grotesque postures.