"kutatás" English translation

HU

"kutatás" in English

HU kutatás
volume_up
{noun}

1. general

Az övezet határától számított tíz mérföldön belül a kutatás megengedett.
Exploration is allowed within ten miles of the boundaries of the zone, Daniel.
Csupán ez is a kutatás egyik lehetséges módja.
It is just a possible line of exploration.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy vélem, az európai ásványolaj-kutatás rendkívül fontos kérdés.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that oil exploration in Europe is an extremely important issue.
Akkor a kutatás sajnálatos módon elhúzódik.
'Then our investigations will take longer.'
de még így sem tudtuk értelmezni a képeinket egészen addig, amíg hat hónappal a pályára állás után történt valami, amit sokak a Cassini Titán-kutatás csúcspontjának tartanak.
But we couldn't make sense of our images, until, six months after we got into orbit, an event occurred that many have regarded as the highlight of Cassini's investigation of Titan.
Fitch lecsapott az illető megérzésére, és miután két héten át minden kutatás zsákutcába torkollt, végre rátaláltak a megfelelő kórházra.
Fitch pursued the hunch with serious arm-twisting through JRA, and after two weeks of dead-end probing they finally found the right clinic.
Felkészült arra is, hogy a kutatás akár évekig is eltarthat; semmi sem volt benne a fehér ember türelmetlenségéből, csak erős hite volt.
And further, he was prepared to spend serene years in his quest; having nothing of the white manis impatience, but a great faith.
Életében már sok küldetés és feladat teljesítésében vett részt, de ez a különös kutatás a papírok között kivételes izgalmat okozott.
He had been on many missions and quests in his life, but this searching out a trail through paper had a strange excitement to it.
A lista hosszú volt; talán a kutatás korai szakaszában anélkül húzott ki egy tételt, hogy az valóban a birtokába került volna.
The list was long, and perhaps early in the quest he had crossed off an item out of wishful thinking, before he had taken possession of it.
kutatás (also: keresés)
kutatás
Ezek forrása az energiatechnológiák terén megvalósuló kutatás és innováció lesz.
These will be delivered by research and innovation in energy technologies.
Ugyancsak hangsúlyozniuk kell az áttörésközpontú kutatás fontosságát.
They also need to stress the importance of breakthrough-oriented research.
Az EU-szintű közös kutatás célja a nemzeti kutatási programok kiegészítése.
Joint research at EU level is designed to complement national research programmes.
volume_up
search {noun}
- Igen, az elveszett após utáni kutatás kiterjed az ismeretlen szervezet utáni kutatásra is.
Yes, the search for the father is by extension a search for the unknown network.
További kutatás jután mérlegelhetjük e teóriák valószínűségét.
Further search could be made as to points if they seem in any way probable.
A kutatás egyébként már csak Oregon egy bizonyos körzetére szorítkozik.
I've narrowed my search, concentrating on a particular area in rural gon.

2. education

kutatás (also: értekezés)

Context sentences for "kutatás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKutatás közben mélyen behatoltam a hegyekbe folytatta, visszamerülve a történetbe.
I went deep into the mountains, searching, he con- tinued, lost again in his tale.
HungarianKutatás közben rá kellett döbbennem, mennyire hiábavalóak az erőfeszítéseink.
In the past week I've discovered just how useless our secrecy measures are.
HungarianEgyórás kutatás után éppen úgy nem értettek semmit, mint amikor elkezdték.
An hour of searching brought them back to the confusion with which they'd started.
Hungariana) Készült-e népességi kategóriák szerinti közvélemény-kutatás Európában?
Have special public opinion soundings been taken in Europe by population category?
HungarianEgy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség.
Within an hour of perusing the letters it had pride of place in his skull.
HungarianA kutatás ugyan nem vonja el az összeset innét, de kezdetnek azért pompás lesz!
That won't divert all of them, but it will do for a start, won't it?
HungarianHétórás kutatás után Trimble bejelentette, hogy Mark Sway nincs a St.
After seven hours of searching, chief Trimble declared St. Peter's to be free of Mark Sway.
HungarianA kutatás ötlete Monától származott, aki borzasztóan szeretett volna odamenni.
It was Mona who had suggested this and was all for going herself.
HungarianEgyetlen közvélemény-kutatás nem jelent semmit, mint ahogyan egy fecske sem csinál nyarat.
One opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
HungarianAz államilag támogatott kutatás és fejlesztés a GDP kb. 0,6%-a.
R&D in total in the economy, publicly funded, is about 0.6 percent of GDP.
HungarianEz jelenleg még nem alkalmazható, hanem folyamatban lévő kutatás.
Now this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.
HungarianA legutóbbi közvélemény-kutatás szerint hatvan százaléka van, tízzel kevesebb, mint múlt hónapban.
The latest opinion polls put him at sixty percent, against seventy last month.
HungarianA kutatás végeredménye, hogy nem a félelem volt az elsődleges oka a viselkedésnek.
The upshot of this experiment was that fear was not really a primary driver of the behavior at all.
Hungarian- Vagyis ez azt jelenti, hogy ez egy titkos kormányzati kutatás - jegyezte meg Dan.
'Which means this is a secret government project,' Dan said.
HungarianDe más ajtók nyíltak más világokba, és némi kutatás után megtaláltam az utat ebbe a világba.
But there were other doorways into other worlds, and a little searching found the way into this.
HungarianRose tudja, hogy a kutatás irányítói melyik táborhoz tartoznak.
Rose quickly becomes convinced that the project’s directors will opt for termination.
Hungarian- Kutatás közben valami egészen szokatlanra akadtunk - mondta az idegen.
'As my associates continued searching, they discovered something totally unexpected,' the stranger said.
HungarianIlyen feltételek mellett talán valóra válik a GDP 3%-nak a kutatás-fejlesztésre történő fordítása.
On this condition, perhaps the aspiration of 3% of GDP to be devoted to R&D will become a reality?
HungarianUgyanez a közvélemény-kutatás azt is feltárta, hogy a válaszadók a Parlamentbe vetették a legtöbb bizalmat.
The same poll also found that Parliament inspired the most confidence in the respondents.
HungarianTeljesen felébredt a kutatás közben, de muszáj volt néhány órát aludnia.
She was wide awake, but she had to get some sleep.