"lágy" English translation

HU

"lágy" in English

HU lágy
volume_up
{adjective}

lágy (also: laza, nyugodt, finom, puha)
volume_up
mellow {adj.}
Ám a férfi lágy és dallamos hangon szólalt meg, az ősi nyelvjárásban.
But his voice was mellow and soft, as he spoke in an ancient dialect.
A férfi úgy fordította a kést, hogy megcsillanjon rajta az asztali lámpa lágy, meleg fénye.
He turned the razor so the blade caught the low, mellow light of the table lamp.
- A hangja is olyan volt, mint Perry Comóé: rekedtes, lágy, kissé álmos hangja volt.
He sounded like Perry Como too: His voice was soft, mellow, and sleepy.
lágy (also: behízelgő, selymes)
volume_up
silken {adj.}
volume_up
silky {adj.}
Az egykori sztár, Jackie Wilson lágy, selymes hangja robbant be a helyiségbe.
The sweet, silky voice of the late, great Jackie Wilson blasted through the room.
Komoly arcú, makulátlanul öltözött nő volt, de a hangja lágy volt és szexi.
She was a starched-looking woman with severe features, but her voice was soft, silky, and sexy.
A hálóruha különös volt: lágy és nagyon sima, majdhogynem csúszós az egyetlen kellemes tapintás ezen a helyen.
The bedclothes were strange: silky and very smooth, even slippery-the only touch of luxury about the place.
lágy (also: nyájas, kellemes, erőtlen, enyhe)
volume_up
soft {adj.}
Bársonyosan lágy, igen, ilyen volt, bársonyosan lágy.
Soft, soft, that's what she was, so soft.
Érctelen, lágy hangja suttogásra emlékeztetett, de annál valamivel határozottabb volt.
His voice was as toneless and soft as a whisper, but more distinct.
Egy pillanatra elzsongították a hálószoba lágy pasztellszínei.
And the soft pastel colors of the bedroom lulled him for a moment.
lágy (also: nyugodt, csendes, halk, mozdulatlan)
volume_up
still {adj.}
Olyan sok lágy emberi szövet maradt bennük, hogy inkább voltak mozgó hullák.
In fact they were made up of so much soft human tissue that they were animated corpses still.
Még mindig hallotta Ó Evelynt, amint Monához beszél, egyszerre mély és lágy, különös hangján.
He could still hear Ancient Evelyn's strange voice, both deep and soft, and pretty all at once, talking on and on to Mona.
Az avar nem zördült meg léptei alatt, de hátának lenyomata még látszott az erdő lágy talajában.
The leaves did not rustle under his tread, but the print of his back was still visible in the soft loam of the forest floor.
she whispered, keeping her voice soft and tender.
Nem éreztem gyilkosságot, csak az apácák lágy hangját hallottam.
I felt no murder here, only the tender voices of nuns.
Lágy hangú, nézése ártatlanul esdeklő, makulátlan arca gyöngéd, érzékeny, megértő.
She is tender-voiced, with innocent, imploring eyes, her flawless face instantly vulnerable and warm with empathy, a mystery.

Context sentences for "lágy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTalán így is volt, legalábbis a színek követték lágy mozdulatainak ívét és ritmusát.
Certainly the colors seemed to be responding to the subtle gestures he was making.
HungarianEmer szeme szürke, szomorú volt, szája azonban lágy vonalú, nevetésre hajló.
Her eyes were gray and sad, but her mouth was gentle and shaped for laughter.
HungarianA gyújtáskapcsolóba csúszó kulcs lágy, elnyújtott kattanása üdítően törte meg a csendet.
The gentle, rippling click of key sliding into ignition was crisp in the silence.
HungarianAz önöké vagyok, uraim mondta Lasher ugyanazon a lágy hangon, és Stolovra pillantott.
I am yours, gentlemen, said Lasher in the same gentle manner, gazing at Erich Stolov.
Hungarian- lágy állapotú ötvözetlen alumínium esetén 1%-os az egyezményes folyáshatár.
- for unalloyed aluminium in the unhardened state, the 1 % proof stress.
HungarianLágy szellő mozgatta a fenyők koronáját, úgy hallatszott, mint a tenger szelíd zúgása.
A light breeze moved the tops of the pines with a noise like a gentle surf.
HungarianAz első gally túlságosan lágy volt, és elferdült a kanyargós járatban.
He switched to stiffer ones, but those caught on the tunnel walls, or snapped off.
HungarianA lágy fénysugarak némán az arcába hulltak, kirajzolva sűrű szemöldökét, lehunyt pilláit.
The warm sun fell silently over her face, her knotted brows and her closed eyelids.
HungarianA lágy melódiák ellenére az ünnepélyes hangulat nyom nélkül elenyészett.
Despite the drifting melody of show-tunes all celebration had gone out of the place.
HungarianBár lágy arckifejezést öltött, a szemei hűen tükrözték a szimbólumok fémes természetét.
Though his expression was mild, the glint in his eye matched the metal of the symbols.
Hungarian- Felség, elvárásai nem kivitelezhetők - mondta Hydelos lágy hangon.
Hydelos said gently: Sir, your requirements are impossible and cannot be effected.
HungarianKlia egy pillanatra úgy érezte, mintha lágy szellő simítana végig a testén.
Klia felt something brush against her like a light breeze, then depart.
HungarianA mennyezetre szerelt fénycsövek lágy, szűrt fényt adtak a szürke plexi mögül.
Even the handles on the sliding gray closet doors were painted gray.
HungarianSzáraz, kemény, erős keze volt, érintése mégis lágy volt, és biztonságot sugárzott.
It was a dry, hard, strong hand, but his touch was light and gentle.
HungarianTassabra buzgón ölelte meg, lágy bőrével a sötét bőrruhának simult.
Tassabra embraced him eagerly, smooth skin sliding against his dark leathers.
HungarianIgen, Ursula felelte az úr, és még sohasem volt ilyen lágy a hangja.
Yes, Ursula, said the Lord, in the softest voice which had issued from his lips yet.
HungarianMichael kérdezte ugyanazon a lágy hangon , nem akarnál megérinteni valamit a holmija közül?
`Michael,' she said again softly, 'would you touch something of Deirdre's?
HungarianAz egyik kőfal tövében felfedezte, mi is volt az a puhán vonszolódó lágy: egy matrac.
Here, by one of the rock walls, was the source of that flumping, dragging sound: a mattress.
HungarianJoghurtot hoztam finom lágy tojással, utána pedig, hipp-hopp, munkára fel!
'I've got yogurt and a nice boiled egg for you, and then it will be time for you to begin.'
HungarianRendkívül kedves hangja volt, lágy és tiszta mint valami ezüstcsengettyű.
Her features were small and regular, a straight little nose set in a small oval pale face.