HU látszólag
volume_up
{adverb}

látszólag (also: kívülről, külsőleg)
Persze voltak szabályok, melyeket legalább látszólag be kellett tartani.
Outwardly, of course, there were rules in place.
Látszólag nagyon tiszteletteljes... de a legarcátlanabb módon a torkomra fojtotta a szót.
Outwardly very respectful - but she shut me up in the most barefaced way.'
Látszólag semmi sem változott a kapcsolatukban.
Outwardly, nothing in their relationship had changed.
Engedjék meg, hogy olyan témával kezdjek, aminek látszólag nincs sok köze az űrhöz: a Délszláv háborúval.
Let me begin with something that at first sight does not seem to have much to do with space, namely the Balkan war.
látszólag (also: láthatólag)
Szomszédaink látszólag kétoldalú konfliktusai közvetlen hatással vannak az EU-ra.
Our neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Roland Butta látszólag optimistán vigyorog az emberre a hamis fogsorával.
Corner Table grins at you, seemingly optimistic, with a flash of false teeth.
Mint ahogy a légy szárnyát tépkedik bökte ki, látszólag meggondolatlanul.
Like pulling off the wings of a fly, he offered seemingly without judgment.
látszólag
A fő ellenfele - a felszínen látszólag Jefferson volt, az összeesküvő, aki megfosztotta őt az elnökségtől.
Superficially, his chief foe would seem to have been Jefferson, the conniver who robbed him of the Presidency.
látszólag
Valóban, a kormány jelenlegi bevételeit figyelembe véve látszólag lehetetlen kivitelezni a beígért emeléseket.
And indeed it would be virtually impossible, given the present level of government revenue, to effect the promised spending increases.

Context sentences for "látszólag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
Websites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
HungarianLátszólag néhány ezer panasz érkezik, amelyek között akad elfogadhatatlan is.
Apparently there are a few thousand complaints, and of these some are not valid.
HungarianA "grooming” azért különösen alattomos dolog, mert a közeledés látszólag "enyhébb”.
'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
HungarianA tűz oka ismeretlen maradt, látszólag a turisták figyelmetlensége okozhatta.
The cause of the fire is unknown but careless campers are most likely to blame.
Hungarian- Azt hiszem, csak látszólag... és látszólag is csak úgy fél órára - mondtam.
'I think it only seems to - and only seems to for about half an hour,' I said.
HungarianEzekre az emberekre a "látszólag önálló vállalkozó” megnevezés illene inkább.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
HungarianBennet megjött, s látszólag mit sem vesztett szokott filozofikus nyugalmából.
When Mr. Bennet arrived, he had all the appearance of his usual philosophic composure.
Hungarian- Valami altatót kerestem magamnak - felelte Lucia, látszólag nyugodtan.
Lucia seemed quite composed as she answered, I wanted something to make me sleep.
HungarianEz a förtelmes és látszólag mozdíthatatlan akadály a terveim útjában nincs többé.
And now that great hideous and immovable obstacle to my plan is no more.
HungarianHa pedig ezt az utat követi, új szövetségeket kell kötnie, legalább látszólag.
And so, if he would follow that path, he would need to reverse his outward allegiances.
HungarianTényleg kérdezte Victoria szinte jeges hangon, de Edward látszólag nem vett észre semmit.
Victoria's voice was now quite glacial - but Edward apparently noticed nothing.
HungarianKétségtelen, hogy Caroline Crale-nek látszólag bőven volt indítéka a bűntett elkövetésére.
There seems no doubt whatever that Caroline Crale had ample motive for the crime.
HungarianA mellettem levő szék üres volt, de a következőn egy látszólag alvó férfi ült.
The seat on my left was empty but in the one beyond a man was sitting, apparently asleep.
HungarianAmi látszólag teljes képtelenség mondta elgondolkodva Mrs. Dane Calthrop.
Which appears on the face of it to be nonsense, said Mrs Dane Calthrop thoughtfully.
HungarianA terrai csak látszólag magabiztosan vetette be magát a szituációba.
The Terran inserted himself into the situation with a confidence he didn't feel.
HungarianA célpontja délnek fordult, és látszólag egyenesen a rakéta felé száguldott.
His target had turned south, and was heading almost straight into the streaking missile.
HungarianOnnan nem válaszolhatsz a hívásokra, még azokra sem, amelyek látszólag tőlem érkeznek.
You'll be unable to respond to any calls—not even if you think they are from me.
HungarianSajnálatos, hogy a Parlament - látszólag - az időkerék visszaforgatására törekszik.
It is regrettable that Parliament seems to want to turn the clock back.
HungarianA látszólag törékeny virtuális lány egy szim-bejátszás volt csupán, érzékek nélkül.
The apparently fragile sim-girl was a recorded patch-in, as solid and remorseless as rock.
HungarianA tiltakozásod, habár látszólag elfogadható, nem fogja megállni a helyét a kivizsgáláson.
Your protests, though of superficial plausibility, will not bear serious examination.