"látszatra" English translation

HU

"látszatra" in English

HU látszatra
volume_up

Blake, látszatra ki nem állhatta Caroline Crale-t.
On the face of it, for instance, you, Mr Blake, disliked Caroline Crale.
Látszatra ez pozitívnak tűnik, de ennél többet nem mondhatok Önöknek ebben a fázisban.
On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.
Látszatra nem is volna semmi baj, gondolta Varanna.
There was, on the surface, nothing wrong with that, Varanna thought.
Azok a javaslatok, amikkel előállt, látszatra értelmesnek hangzottak, s nem tudtam elég gyorsan gondolkodni ahhoz, hogy hibát találjak bennük.
Those proposals of his made a great deal of sense on the surface, and I could not think quickly enough to find any fault with them.

Context sentences for "látszatra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzalatt az érzékelők egy sodródó űreszközt észleltek, mely látszatra Földinek tűnt.
Meanwhile, our sensors are monitoring an ancient capsule which appears to be from Earth.
HungarianAz ócska tea, amely csak látszatra erős, csaknem íztelen volt.
The coarse, common tea was dark enough in color, but it had little taste.
HungarianLátszatra úgy tűnt, hogy minden nagyon, nagyon lassan történik csak körülötte.
Probably—a message, perhaps something else.
HungarianFémesen csillogó öltözéket viselt, látszatra fegyvertelen volt.
His metallic garments were dazzling in the morning sun, but we discerned his empty hands held open.
HungarianSokba került, látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű.
It was expensive, and it appeared to be compli- cated and busy.
HungarianÍgy hát megegyeztünk, hogy mindketten megyünk a magunk útján, de a nyilvánosság előtt vigyázunk a látszatra.
So we agreed to go our separate ways-but keep up the show in public.
HungarianLehajtotta a látszatra tejből erjesztett erős italt.
He drank the strong drink that seemed to be made of fermented milk.
Hungarian- A városi őrség kapitányának vigyáznia kell a látszatra.
As a captain in the city guard, he must keep up appearances.
HungarianMég a legzsarnokibb császárok is adtak a látszatra, és színleg elfogadták a ruelltanizmusnak ezt a princípiumát.
Even the worst imperial tyrants have always paid lip service to that principle of Ruellianism.
HungarianA padló nemcsak látszatra, de érzésre is üvegszer volt, amennyire a bakancson át meg tudta állapítani.
It was hard to tell through his boots, but the floor seemed to have the feel of what it looked like; glass.
HungarianMinthogy azonban a hullát nem találták meg, mindezek a látszatra oly logikus következtetések rendre összeomlottak.
Yet, since no body had actually been discovered, all of these ingenious speculations were groundless.
HungarianA bemutatott dokumentum csak látszatra technikai jellegű.
The document presented only appears technical.
HungarianNagyon fontos, hogy az ember ügyeljen a látszatra.
Keeping up appearances is very, very important.
HungarianKettőjük viszonya nemigen maradhatott teljesen titokban, de óvatosan viselkedtek, nagyon ügyeltek a látszatra.
The liaison between those two peof^ was' I think, guessed at, but they were both discreet and c^6^ to keep up appearances.
HungarianMegnyugodott; látszatra tehát minden rendben van.
HungarianLátszatra nem volt különösebben rendszerető ember, de azért ruháit és írásait mindig a megszokott helyen tartotta.
Not a man of particular neatness to the outward view, he yet had a way of arranging his clothes and his papers that never varied.
HungarianNe látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.
Not serving to the eye, as it were pleasing men: but, as the servants of Christ, doing the will of God from the heart.
HungarianLátszatra semmiben sem különbözünk a kívülállóktól, így nem vonjuk magunkra mások figyelmét, könnyen be tudunk szivárogni az ellenség sorai közé.
The rest of us have gone underground, where we can do the work without being spied on, subjected to harassment, and easily infiltrated.
HungarianLátszatra élvezettel dzsöltem a legképtelenebb és legöncélúbb álmaimat követve, és minden görbe kalanddal hitelesebbé kalapáltam az álcámat.
Other craft looked on and thought that they could do what I was doing but not for long, and therefore that I must be thoroughly thoroughly weird.
HungarianBoaz legjobb tudomása szerint a Mars hadseregének nyolcszáz valódi parancsnoka volt és látszatra egyik sem magasabb rangú szakaszvezetőnél.
To the best of Boaz's knowledge, there were eight hundred real commanders of the Army of Mars not one of them with an apparent rank above buck sergeant.