"látványosan" English translation

HU

"látványosan" in English

HU látványosan
volume_up
{adverb}

látványosan
A légi közlekedés látványosan fejlődik, 20 év alatt a forgalom megháromszorozódott.
Air transport is developing spectacularly, and traffic has trebled over the last 20 years.
Vannak csillagok, melyek látványosan hunynak ki szupernóva-robbanásban, és ilyen maradványokat hagynak hátra.
And some stars die spectacularly in a supernova explosion, leaving remnants like that.
It spectacularly failed that test.

Context sentences for "látványosan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa nem utálná ilyen látványosan a fegyvereket, még jó ügynök is válhatna belőle.
She might even have made a good agent except for her evident discomfort around guns.
HungarianEzzel látványosan sértenék a polgárok jogait, szabadságait és garanciáit.
This would be a flagrant breach of citizens' rights, freedoms and guarantees.
HungarianAz apró hajó látványosan, visszavonhatatlan véglegességgel távozott a galaxisból.
The tiny scout departed the galaxy in a manner that was picturesque, if ultimately lethal.
HungarianKülönben hogyan halhatott volna meg ilyen látványosan egy Avszejenko formátumú személy?
How else could a person of Avseyenko's stature turn up dead in so spectacular a way?
HungarianGladys Card látványosan vonult be a Kálváriáról elnevezett baptista imaházba.
Mrs. Gladys Card made a grand entrance at the Calvary Baptist Church.
HungarianGenar-Hofoen többször is látványosan végignézett rajta, és elismeren hümmögött.
Genar-Hofoen made a show of looking the other being up and down.
HungarianAkkor ő bevágódott egy kis Fiatba, és látványosan elmenekült az emberrablók elől.
He had then hopped into a little Fiat automobile and made a spectacular escape from his captors.
HungarianA férje, Ed kevésbé látványosan, de annál gondosabban dolgozta ki a terveket.
Her husband, Ed, was less flashy but more careful as a planner.
HungarianNa, most már mennem kell mondta, és látványosan megpróbálta összeszedni magát.
'Well, must be toddling,' he said, making what looked like a supreme effort to pull himself together.
HungarianA kiállítás, a tipográfia, a papír minősége látványosan megjavult.
The make-up, the typography and the paper became snappy and handsome.
Hungarianlelkendezett Lorenza, s az arcán meghatott féltékenység hullámzott látványosan végig.
Oh, joyous moment, Lorenza said, making a face of tender jealousy.
Hungarian40 éven át a Köztársaság Napját látványosan, sőt, hivalkodóan ünnepelték meg október 7-én.
For 40 years, the Day of the Republic was celebrated lavishly and even ostentatiously on 7 October.
HungarianA hajó visszatér, de a pilóták látványosan véres halált halnak.
The ship comes back with the pilots dead in vividly gory fashion.
HungarianLátványosan hátrafordult a nyeregben, majd felemelte a kezét, és megállította a csapatot.
He made some show of looking back over his shoulder and then held up one hand in the signal for a halt.
HungarianLátványosan nyomozunk, és találunk semmitmondó adatokat, ugyanakkor titokban a megfelelő helyen fogunk kutatni.
We'll use a flashy show, carry a big stick in one hand and a delicate probe in the other.
HungarianAztán ti ketten látványosan ellovagoltok Demosba.
Then the two of you can ride to Demos with a grand show of obedience.
HungarianDe legalább látványosan ellenszegült, és a becserkészése némi színt vitt a cirkálólét monoton hétköznapjaiba.
Still, it had put up a reasonable fight considering, and provided a morsel of unexpected sport.
HungarianNarmonov minden trükköt bevetett, látványosan balettozott és zsonglőrködött a politika színpadán, de mindhiába.
Why didn't the Americans, who had gambled everything on the survival of 'their man' in Moscow?
HungarianTermészetesen politikai preferenciáink látványosan különböznek, és időnként konfliktusba kerülnek egymással.
Of course, our political choices are manifestly different and are sometimes at odds with one another.
HungarianA számítógép-terminálon hihetetlenül látványosan mutatott.
It was spectacular to see on the computer terminal.