"legújabb" English translation

HU

"legújabb" in English

HU legújabb
volume_up
{adjective}

legújabb (also: késő, néhai, legutóbbi, utóbbi)
volume_up
late {adj.}
A szórakoztatóipar legújabb csillagai Az én hibám-at énekelték.
Marvin and Tarnmi, who were both the late great these days, were singing My Mistake.
Olcsó öltönyre, a legújabb Taurus modellre és tíz dolcsis frizurára?
A cheap suit, late-model Taurus, a $ 10 haircut?
Paul letette az írógépet, majd felbillentette, hogy kihalászhassa alóla a legújabb kellemes meglepetést.
He looked at it in the strong late afternoon sunlight slanting in through the window.
legújabb (also: múlt, döntő, végleges, utolsó)
volume_up
last {adj.}
A kompromisszumcsomaghoz mellékelt nyilatkozat a legújabb előrelépésről is beszámol.
The last progress update can also be found in the declaration adjoined to the compromise package.
Egynél több másolat készítése esetén ez a a legújabb másolat színe lesz.
If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy.
Feltártak egy új dombot, hogy teljesítsék a legújabb megrendelésemet, és találtak valamit.
They opened up a new hill to fill my last order, and found something.
legújabb (also: élénk, heves, erős, friss)
volume_up
hot {adj.}
A költségvetés felülvizsgálata meghívás az Európai Unió legújabb költségvetési évadára, és egyben nyitánya is annak.
The budget review is an invitation to, and the opening of, the hot budgetary season in the European Union.

Context sentences for "legújabb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEbben a pillanatban jött meg a futár a reggeli Early Bird legújabb példányaival.
Just then, a messenger arrived with the day's copies of the morning's Early Bird.
HungarianMilyen furcsa, hogy éppen a legújabb űrutazó faj fedezte fel a roncsflottát!
How ironic that the newest spacefaring race should discover this derelict fleet!
HungarianA legújabb kísérletek azt mutatják, hogy a PBG különösen érzékeny a fényre.
Recent experiments have shown that PBG in particular is very sensitive to light.
HungarianSzégyelltem magamat, hogy legújabb félelmem miatt el akarom árulni Lidércet.
My own sheer disloyalty to Goblin, born out of a brand-new fear, put me to shame.
Hungarian. - (HU) Üdvözlendőnek tartom a Bizottság legújabb emberjogi jelentését.
in writing. - (HU) I welcome the Commission's latest report on human rights.
Hungarian- Legújabb becslés száztizenötezer yard, irány északkelet, sebesség öt-hét csomó.
'Okay, I want us to come around very gently, come right to zero-eight-zero.'
HungarianA Bizottság nyilatkozata a CLT-technológia alkalmazásának legújabb fejleményeiről
Statement by the Commission on latest developments in deployment of CCS technologies
HungarianFeltételezem, hogy kicsi, igen jól kiképzett, de szűkében a legújabb felszereléseknek.
It's supposed to be small-pretty well-trained, but short on the newest hardware.
HungarianA jelentés részletesen bemutatja a biztonságpolitika legújabb fejleményeit.
The report describes in great detail the current developments in security policy.
HungarianA legújabb választások nem tudtak egységet vagy jó együttműködést sem biztosítani.
The most recent elections also failed to produce unity or good cooperation.
HungarianA legújabb divat, amely egyúttal megismételte Poirot ifjúkorának divatját.
One of these modern fashions which repeated the fashions of Poi rot's early days.
HungarianMauritánia a világ egyik legszegényebb országa és az egyik legújabb olajtermelője.
Mauritania is one of the world's poorest countries and one of its newest oil producers.
HungarianMár nagyon sokadszor nősül, és legújabb ifjú aráját magával viszi a kastélyába.
He marries for the umpteenth time, and brings his latest child bride back to his castle.
HungarianNem volt teljesen tisztában a legújabb politikai fejleményekkel, de nem is érdekelték.
He didn't understand the politics of the moment, and didn't especially care.
HungarianMi európaiak megfeleltünk a pénzügyi világválságból eredő legújabb kihívásoknak.
The global financial crisis has brought fresh challenges to which we in Europe have risen.
HungarianA legújabb hírek szerint nem megfelelő a vele szembeni bánásmód és kínzásoknak vetik alá.
According to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
HungarianÁldozatom még mindig azon kesergett, hogy Dóra nem fogadta el a legújabb ajándékot.
And now my Victim was still lamenting that she'd refused the latest gift.
HungarianNegyed méterre tőőle nagy teljesítményűű tranzisztoros rádiója fogta a legújabb híreket.
A foot away from him was his powerful transistor radio, picking up the latest news.
HungarianNyilvánvaló, hogy az emberek továbbra is ezt gondolják erről a legújabb Szerződésről.
Certainly, that is what the people believe still about this latest Treaty.
Hungarianmorgolódott Sir Basil a legújabb moszkvai üzenetet olvasva.
Bloody hell, Sir Basil observed, reading over the newest cable from Moscow.