"legfontosabb" English translation

HU

"legfontosabb" in English

HU legfontosabb
volume_up
{noun}

1. general

legfontosabb (also: lerakodóhely, fő-, tartós, piac)
volume_up
staple {noun}
Pénz csak a legfontosabb cikkekre kellett: áramra, gázra, üzemanyagra, lisztre, cukorra és kávéra.
We had to have money for such necessities as electricity, gas and oil for the truck, and staples like coffee, flour, and sugar.

2. "személy"

legfontosabb
Röviden szólva, ez kétségtelenül a legfontosabb kérdés.
In short, this is definitely the number one issue!
Mit gondol, ki volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere 1938-ban?
In 1938, guess who was Germany's number one trading partner?
A legfontosabb, hogy mostantól egyetlen szokásos kapcsolatoddal sem lépsz érintkezésbe.
Okay, number one, no contact at all with your normal rat-line.

Context sentences for "legfontosabb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
The important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
HungarianÜdvözlöm a stresszteszteket, de ezek nem adnak választ a legfontosabb kérdésekre.
I welcome the call for stress tests but they do not answer the bigger questions.
HungarianNyilván ti is belátjátok, hogy a Skaith nem a legfontosabb bolygó a Galaxisban.
You must have realized that Skaith is not the most important planet in the galaxy.
HungarianA legfontosabb hatása, hogy a jogszabálycsomagot megerősíti a következő évtizedre.
The most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
HungarianA legfontosabb az, hogy mindenhez megvan a szükséges támogatás ebben a teremben.
Most importantly, there is sufficient support for everything in this chamber.
HungarianA Fejlesztési Bizottság munkája során ez volt az egyik legfontosabb célkitűzés.
This was the most important objective of the Committee on Development's work.
HungarianIgen, de a legfontosabb, hogy ez a folyadék folyamatosan egy irányba kering.
Yes, but, most importantly, this liquid is constantly spinning in one direction.
HungarianElőször is nem szabad elfelejtenünk, hogy a legfontosabb célunk a fiatalok védelme.
First of all, we must not forget that the main target is to protect young people.
HungarianNem változtatjuk meg azonban az Európai Szociális Alap legfontosabb prioritásait.
However, we are not changing the main priorities of the European Social Fund.
HungarianAmi pedig véleményem szerint talán a legfontosabb, az a kémiai biztonság hiánya.
What is perhaps most important in my opinion is the lack of chemical safety.
HungarianEz veszélybe sodorhatná a Tanács portugál elnökségének legfontosabb prioritását.
This could compromise the main priority of the Portuguese Presidency of the Council.
HungarianAz EBESZ három legfontosabb szereplője elméletben az USA, Oroszország és az EU.
In theory, the three main players in the OSCE are the USA, Russia and the EU.
HungarianA kínaiak pedig most Amerika legfontosabb elveinek egyikét tojtak le nagy ívben.
And the PRC had just shit on some of America's most closely felt principles.
HungarianA túlzott fogva tartási időtartam egyike szavazatom legfontosabb indokainak.
The excessive detention period is one of the most important reasons for my vote.
HungarianAz egyik legfontosabb kérdés a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése.
One of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
HungarianMost lépjünk tovább a legfontosabb problémára - az infrastruktúra finanszírozására.
Let us move, now, to the most important problem - the financing of infrastructure.
HungarianA társadalomba való teljes mértékű integráció felé ez az első és legfontosabb lépés.
This is the first and a fundamental step towards full integration into society.
HungarianA legfontosabb feladat a közterületek, a sebezhető emberek és a magánélet védelme.
The most important task is to protect public spaces, vulnerable people and privacy.
HungarianNem tudott választ adni a legfontosabb kérdésekre a kulcsrésztvevők távolléte miatt.
It failed to resolve the important questions due to the absence of key players.
HungarianAz a legfontosabb mondta Lightner , hogy a jövőben ne gyötörje magát a dolog miatt.
`The important thing,' said Lightner, 'is that you do not worry about it any more.'