HU

lejtő {noun}

volume_up
1. general
A lejtő enyhébb lett, óvatosan harmadikba kapcsolt.
The grade eased a little and she shifted cautiously back to third gear.
A lejtő meredekebb lett, Wendy visszakapcsolt.
She shifted back to second as the grade steepened again.
A délelőtt közepe táján túljutottak a gerincen, és attól kezdve lefelé ereszkedtek, eleinte könnyedén, később aztán egyre nehezebben, ahogy a lejtő meredekebbé vált.
About midmorning they crossed the ridge and began going down, which was easier at first and then harder as the grade became steeper.
Talán tizenöt méterre lehetett a lejtő alja, de még a harmadáig sem ért, mikor ismerős alak bukkant fel előtte.
It was a descent of thirty yards, but she'd covered no more than a third of it when a familiar figure staggered into view at the bottom.
Az asszony nem válaszolt, lovát az északi lejtő felé irányította.
She did not even answer him, but guided the gray downhill.
lejtő (also: lejtősség)
A kocsi nem volt hajlandó a lejtő kiegyenlítésére növelni a sebességét.
The car refused to gain speed to compensate for the incline.
Úgy tűnt, egy, a lejtő alján királyi méltósággal üldögélő óriásnövény kígyózó csápjai terelték őket össze.
They had been gathered together, it seemed, by the large, serpentine tendrils of an enormous plant that sat in regal solitude at the bottom of the incline.
Ezután felállt, és elindult a lejtő túloldala felé.
He then set off, round towards the back of the rise.
A simán emelkedő lejtő ehhez az aranyvonalhoz érve, hirtelen töréssel fordult árnyékba.
A smoothly rising curve cut off the line of gold and abruptly slipped away into the shadows.
Egy kis magaslat taraján találta magát, háta mögött enyhe lejtő majd újabb felfelé ívelés; előtte tágasság, a hatalmas préri.
Behind the little rise she had found herself on, the land sloped gradually down and then up again; the fullest view lay in front, across that immense prairie.
Annak a tengerbe lejtő nyúlványnak a másik oldalán vontatták partra!
She's beached on the other side of that shoulder that slopes down into the sea.'
A szikla tetején álltak, és ezen az oldalon a lejtő egy patakhoz vezetett.
They were on the top of the cliff and the slope of this side went WITCH WORLD 141 down to a stream.
A Castle-tó keleti oldala egy hosszú, meredek domb alján van, a Tavi út pedig a lejtő oldalában húzódik.
The eastern side of Castle Lake lay at the bottom of a long, steep hill.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
I rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
A lejtő leért a meredek szakadékba, amely balra folytatódott.
The slope reached a steep ridge that went to the left.
Arca olyan barázdált volt, akár egy agyagos lejtő, amelybe záporok vájtak vízmosásokat.
The captain, his face like a shale slope furrowed with gulleys, came over to Saul.
lejtő (also: emelkedő)
2. geography

Context sentences for "lejtő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianBefordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
I rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
HungarianElőttük, ha nyugatra fordultak, szelíd lejtő ereszkedett alá a völgy párájába.
Before them, as they turned west, gentle slopes ran down into dim hazes far below.
HungarianErre végigkíséri egy szűk, hevesen imbolygó és lejtő, acélburkolatú folyosón.
He took me for'ard along a narrow steel passageway that swayed and dipped wildly.
HungarianAz elmúlt éjszaka alatt a hang átható, lejtő tónusú borzadállyá változott.
further during the night into a piercing, falling cry that set Akki shivering.
HungarianArca olyan barázdált volt, akár egy agyagos lejtő, amelybe záporok vájtak vízmosásokat.
The captain, his face like a shale slope furrowed with gulleys, came over to Saul.
HungarianEgyszerűen csak ácsorgott a mikrobusz enyhén lejtő padlóján, kissé szétnyílt szájjal.
They simply stood there on the slightly tilted floor of the van, jaws slightly agape.
HungarianA töltés oldalán, a lejtő közepén, az egyik tüskés bokornak letöredeztek az ágai.
A thorn bush growing about half-way up the bank had been snapped off.
HungarianAnnak a tengerbe lejtő nyúlványnak a másik oldalán vontatták partra!
She's beached on the other side of that shoulder that slopes down into the sea.'
HungarianMegérkezett a lejtő aljába, ahol az erdőcske kezdődött, és halkan letette a puskát.
He reached the foot of the slope, where the trees began, and laid the rifle down silently.
HungarianA léghajó sebesen ereszkedett a közvetlenül alattuk elterülő lejtő felé.
The zeppelin was descending fast, making for the slope directly below them.
HungarianEz az olajmező, amelyet AARM-nek neveztek el, legalább kétszer akkora, mint az északi lejtő.
This oilfield, called AARM, was at least double the size of the North Slope.
Hungarianbökött egy nagy rakás kidőlt fára a lejtő alján.
See that? he asked, indicating a mass of fallen trees at the base of the slope.
HungarianMost így akarják odahajtani a lejtő tetején várakozó orvlövész elé?
But was the shot meant to force them toward a sniper waiting at the top of this slope?
HungarianKét szikla közé ékelve, a fenyőfákkal benőtt V alakú lejtő fölött megpillantott egy kalyibát.
He saw a cabin above a slope of pines, braced in the V between two Cliffs.
HungarianHosszan lejtő völgy, mély árnyéköböl nyúlt messze a hegyek közé.
A long-tilted valley, a deep gulf of shadow, ran back far into the mountains.
HungarianA simán emelkedő lejtő ehhez az aranyvonalhoz érve, hirtelen töréssel fordult árnyékba.
A smoothly rising curve cut off the line of gold and abruptly slipped away into the shadows.
HungarianVégeredményben arrafelé kellett utat keresnünk, amerre a lejtő a legenyhébb volt.
In truth even the scaling of cliffs would have been more easy.
HungarianA császár és fogadott fivérei a lejtő aljában voltak, amikor Udinász beérte őket.
The emperor and his chosen brothers were approaching the base of the slope as Udinaas reached them.
HungarianA lejtő alján valamilyen szent hely van ebben teljesen biztos volt.
At the bottom of the slope was a sacred place, she had not the slightest doubt of that.
HungarianA lejtő elég enyhe ahhoz, hogy a gnómok fölé kerülhessünk a bozótos takarásában.
The slope is gentle enough to allow us to remain above the Gnomes and within the cover of the brush.