"lejtő" English translation

HU

"lejtő" in English

EN

HU lejtő
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
grade {noun}
A lejtő enyhébb lett, óvatosan harmadikba kapcsolt.
The grade eased a little and she shifted cautiously back to third gear.
A lejtő meredekebb lett, Wendy visszakapcsolt.
She shifted back to second as the grade steepened again.
A délelőtt közepe táján túljutottak a gerincen, és attól kezdve lefelé ereszkedtek, eleinte könnyedén, később aztán egyre nehezebben, ahogy a lejtő meredekebbé vált.
About midmorning they crossed the ridge and began going down, which was easier at first and then harder as the grade became steeper.
Talán tizenöt méterre lehetett a lejtő alja, de még a harmadáig sem ért, mikor ismerős alak bukkant fel előtte.
It was a descent of thirty yards, but she'd covered no more than a third of it when a familiar figure staggered into view at the bottom.
lejtő (also: downhill biciklizés)
Az asszony nem válaszolt, lovát az északi lejtő felé irányította.
She did not even answer him, but guided the gray downhill.
lejtő (also: meghajtás, kedv, hajlam, dőlés)
lejtő (also: lejtősség)
A kocsi nem volt hajlandó a lejtő kiegyenlítésére növelni a sebességét.
The car refused to gain speed to compensate for the incline.
Úgy tűnt, egy, a lejtő alján királyi méltósággal üldögélő óriásnövény kígyózó csápjai terelték őket össze.
They had been gathered together, it seemed, by the large, serpentine tendrils of an enormous plant that sat in regal solitude at the bottom of the incline.
lejtő (also: esés, elhajlás, hús soványa)
volume_up
lean {noun}
Ezután felállt, és elindult a lejtő túloldala felé.
He then set off, round towards the back of the rise.
A simán emelkedő lejtő ehhez az aranyvonalhoz érve, hirtelen töréssel fordult árnyékba.
A smoothly rising curve cut off the line of gold and abruptly slipped away into the shadows.
Egy kis magaslat taraján találta magát, háta mögött enyhe lejtő majd újabb felfelé ívelés; előtte tágasság, a hatalmas préri.
Behind the little rise she had found herself on, the land sloped gradually down and then up again; the fullest view lay in front, across that immense prairie.
volume_up
side {noun}
Annak a tengerbe lejtő nyúlványnak a másik oldalán vontatták partra!
She's beached on the other side of that shoulder that slopes down into the sea.'
A szikla tetején álltak, és ezen az oldalon a lejtő egy patakhoz vezetett.
They were on the top of the cliff and the slope of this side went WITCH WORLD 141 down to a stream.
A Castle-tó keleti oldala egy hosszú, meredek domb alján van, a Tavi út pedig a lejtő oldalában húzódik.
The eastern side of Castle Lake lay at the bottom of a long, steep hill.
lejtő (also: emelkedő, rézsű, dőlés, lejtés)
volume_up
slope {noun}
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
I rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
A lejtő leért a meredek szakadékba, amely balra folytatódott.
The slope reached a steep ridge that went to the left.
Arca olyan barázdált volt, akár egy agyagos lejtő, amelybe záporok vájtak vízmosásokat.
The captain, his face like a shale slope furrowed with gulleys, came over to Saul.
lejtő (also: emelkedő)

2. geography

Context sentences for "lejtő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElőttük, ha nyugatra fordultak, szelíd lejtő ereszkedett alá a völgy párájába.
Before them, as they turned west, gentle slopes ran down into dim hazes far below.
HungarianErre végigkíséri egy szűk, hevesen imbolygó és lejtő, acélburkolatú folyosón.
He took me for'ard along a narrow steel passageway that swayed and dipped wildly.
HungarianAz elmúlt éjszaka alatt a hang átható, lejtő tónusú borzadállyá változott.
further during the night into a piercing, falling cry that set Akki shivering.
HungarianEgyszerűen csak ácsorgott a mikrobusz enyhén lejtő padlóján, kissé szétnyílt szájjal.
They simply stood there on the slightly tilted floor of the van, jaws slightly agape.
HungarianA töltés oldalán, a lejtő közepén, az egyik tüskés bokornak letöredeztek az ágai.
A thorn bush growing about half-way up the bank had been snapped off.
HungarianHosszan lejtő völgy, mély árnyéköböl nyúlt messze a hegyek közé.
A long-tilted valley, a deep gulf of shadow, ran back far into the mountains.
HungarianA simán emelkedő lejtő ehhez az aranyvonalhoz érve, hirtelen töréssel fordult árnyékba.
A smoothly rising curve cut off the line of gold and abruptly slipped away into the shadows.
HungarianVégeredményben arrafelé kellett utat keresnünk, amerre a lejtő a legenyhébb volt.
In truth even the scaling of cliffs would have been more easy.
HungarianRémülten mentem le a szűk lépcsőn, rémülten ereszkedtem alá a meredi ken lejtő aknában.
I was frightened as I descended the inevitable stairway, as I followed a steeply sloping tunnel.
HungarianKis utcák indultak innen a dombok felé, aztán az első lejtő derekánál hirtelen véget értek.
A series of little roads led up towards the downs, stopping abruptly a short way up the hill.
HungarianTravec valamivel távolabb sétált, és lenézett a meredeken lejtő völgybe.
Travec went to look down Glen Dagach, which dropped steeply to open at last upon the lower moors.
HungarianA lejtő aljában ezüstkérgű fák közé kanyarodott a víz.
At the foot of the hill, it ran into the little wood of silver-barked trees.
HungarianA jobb oldali lejtő túlságosan lankás, már a közepén észrevehetnek...
The cliff on the right was so low that he might be seen.
HungarianAzzal, hogy nyertél tegnap, a Lejtő Császára lettél.
When you won the race last night... that made you King of the Mountain.
HungarianNem messze a lejtő aljától nekicsapódott egy nagyobb sziklának, és többé nem mozdult.
Her footing gave way; she fell and began to roll with a grotesque thrashing of legs and torso and contorted neck.
HungarianJólesett a séta a fenyőligetek és nyíresek között, a tavak felé lejtő ösvényeken.
There were pleasant walks be-tween the clumps of fir, birch, and lodgepole pine, and a path down to the edge of each lake.
HungarianHa a lejtő meredekebb, biztosan lett volna védőkorlát.
If the drop had been steeper, there would have been guardrails.
HungarianA lejtő aljára érve megpillantották a búzakeresztet tartó falusiakat.
So awesome, so magnificent, so irreplaceable.'
HungarianA lejtő meredek volt, de kurta és sűrű gyep borította.
The gradient was severe, but the turf was short and springy.
HungarianEljutottak a hosszú lejtő aljára és elkanyarodtak.
They reached the bottom of the long hill and turned a bend.