"lelkes" English translation

HU

"lelkes" in English

HU lelkes
volume_up
{adjective}

1. general

lelkes
Elsőként említhetem azt, hogy Ön lelkes támogatója a Lisszaboni Szerződésnek.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
Nicolas valamivel kevésbé volt lelkes, bár erre számítottam is.
Nicolas was slightly less enthusiastic, but then that was to be expected.
Szomorú volt olvasni a lelkes leveleket, amelyeket Matthew küldött haza.
It was tragic to read the enthusiastic letters which Michael had sent home.
lelkes (also: heves, buzgó, tüzes)
volume_up
ardent {adj.}
Bármily furcsa is, őszinte és lelkes szocialista volt.
Curiously enough he was a sincere and ardent Socialist.
Mint Trockij azonnali világforradalmának lelkes híve, gyűlölte Moszkvát és mindazt, amit Moszkva képviselt.
As an ardent follower of Trotskys call for instant global revolution, he hated Moscow and all it stood for.
Örömmel láttam La Rochelle-ben, hogy azok a tagállamok, akik csatlakoztak az IMO-hoz, hirtelen lelkes rajongói lettek a szervezetnek.
In La Rochelle I was pleased to see Member States who had not joined the IMO suddenly becoming ardent fans of the organisation.
lelkes (also: fanyar, savanyú, buzgó, mohó)
volume_up
eager {adj.}
Szórványosan lelkes kiáltások hallatszottak a szedett-vedett sokaságból.
A few eager cries came up from the great mottled and scattered assemblage.
Aztán a gvárdiánra, a mi izgatott, lelkes rendfőnök atyánkra néztem.
I looked at the eager excited expression of the Guardian, our Father Superior.
Monk, a lelkes amerikai üzletember mosolyogva kinyitotta.
Nodding and smiling, the eager American businessman, Monk did so.
lelkes (also: élénk, heves, buzgó, éles)
volume_up
keen {adj.}
Akkoriban ez volt a feladata, mint lelkes és kezdő "illegálisnak".
As a keen and rising illegal, this was his assignment at the time.
Ezt mint az athéni olimpia lelkes szurkolója és nézője mondom.
I say this as a keen fan and observer of the Athens Olympics.
Mint lelkes biciklista, különösen örülök a vasúti bicikliszállítással kapcsolatos rendelkezéseknek.
As a keen cyclist I am especially pleased by the provisions for carrying bicycles on the train.
lelkes (also: elragadtatott, elbűvölt)
lelkes (also: hirtelen, élénk, szerető, gyengéd)
volume_up
warm {adj.}
A hangjából szinte kicsordult a lelkes elismerés.
Her voice was warm with admiration.
to be a warm admirer of sb
to be a warm admirer of sb
Hadd zárjam azzal, hogy őszintén köszönetet mondok a két előadónak, képviselőtársaimnak és a titkárságnak a 2007-ben tanúsított lelkes és konstruktív együttműködésükért.
Let me conclude by expressing my sincere thanks to the rapporteurs, all my fellow Members and the secretariat for their wholehearted constructive cooperation in 2007.
lelkes (also: buzgó, fanatikus)
Lelkes szószólója volt a kis ügyfeleknek, akik nem tudtak köszönetet mondani.
She was a zealous advocate for small clients who could not say thanks.
Slack szorgalmas és lelkes rendőr volt, és bár Melchett egyáltalán nem szerette, most el kellett fogadnia a kihívást.
Slack was an industrious and zealous officer and Melchett disliked him a good deal, but he could not disregard the challenge.

2. "idiom"

Context sentences for "lelkes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa továbbra is ugyanilyen lelkes marad, szerintem nem maradnak el az eredmények.
If she continues to show the same enthusiasm, I think the results will follow.
HungarianAkkor sok ezer lelkes és hazaszeretettől lobogó önkéntest szólíthattunk volna fel.
Then we could call on thousands of volunteers full of enthusiasm and patriotism.
HungarianA törpék ismét felugrottak, és lelkes kiáltásokkal fejezték ki egyetértésüket.
The Dwarfs leaped up again at this point and enthusiastically shouted their support.
HungarianA válasz pártatlanul lelkes volt, és Fowler ezt rendkívül felemelőnek találta.
The response was truly bi-partisan, and that was remarkable, Fowler noted.
Hungarian(DE) Elnök asszony, nincs könnyű dolga manapság a lelkes Európa-pártiaknak.
(DE) Madam President, it is not easy these days to be a fervent pro-European.
HungarianÉs hatalmas sikert aratott, a lelkes fotós közösségben egyszerűen imádták.
And it has become a wild success, tapping into the enthusiast photography community.
HungarianFloyt tudta, hogy Bear most már lelkes támogatásra számíthat erről a részről.
Floyt knew Bear would get gallant, stoic, silently overjoyed support from that quarter.
HungarianHallstein lelkes pártfogója volt Törökország európai uniós tagságának.
Mr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
HungarianA folyton virgonc és lelkes Johnny nem hagyta, hogy a bizonytalan esélyek elkedvetlenítsék.
Johnny, forever cheerful and willing, did not let their dim chances get him down.
HungarianÚgy látom, maga éppolyan lelkes művelője mesterségének, mint én az enyémnek mondta.
You are an enthusiast in your line of thought, I perceive, sir, as I am in mine, said he.
HungarianEnnek természetes következményeként a dolgozó tömegek lelkes védelmezője lettem.
Naturally, I matured into a fervent defender of the working masses.
HungarianEzt az elmeszüleményt a harmadik világháború lelkes propagátoraitól kölcsönöztem.
This is a fantasy borrowed from enthusiasts for a Third World War.
Hungarian148 meccs után ugyanolyan lelkes és izgatott volt, mint a bajnokság nyitómérkőzésén.
After 148 games, he was just as excited as he'd been on opening day.
HungarianCraddock felügyelő is úgy vélte, hogy csodálatos, de azért nem volt annyira lelkes.
Inspector Craddock thought it was wonderful, too, but he was not quite so warmly appreciative.
HungarianKitörő lelkes dicséretünk nem lesz olyan kibírhatatlan, mint a legtöbb természetrajongóé.
Let our first effusions be less insupportable than those of the generality of travellers.
HungarianAaron sietős, lelkes, de a vége felé már gondterhelt jelentései efelől nem hagytak kétséget.
Aaron's reports, hasty, excited, full of concern finally, had been clear on that point.
HungarianFogadja lelkes gratulációmat a beszédéhez.
(DE) Mr President, I would like to congratulate you warmly on your speech.
HungarianNem szeretném, ha Obama lelkes híveinek idő előtt csalódni kellene.
I would not wish Obama enthusiasts to suffer any early disappointment.
HungarianSzerencsére húgom is éppoly lelkes természetimádó, mint jómagam.
It never recovered from the blow, and much of my capital was irretrievably swallowed up.
HungarianQueen néni egyforma lelkes kíváncsisággal nézte a vámpír szemét és fénylő körmű kezét.
She looked at him eagerly, as much into his eyes as at his hands, with their lustrous fingernails.