"lelkiismeret" English translation

HU

"lelkiismeret" in English

HU

lelkiismeret {noun}

volume_up
lelkiismeret
Új lelkiismeret olyan igazságok számára, melyek mostanáig némák maradtak.
A new conscience for truths that have hitherto remained unheard.
Nem teheted mindet azzá, amik vagyunk, képzelet vagy lelkiismeret nélkül.
You cannot make one after another without conscience or imagination.
A lány pedig valami lelkiismeret-furdalási rohamában magától jelentkezett.
She had an attack of conscience and came in on her own.

Context sentences for "lelkiismeret" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa ez valaha piacra kerül, akkor eljön a lelkiismeret furdalás nélküli zabálás kora.
'If that ever hits the market, welcome to the age of the guilt- free cheeseburger.
Hungarian- A protestáns lelkiismeret pedig furkálta, hogy gondolatban vétkezett.
But Garp had a puritan's niggling memory of the hard-on Mrs. Ralph had given him.
HungarianA gyász és lelkiismeret-furdalás káoszában ez az egy értelmes szó töltötte be elméjét.
In the chaos of grief and remorse that filled his mind it was the one articulate word.
HungarianGeorge Powhatan megjegyzése Dena indítékairól ismét gyötrő lelkiismeret-furdalást ébresztett benne.
What George Powhatan had said about Dena’s motives still gnawed within him.
HungarianLelkiismeret-furdalásom van, mert nem ücsörgők vele esténként a tévé előtt, de megvan rá az okom.
I feel guilty because I don't sit with her at night, but I have my reasons.
HungarianBelekortyolt a sörébe, és elhessegette gyengülő lelkiismeret-furdalását.
He took a sip of beer and washed away the fading twinges of guilt.
HungarianNála nélkül soha nem tudnék boldog lenni, s ezért nem bánt a lelkiismeret, hogy megszököm.
I should never be happy without him, so think it no harm to be off.
Hungarian- Nem akarok hidegen elválni magától, nagyon furdalna a lelkiismeret.
I could not let you go without a word, dearest; the remorse would have been too hard to bear.
HungarianOroszország pedig lelkiismeret-furdalás nélkül kihasználja az ilyen helyzeteket.
Russia has no compunction in exploiting such situations.
Hungarian- Vagy a gyűlölet azok iránt, akik miatt a lelkiismeret kínozta.
On the counter, an open book--spread with its pages flat, straining the spine--attracted
Hungarian- Talán Drinnt fogta el a lelkiismeret-furdalás amiatt, hogy alulfizette a méregkeverőjét - mormogta.
Perhaps Drinn has started to feel guilty about underpaying his poisoner, he murmured.
HungarianNem veszi észre mennyire furdal a lelkiismeret, hogy nem mentettem meg azt a gyereket?
Haven't you seen how much I regretted not saving that child?
HungarianNem érzett lelkiismeret-furdalást, hiszen ez nem egy kisfiú, hanem egy szörnyeteg.
She felt no qualms; he was a monster, not a little boy.
Hungariansóhajtott Hopkins nővér hirtelen támadt lelkiismeret-furdalással.
Nurse Hopkins said with sudden alarm, But I oughtn't to have gone talking like this.
HungarianLelkiismeret-furdalása támadt a lány félszeg kézmozdulata, az arcát elfutó pír láttán.
He felt almost compunction as he saw the awkward gesture of the girl's hand and the flush on her face.
HungarianNincs éppen lelkiismeret-furdalásom válaszolta Gurgeh, és tetőtől talpig végigmérte ezt a Kultúrembert.
'I'll cope with the remorse,' Gurgeh said, looking the other Culture man up and down.
HungarianUgyanúgy kínozna a lelkiismeret, mint téged, ha nekem esik bajom.
I'd blame myself as much as you would if something happened to me.
HungarianEnnek ellenére nem szabad hagynom, hogy a lelkiismeret-furdalás fájdalmat okozzon számomra.
Still, I may not allow myself to be injured by remorse.”
HungarianLelkiismeret-furdalásom volt a történtek miatt, hiszen én erősködtem, hogy Eln velünk jöjjön.
I did feel partly responsible; I was the one who brought up Eln's coming along in the first place.
HungarianEbben az esetben jó véleménnyel lennék rólad, és nem lenne lelkiismeret-furdalásom sem.
You will gain my good opinion, and I will know no guilt.