"lesz" English translation

HU

"lesz" in English

EN

HU lesz
volume_up
{verb}

És hogy mi lesz azután, nos, úgy lesz, ahogyan az Istennő parancsolta.
And what would come after that, well, it was as the Goddess had bidden her.
A gazdasági fellendülés nagyrészt az európai energiamodell módosításának eredménye lesz.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
Lesz, ami lesz, gondoltam, a pénz itt van a zsebemben, üljünk le hát dolgozni.
However, come what might, I had my money, so I settled down to my task.

Context sentences for "lesz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs a hamarosanból" azonnal" lesz, mégpedig akkor, amikor az a legalkalmatlanabb.
And soon would become right now whenever its arrival would be most inconvenient.
HungarianA másik húsz évvel fiatalabb volt húsz év múlva ugyanolyan lesz mint az idősebb.
The other was twenty years younger and in twenty years would look just like him.
HungarianÉn mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
I say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
HungarianA szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
HungarianA világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
The world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
HungarianSzilveszterkor a páncélautónál nem lesz senki, mivel mindenki a faházban ünnepel.
On New Years Eve the APC would be unmanned while the crew celebrated in the hut.
HungarianCsak az egyház lovagjainak kísérete mellett lesz biztonságban a bátyám, Sir...?
Only under escort of the Knights of the Church will my brother be safe, Sir - ?'
Hungarian- Kíváncsi vagyok, lesz-e bátorsága közölni Lady Catherine-nel, hogy mi vár őreá.
Shall you ever have courage to announce to Lady Catherine what is to befall her?
HungarianMeggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
I will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
HungarianNyilvánvaló, hogy az irányelvnek fontos társadalmi és gazdasági kihatása is lesz.
Obviously, the directive will also have an important social and economic impact.
Hungarian1989. november 9. után azt mondták nekünk, hogy az emberiség végre szabad lesz.
Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
Hungarian- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
HungarianElőször is, nem lesz elég a Stabilitási és Növekedési Paktum további szigorítása.
First, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
HungarianA 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
Voting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Hungarian2009. január 1-jén lesz két éve, hogy Románia és Bulgária csatlakozott az EU-hoz.
On 1 January 2009 it will be two years since Romania and Bulgaria joined the EU.
HungarianFélek, hogy a végrehajtásra rendelkezésünkre álló két esztendő nem lesz elegendő.
I fear that the two years we have to complete implementation will not be enough.
HungarianLáthatod, hogy csakugyan a gyermekből lesz a felnőtt: a férfi is, meg a nő is.
You see how indeed the child is father to the man, and mother to the woman also.
HungarianMég egyetlen AUDR sem mondta föl a szolgálatot, és ígérem, nem ez lesz az első.
Not one NIRTSat has ever failed, and this will not be the first, I promise you.
HungarianA gyermekek és az idős szülők ellátása minden körülmények között kötelesség lesz.
Caring for children and elderly parents remains a duty under all circumstances.
HungarianHa most azt kérem, hogy még egy betűt jósoljanak meg, mit mondanak, mi lesz az?
Now if I asked you to predict one more letter, what do you think that would be?