"letaposott" English translation

HU

"letaposott" in English

HU letaposott
volume_up
{adjective}

Context sentences for "letaposott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHogy fénylenek a fekete kérgű tölgyek, és a parkokban a letaposott pázsit.
How clear were the black-barked oaks, and the beaten down grass of the tree parks.
HungarianMegfogta a kezét, és elindultak a letaposott homokon a piramisok felé.
She took his hand and they walked over the beaten sand towards the pyramids.
HungarianVolt egy letaposott rész a hóban, olyasforma, mint egy emberi test.
There was a pressed—down area in the snow that almost made the shape of a human body.
HungarianElért a letaposott gyepszőnyeghez, ahol valamennyien letáboroztak, amikor először járt itt felfedező útján.
Here was the crushed grass where they had all lain when he had gone to prospect.
HungarianKözöljem tapintatosan, hogy valakit letaposott egy lovas rendőr, vagy elgázolt egy parádés dobogó?
Break it to you gently if someone got stomped to death by a mounted policeman or crushed by the wheels of a float?
HungarianHolmes számára, amint mohó, kutató tekintetén láttam, nagyon sok egyebet is elárult a letaposott fű.
To Holmes, as I could see by his eager face and peering eyes, very many other things were to be read upon the trampled grass.
HungarianA lány futni kezd a letaposott gazon keresztül...
She runs for it through the trampled weeds....
HungarianA lift ügyvédekkel van teli, mindannyian rosszul öltözöttek, letaposott cipőt viselnek, és kidagadó aktatáskát tartanak a kezükben.
The elevator is packed with lawyers, all badly dressed with battered briefcases and scuffed shoes.
HungarianA barlang előtti meredek sziklák alatt talált egy letaposott területet, melybe jövő és menő patanyomok egyaránt csatlakoztak.
At the mouth of the ravine was a large trampled area trailing off into tracks of horses coming and leaving.
HungarianNekem nem kell hajolgatnom, lábnyomokat méricskélnem, csikkeket felszednem, meg letaposott fűszálakat vizsgálgatnom.
I do not need to bend and measure the footprints and pick up the cigarette ends and examine the bent blades of grass.
HungarianA férfi csendesen feküdt a letaposott hóban.
The man lay still in the trampled snow.
HungarianOlyan volt, akár egy letaposott liliom.
She made me think of a lily trod underfoot.
HungarianHatalmas szikladarab feküdt az út mellett, ahol a járdáról leágazott egy letaposott fű- és mohaösvény a kis tóhoz.
At the spot where a trail of moss and beaten grass branched off and ran down to the pond, a large flat rock lay beside the path.
HungarianA megszállók nyoma annyira tisztán látszott, hogy Menion csupán megszokásból pillantott időről időre maga elé a letaposott földre.
The trail of the invading army was so apparent that Menion merely glanced out of habit from time to time at the trampled earth.
HungarianUgyanazon az útvonalon kúszott végig, a kissé letaposott fűben, de olyan lassan és óvatosan haladt, hogy még Ricky is alig látta.
He crawled along his same trail of lightly trampled grass so slowly and carefully that even Ricky, with dry eyes now, could barely see him.
HungarianBelépett a nyitott kapun, végigment a letaposott havon, amelyen látszott a távozó Sarki Macska nyoma, és megérkezett a Lyukhoz.
He stepped through the open gate, walking on the packed snow marked with the tread of the departing Arctic Cat, and approached Hole in the Wall.
HungarianA varázsló képe nem mozdult, de ahogy figyelte elhalványodott és eltűnt - csupán a letaposott havat hagyva ott, ahol El állt lovával.
The wizard's image hadn't movedbut as he watched, it winked out and was gone, leaving behind only the circle of beaten snow where he'd ridden around it.
HungarianAz elhasznált levegőt addig tartotta bent a tüdejében, amíg négy újabb lépést tett a hójáró által letaposott hóban, akkor hirtelen kifújta.
He held onto his lungfill of decayed air until he'd made four more steps along the packed track of the snowmobile, then let it out in an explosive rush.
Hungarian. - mondta Elminster csendesen, miközben végignézett a letaposott havat színező, fagyott vérfolyamokon.
If I never have to kill a man again, 'twill be too soon, Elmin-ster said quietly, looking around at bloodstains in the trampled snow.
HungarianAz orvos hátrament a magányos fához, beleült egy percre a hintába, hallgatta a rozsdás láncok csikorgását, megtámasztotta lábát a letaposott fűben, és ellökte magát.
He'd walked back to that lonely tree, and sat down on the swing for a moment, felt the rusted chains creak, then move as he pushed his foot into the crushed grass.