"letartóztatás" English translation

HU

"letartóztatás" in English

HU letartóztatás
volume_up
{noun}

1. general

letartóztatás (also: büntetés, fogvatartás, visszatartás)
Az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatok kölcsönös elismerése (
Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention (
Ehelyett kijárási tilalom, ok nélküli letartóztatás és a személyi szabadságjogok egyéb megsértése vár rájuk.
Instead, they face a curfew, detention without charge, and other violations of individual freedoms.
Akkor marad még folytatta lágyan a SIS főnöke a letartóztatás per nélkül, alapos kihallgatással.
That seems to leave, continued the Chief of the SIS smoothly, the question of detention without trail, and rigorous interrogation.
letartóztatás (also: nyugtalanság, aggódás, félelem, értelem)
letartóztatás (also: felügyelet, megőrzés, őrizet, őrizetbe vétel)
Letartóztatást csak rendőr eszközölhet, a rendkívüli eseteket kivéve, amikor a letartóztatás elkerülhetetlen.
Only a police officer can take a suspect into custody, save in emergencies, when a citizens arrest is possible.
A letartóztatás és fogva tartás eszközeinek túlzott alkalmazása, valamint az utazási korlátozások is arra utalnak, hogy önkényes módon alkalmazzák az igazságszolgáltatást.
The concerns about the excessive use of detention and custody measures and of travel restrictions also give the impression of an arbitrary approach to justice.
letartóztatás (also: kefelevonat, fogás, húzás, vontatás)

2. law

letartóztatás (also: őrizetbe vétel, zár alá vétel)
volume_up
arrest {noun}
Nem lesz vádemelés, nem lesz letartóztatás, nem lesz se per, se börtön.
No arrest, no indictment, no trial, no prison.
Halál, letartóztatás, de még születési anyakönyv se.
Not his arrest, his death, not even a birth certificate.
A letartóztatás alatt álló embereket megfosztják annak lehetőségétől, hogy a meghallgatásokon résztvegyenek.
People under arrest are deprived of the possibility of participating in hearings.
letartóztatás (also: lefoglalás)
volume_up
attachment {noun} [obs.]

Context sentences for "letartóztatás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA letartóztatás és bebörtönzés a második fődirektorátus dolga.
Little Tolya grew up under strict official indoctrination in the gray northern city.
HungarianMeg akartam tudni, mi ez a letartóztatás lázadásért.
'I wanted to find out what all this business about being arrested for mutiny was.
HungarianFolytatódik az ellenzéki aktivisták és emberi jogi aktivisták letartóztatás és irodáik átkutatása.
Arrests and searches of the offices of opposition activists and human rights activists continue.
HungarianA számtalan letartóztatás ellenére szinte képtelen voltam elhinni, hogy veszélyben volnék.
In spite of the innumerable arrests it was almost impossible for me to believe that I was in any danger.
HungarianA letartóztatás és a vallatás veszélye közvetlenné vált.
The threat of capture and interrogation became very real.
HungarianLetartóztatás, vallatás és börtönbüntetés vár rájuk.
They are arrested, interrogated and sentenced to prison.
HungarianA Bizottság javaslata tehát lényegében csak az elrendelt letartóztatás és a megfelelő indoklás kötelezettségét szüntetné meg.
So the Commission proposal would merely remove the obligation of getting a warrant and due cause.
HungarianBízom benne, hogy a rendelkezésünkre álló erőkkel a fénykép megérkezése után már csupán órák kérdése lesz a letartóztatás.
I am confident that with the forces at your disposal, within hours after that, we shall have our man.
HungarianA letartóztatás reggelén egyszerre valamennyiükön rajtuk ütnek, ők pedig újabb rejtély ellenállás nélkül megadják magukat.
On that October morning they all fell into the trap and-another enigma-gave themselves up without a fight.
HungarianTucatnyi letartóztatás, főleg drogügyletek.
A handful of arrests, mostly drug related.
HungarianEz ám a nagy letartóztatás!
HungarianÉn a bekezdés második részében a letartóztatás során rossz bánásmódban részesülő terroristákról szóló információt tiszta viccnek tartom.
I consider the information in the second part of the paragraph about terrorists being maltreated when arrested to be a poor joke.
HungarianEbből a szempontból a Bizottság által néhány hónapja javasolt 53 000 letartóztatás csupán a tünetek enyhítésére lesz elég.
From that point of view, the 53 000 arrests that the Commission proposed a few months ago will therefore not do much more than 'cure the symptom'.
HungarianVan letartóztatás! parancsuk?
HungarianNem lesz letartóztatás.
HungarianAz elnyomás sokféle formát ölt: letartóztatás, kínzás, szabadságmegvonás, megfélemlítés és pszichiátriai intézetekbe történő elzárás.
The repression takes a variety of forms: arrests, torture, deprivation of freedom, intimidation and confinement in psychiatric institutions.
HungarianLetartóztatás nem történt.
Hungarian- Letartóztatás?
Hungarianletartóztatás elől.
HungarianMindez csökkentené az előzetes letartóztatás alkalmazási körét (különösen a kevésbé súlyos jogsértésekre nézve), és egyben ösztönözné is a hatékonyabb jogi együttműködést.
This reduces the scope for arrests (especially in the case of less serious offences) while encouraging more efficient legal cooperation.