"lobog" English translation

HU

"lobog" in English

HU lobog
volume_up
{verb}

lobog (also: lebeg, repül, száll, megszökik)
Azokban az országokban most több ezer olasz, görög és ír zászló lobog nemzeti ünnepeink alkalmával.
Thousands of Italian, Greek and Irish flags fly in those countries on the days of our national festivals.
Ez a zászló lobog 20 millió pastu szeme előtt, akik az afgán és pakisztáni határ két oldalán élnek.
This is the flag that flies in the minds of 20 million Pashtuns who live on both sides of the Afghan and Pakistan border.
Egyesek azt hiszik, Arthur öregszik, mert a haja már nem teljesen szőke, és nem a sárkányos zászló lobog felette.
There are those who may think Arthur is growing old because his hair shines not all gold as it did and he flies the dragon no more.
lobog (also: lángol, ragyog)
The flame burns for Germanicus.
Kapaszkodjunk össze (lobog a tz, az alkony közel, a parázzsá hamvadó láng utolsó lobbanásra gyjti erejét).
Draw round (the fire, growing dim, draws too, drawing in its breath for one fine final burst of flame).

Context sentences for "lobog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVannak, akik rőtes árnyékot vetnek, vannak, akiket tüzes narancsszín fény lobog körül.
Some men seem to walk in red-tinged shadows, and others to emanate a fiery orange light.
HungarianMagát is látta, ahogy áll, ujjai elgémberednek a széltől, sálja lobog.
And remembering the moment of standing there, his scarf blowing in the wind, his fingers frozen.
HungarianEgyetlen ellenség pusztíthat el: a tűz, amely ott lobog ama fáklyában vagy a fölkelő nap.
And only one enemy can destroy us-it's the fire that burns in that torch there, or in the rising sun.
HungarianBensenhavernek rögbijátékosok jutottak az eszébe, akiknek a bukósisakjuk körül lobog a hajuk.
Bensenhaver thought of all the football players who wore their hair spilling out under their helmets.
HungarianÁm a szemem azt is elárulta, hogy nem ember, épp ellenkezőleg: ebben az alakban Isten tüze lobog.
But my eyes told me this was no human, that on the contrary this man was filled with the fire of God.
HungarianTovábbá van egy olyan sejtelmem, hogy mire viszontlátod Monát, ez a szenvedély valamivel kevésbé tüzes hévvel lobog.
Also I have a hunch that when you see Mona again, some of this fire will burn itself out.
HungarianArthur megesküdött, hogy egyedül az ő keresztes, Szűz Máriás zászlaja lobog majd a badon-hegyi ütközetben.
But he swore that he would raise only his banner of the cross and the Holy Virgin into the field at Mount Badon.
HungarianEz a zászló lobog 20 millió pastu szeme előtt, akik az afgán és pakisztáni határ két oldalán élnek.
This is the flag that flies in the minds of 20 million Pashtuns who live on both sides of the Afghan and Pakistan border.
Hungarian- Az értelem tüze viszont örökké lobog, igaz?
But the light of reason burns eternally?
HungarianEgyesek azt hiszik, Arthur öregszik, mert a haja már nem teljesen szőke, és nem a sárkányos zászló lobog felette.
There are those who may think Arthur is growing old because his hair shines not all gold as it did and he flies the dragon no more.
HungarianA karfa, amin az uralkodó karja nyugodna, felfelé emelkedik, mindegyik egy farkas képmását tükrözi, és a két szempárban élet tüze lobog.
The arms, upon which a rulers arms would rest, are risen now, each in the visage of a wolf, and in their eyes burns savage life.
HungarianA kapuban dühös tűz lobog.
HungarianLáttam a lelkében, milyennek lát: ülök a fal tetején övvel átfogott, fiús tunikámban, hajam kócosan lobog, testem fiatalosan ruganyos.
I saw myself as he saw me in his mind - in a boy's sashed tunic, my hair wildly free, sitting atop the wall, as if my body were young and pliant.
HungarianAzt már kezdtem megszokni, hogy arca hol élettelenül tökéletes, hol kifejezésteli, miközben tekintetében változatlanul lobog az életerő.
I was already getting used to the shifts in his face between masklike perfection and expression, and the steady vitality of his gaze that united both.
HungarianA herceg kinéz az ablakon, és meglát téged, amint ott rohansz, mint egy rossz kölyök, a hajad lobog utánad, és nyoma sincs benned a bájnak és előkelőségnek.
He looks out the window and sees you running past, helter-skelter, hair like red rope, with all the charm and grace of a banshee from hell!
Hungarian- Mert holnap hajnalban indulunk - mondta -, s mindenkinek látnia kell az én úrnőm zászlaját a Szent Szűzzel meg a kereszttel, amint ott lobog Arthur légiója fölött.
For we march at dawn tomorrow, he said, and all must see my lady's banner with the Holy Virgin and the cross flying above the legion of Arthur.
HungarianLelkiismeretét azzal csitította, hogy ilyen verőfényes napot kár börtönben tölteni, még akkor is, ha a szomszédos kazánházban véletlenül nem lobog a tűz.
She told herself she was quitting early because the day was too nice to spend cooped up in this basement room, even with the furnace mercifully silent for a change.