"lobogó" English translation

HU

"lobogó" in English

HU lobogó
volume_up
{noun}

A csillagos-sávos lobogó volt az, a Földön az Amerikai Egyesült Államok zászlaja.
It was Old Glory, the flag of the United States of America on Earth.
A lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítése (szavazás)
Compliance with the obligations of flag States (vote)
A lobogó szerinti államok kötelezettségeinek betartása (
Compliance with flag State requirements (
lobogó (also: zászló, transzparens)
volume_up
banner {noun}
A lobogó vörös szalagját Britannia három arany leopárdja díszítette büszkén.
There a red banner with the three golden leopards of Britain flapped boldly in the breeze.
Az a törött nyelű lobogó, amit a csatatéren találtunk, az ő személyes zászlaja volt.
That broken standard we found back at the battlefield was his personal banner.
És a Csillagos lobogó holtbiztos beválik, szinte az utolsó pillanatig.
And the Star Spangled Banner is fool-proof until toward the last.
A nap felkelt már, látni lehetett a USS Pasadénát, még mindig ott horgonyzott a mólónál, a nemzeti lobogó ernyedten csüngött a tatján a mozdulatlan levegőben.
The sun was already up, and USS Pasadena was visible, still tied to her pier, the national ensign hanging forlornly in the still air.
lobogó (also: zászló, minta, minőség, oszlop)
Az a törött nyelű lobogó, amit a csatatéren találtunk, az ő személyes zászlaja volt.
That broken standard we found back at the battlefield was his personal banner.
Ander sietve földbe szúrta az Elessedil-lobogó rúdját, és maga is fegyvert ragadott.
Hurriedly, Ander jammed the Elessedil standard into the rocky earth and drew his own weapon.
S az sem tetszik, Arthur, hogy pogány lobogó alatt kívánsz harcolni.
And I like it not, Arthur, that you should raise a pagan banner for your standard.

Context sentences for "lobogó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAkkor sok ezer lelkes és hazaszeretettől lobogó önkéntest szólíthattunk volna fel.
Then we could call on thousands of volunteers full of enthusiasm and patriotism.
HungarianBefordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
I rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
HungarianSegíteni akarunk vált ki a kis körből egy lobogó szürke hajú, magas férfi.
We would like to help you, said one of the men, a tall man with flowing gray hair.
HungarianAz Esti Lobogó-nak korszakos ötlete támadt; jelmondatát bedobta a köztudatba:
TheDaily Flicker had the grand inspiration of using the caption: HE MAY BE INYOUR TOWN!
HungarianEgyik kezében hatalmas, lobogó fáklyát lengetett, a másikban fejszét. is üvöltött.
Eric was waving a huge burning torch in one hand and an axe in the other.
HungarianNina megtalálásának reménye balzsam volt, ami eloltotta lelkében a düh lobogó lángjait.
Now, Nina was in the world again, waiting to be found, waiting to be brought home.
HungarianEgykori tanítójával együtt megálltak a tűzhely mellett, és belenéztek a lobogó lángokba.
Then he and his tutor stood before the hearth and looked into the crackling flames.
HungarianKialudt a lobogó máglya, én oltottam ki, és az üszőkre ráborult a soha nem múló gyász.
Please, please wait for her to call you, and don't think about her anymore.
HungarianA hölgy hosszú, lobogó ruhát viselt, mely remekül illett telt alakjához.
The woman wore a long, flowing dress that fit snugly to her full and fetching figure.
HungarianLobogó tűznek láttam őt a szemem sarkából: kék lángok, arany lángok csaptak felém.
She was a blaze in the corner of my eye, blue flames, golden flames.
HungarianFényesen ívelt föl előttünk a lobogó fáklyasor szegélyezte kaptató.
The path was illuminated for us by a host of torches that burned along the slope.
HungarianA lobogó kibomlott a könnyű szélben, úgy hirdette fennen a világnak, ki lakozik alatta.
There it fluttered open in the dawn breeze to tell all the world who dwelt be-neath it.
HungarianA nem megfelelő minőségű, olcsó lobogó alatt közlekedő hajók lehúzzák a szállítási árakat.
Substandard vessels sailing under flags of convenience are slashing transport prices.
HungarianAbban a pillanatban csak a lobogó, hatalmas bíbor villanásokat látta.
reality for him at that moment were the great purple flashes floating in front of him.
HungarianA lenyugvó nap bearanyozta a lándzsájukat, sisakjukat, s meg-megcsillant lobogó szőke hajukon.
The sunset gilded their spears and helmets, and glinted in their pale flowing hair.
HungarianLáttam a lobogó zászlókat, mindnek egyforma színe volt, az a haláltól szennyes, sötét vérvörös.
I saw flags fluttering, and all were in that dark blood-red color, stained with death.
HungarianA lovag önkéntelenül térdre ereszkedett, és meredten bámulta a lobogó tüzet.
Unthinking, he sank to his knees and stared into the fireplace.
HungarianÚgy tűnik, lobogó sörénye ma reggel kivételesen meg lett mosva.
His flowing mane appears to have received an extra laundering this morning.
HungarianPapírmasé fahasábok voltak benne, piros villanyvilágítás és örökké lobogó celofánlángok.
In it were cardboard birch logs, a green electric light and cellophane tongues of eternal fire.
HungarianMiközben az ügyvéd a kandalló lobogó tüzénél Maude arcát vizsgálgatta, hirtelen részvét támadt benne.
Studying her in the flickering firelight, he was seized by a feeling of compassion.