"lyuk" English translation

HU

"lyuk" in English

HU lyuk
volume_up
{noun}

1. general

lyuk (also: odú, vacok, gödör)
volume_up
hole {noun}
Amikor a kislány kicsavarta, a szövetdarab közepén egy lyuk volt, a lyuk pedig be volt mocskolva vérrel.
When she unwrapped it there was a hole in the middle of it and the hole was stained with blood.
Már csak egy fekete lyuk maradt ezzel az üggyel kapcsolatban: a Tanács hallgatása.
There is only one black hole in this affair: the silence of the Council.
Ez az összeroskadt fekete lyuk többé-kevésbé beleférne Manhattanbe.
This crushed black hole actually would fit inside Manhattan, more or less.
volume_up
earth {noun}
és a fekete lyuk egyenesen átment volna a Földön, vissza az űrbe, néhány tonnával nehezebben.
-- and the black hole would have gone right through the Earth and headed back into space a few tons heavier.
Tehát egészen közel visszük a Földet -- 30 km-re --, és azt látjuk, hogy vígan köröz a fekete lyuk körül.
So we move this Earth very close -- 30 kilometers outside -- and we notice it's perfectly fine orbiting around the black hole.
A Föld fényének egy részét elnyeli ugyan, de a többi fényt a fekete lyuk körül látjuk gyűrűzni.
The light from the Earth, some of it falls in, but some of it gets lensed around and brought back to us.
Olyan volt, akár egy fekete lyuk, egy szem, amely lefelé bámul a holtak világába.
It had the look and feel of a black hole, an eye looking down into the world of the dead.
Egyik szeme eltűnt, csupán üres lyuk tátongott a helyén.
One eye had been dissolved, leaving a raw and empty socket.
A lyuk a patakpart oldalában található, és puszta szemmel nem is lehet látni.
It is in the side of the stream bank, invisible to the unaided eye.
volume_up
cavity {noun}
Most már lyuk keletkezett a jégen, amelyben mozgathattam az ujjamat.
A cavity existed now in which I could move my right fingers.
Write that shit in as a cavity or something.
Look, Ma, no cavities.
lyuk (also: defekt, szúrás, lyukasztás)
lyuk (also: ágazat, sáv, szakasz, horony)
volume_up
sector {noun}
lyuk (also: tok, foglalat, üreg, karmantyú)
volume_up
socket {noun}
Egyik szeme eltűnt, csupán üres lyuk tátongott a helyén.
One eye had been dissolved, leaving a raw and empty socket.
A fejük fölött, a fűtőventilátorból áramló levegőben a Lyuk álomcsapdája himbálózik.
Above their heads, wavering in the airflow from a heating-vent, is the dreamcatcher from Hole in the Wall.

2. "pl önéletrajzban"

3. sports: "golfpályán"

lyuk

Context sentences for "lyuk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNagy, tépett lyuk, hasadás volt rajta, tán a kutya harapott ki belőle egy darabot.
The shirt had a jagged tear in it, as if maybe the dog had taken a chomp out of it.
HungarianIgen, az ingen és a kabáton is két-két lyuk tátongott hátul, a lapocka tájékán.
Yes, the shirt and the jacket each had two holes in the back of the upper chest area.
HungarianHa fegyver is van nála, mostanra talán tucatnyi vagy még több lyuk tátongana rajta.
If he'd had a gun, he might have a dozen or more holes in him by now.
HungarianA medálhoz nem tartozott lánc, mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra.
There was no chain attached to the medallion, nor did it have a loop for that purpose.
HungarianS az újság főcímén McKERNAN NÉPSZERÛSÉGI MUTATÓJA ROHAMOSAN NÕ két fekete lyuk támadt.
Two small black circles appeared in a headline which said MCKERNAN APPROVAL RATING SOARS.
HungarianNéhány lakó közömbösen figyelte, amint az őr megmutatta Corbellnek, hogy melyik lyuk az övé.
A few occupants watched incuriously as the guard showed Corbell which bunk was his.
HungarianVolt néhány érdekes lyuk a háborús bűnösök kézrekerítésekor jegyezte meg.
There were'some. notable gaps in the war criminal captures, he remarked.
HungarianEz a két fekete lyuk összeütközik, és több, mint egy milliárd éven keresztül olvad egybe.
These two black holes are colliding, and they will merge over a billion-year time scale.
Hungarian- Ha megmozdulnak, akkora lyuk lesz magukon, hogy a televíziót is lehet nézni rajta.
The Sarge was staring at me over his shoulder and I could see the glitter of his little eyes.
HungarianÉs a hatodik napon a lyuk olyan sötét volt, mint gyűlöletem Isten iránt.
And by thesixth day, thathole was as dark as my hatred for -Dad's God.
HungarianEgy fekete lyuk tátongott ott, mint egy feneketlen, mohó száj.
Instead, a small circular area, devoid of light, yawned like the mouth of a beast.
HungarianMindkét test nyakszirti részén vélhetően golyó ütötte lyuk található.
Both have what appear to be bullet holes in the center of the occipital region of both bodies.
HungarianAzriim fölött egy fekete lyuk tátongott a mennyezeten, és csillagok kavarogtak körülötte.
In the ceiling directly above Azriim was a circle of darkness about which spun a sky full of stars.
HungarianAz elnök lökött egyet a golflabdán, amely pontosan a lyuk közepébe gurult.
He putted, and the ball rolled perfectly into the cup.
HungarianAz orrfacsaró bűzben talált egy csónakot, amelyen mintha kevesebb lyuk tátongott volna, mint a másik kettőn.
Smelling its stench, he found a boat that seemed less leaky than two others.
HungarianElőtte már kétszer javították mindkétszer fél centis lyuk.
There were two previous repairs and a fiive mil policy on both ofthem.
HungarianKözben valahol az univerzumban két fekete lyuk összeolvadt.
And surely, somewhere in the universe two black holes have merged.
HungarianTizennégy lyuk után faképnél hagyta társait, és felhívta Teddyt.
He abandoned his pals after fourteen holes and called Teddy.
HungarianA falban levő lyuk nem volt elég széles ahhoz, hogy át tudjon lépni rajta az alagútba, ahol Tina is állt.
She cried out, but then she saw that Death could not quite reach her.
HungarianNem támogatunk egy ilyen irányelvet, amelyben a svájci sajthoz hasonlóan több a lyuk, mint az anyag.
We are not in favour of such a directive, which, like Swiss cheese, has more holes than substance.