"-m" English translation

HU

"-m" in English

volume_up
-m {pron.}
EN

HU -m
volume_up
{pronoun}

-m
volume_up
my {pron.}
Egy katona volt velem, a kezében töltött M-16-os, biztosítandó, hogy a kezemet nem veszem ki a zsebemből.
A soldier with a loaded M-16 was with me, making certain that I kept my hands in my pockets.
Szeretett Louis-m, az Interjú a vámpírral narrátora mindezt elkövette.
My beloved Louis, the narrator of Interview with the Vampire, had done all this.
-M-m-miss Rat-rat-ratcliffe, hát az én ny-nye-nyelv-gyakorlatommal mi lesz?
M-Miss Rub-Rub-Ratcliffe, what about my t-tongue exercises? asked Slopey Dodd.

Context sentences for "-m" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs ezért nem készülnek el a dolgok munkaidőben, az M&M-ek miatt van az egész.
And this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
HungarianDenningsre vall kérdezte Kinderman , hogy az M utcai bárokat látogatta?
Was it also like Mr. Dennings, asked Kinderman; to frequent the bars on M. Street?
HungarianEgy kicsivel később az M utcára vezető lépcső tetejénél támaszkodtak a korlátnak.
Soon they were leaning against a railing at the top of the steps down to M Street.
HungarianNéhány autó hajtott el az M Streeten, a megmaradt járókelők hazafelé tartottak.
A few cars sped along M Street, and the remaining pedestrians headed for home.
HungarianM iért a mezőgazdasággal együtt kezdődött megfertőző tömegbetegségeink evolúciója?
DID THEse o^ agriculture launch the evolution of our crowd infectious diseases?
HungarianTi, különcök, csak csörgetitek a rózsafüzért, meg az M Street-i hippikért imádkoztok.
All you other guys do is rattle beads and pray for the hippies down on M Street.
HungarianDe még messzebb akarok menni, olyan helyekre, amelyekről m is álmodtam élő koromban.
I want to go farther even, places I never dreamed of seeing when I was alive.
HungarianGreathouse egyébként kvéker volt mint ahogyan persze Richard M. Nixon is az.
Greathouse was a Quaker, by the way - and so was Richard M. Nixon, of course.
HungarianEzek a színek lesznek felhasználva a mIRC-stílusú színeknél és a színes beceneveknél is.
These colors are used for both mIRC style colors in channels and colorful nicks.
HungarianEgy perc múlva már az M Streeten volt, majd rákanyarodott a Pennsylvania Avenue-ra.
A minute later, she was on M Street, then around the circle onto Pennsylvania Avenue.
HungarianFantasztikus ember maga, M. Poirot mondta az asszony, miközben kezet fogtak.
As she shook hands with him she said, You are an extraordinary man, Monsieur Poirot.
HungarianAmikor M. Goossens ajtót nyitott, a Sakál habozás nélkül rögtön a kis irodába ment.
When M. Goossens let him in, he went on into the office without hesitating.
HungarianEgy 250 ml-es választótölcsérben egyensúlyba kell hozni 100 ml 1- butanolt és 1 M HCl-t.
In a 250 ml separatory funnel, equilibrate 100 ml each of 1-butanol and 1 M HCl.
Hungariana) 99 - 100%-a áthalad egy 150 (m méretű nyíláson, 104 (m huzalátmérőnél;
( A ) PASSING THROUGH A 150 MM APERTURE , 104 MM WIRE DIAMETER : 99 TO 100 % ;
HungarianMire az egyik amerikai tüzérnek sikerült csőre töltenie az ágyúját, már hét M1A1 égett.
His round missed wide to the left, but struck another Abrams behind the first.
Hungarian. - Én támogattam a jelentést, amely témája az Unió a Mediterrán Térségért (UfM).
in writing. - I supported this report on the Union for the Mediterranean (UfM).
HungarianM. Goossens újra az íróasztalhoz ment, és vattapapír csomagocskát vett elő belőle.
M. Goossens went to the desk again and produced a screw of tissue paper.
HungarianA látótáv 600 láb (~183 m); biztonsági kötélen vagyunk; a jég mindenfelé mozog.
The visibility's 600 ft.; we're on our safety lines; the ice is moving all over the place.
HungarianFerndale várakozóan elhallgatott, mikor kocsijuk besorolt az M4-es autóáradatába.
Ferndale paused expectantly as their car joined the M4 traffic stream.
HungarianÍgy az Ilias első betűje M. Tegyük fel, hogy titkosírással le akarom írni az ipszilont.
Suppose the first letter of the first word of an entry in the dossier to be Upsilon.