"más néven" English translation

HU

"más néven" in English

HU más néven
volume_up
{adverb}

más néven
volume_up
a.k.a {adv.} [abbr.] (also known as)
más néven (also: másként, másképpen)
volume_up
alias {adv.}
Llangow püspök, más néven Languao püspöke, egy dolog volt, s egy igazi név és a hús-vér dr.
The Bishop of Llangow, alias the Bishop of Languao was one thing; a real flesh and blood Dr Pauncefoot Jones was quite another.
George Kraft, más néven Iona Potapov zavartalanul folytathatja figyelemre méltó művészi tevékenységét a Fort Leavenworth-i szövetségi börtönben.
George Kraft, alias Iona Potapov, is being permitted to continue his remarkable art career in the Federal Penitentiary at Fort Leavenworth.

Similar translations for "más néven" in English

más adjective
English
más
English

Context sentences for "más néven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLuxemburg ad otthont az adminisztrációs irodáknak (más néven a „Főtitkárságnak”).
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
HungarianHadd kezdjem a szakmai gyakorlatokkal, más néven gyakornoki programokkal.
Let me start with traineeships, or internships as they are also sometimes called.
HungarianOkunk van azt hinni, hogy mielőtt Lawrence-be érkezett volna, más néven élt.
We have reason to believe she was someone else before she arrived in Lawrence, Kansas.
HungarianEzért most küldj embereket Joppéba, és hívasd el Simont, más néven Pétert.
And now send men to Joppe: and call hither one Simon, who is surnamed Peter.
HungarianNincs bizonyítékunk rá, és okunk sincs feltételezni, hogy más néven is ismerte volna.
We have no evidence and no reason whatever to assume that he knew her as anything else.
HungarianAgyba Kúrás, más néven Szinapszis Gyilkos, Fejbe Toszás, Homlok Hányás, Én-Mészáros.
Skull Shit aka The Synapse Murders, Head Fuck, Temple Vomit, Id Slayer.
HungarianAz aktuális dokumentumot más néven és formátumban menti, a megadott helyre.
Saves the current document with a different name and format to a location that you specify.
HungarianMiamiban, immár más néven, megint átszállt, és a délkeleti paradicsom felé folytatta útját.
In Miami he'd board another flight under another name and head southeast to paradise.
HungarianÉs akkor az OPEC gazdaságösztönző csomag következik, más néven a 200 dolláros hordónkénti ár.
And then we do the OPEC stimulus package also known as 200 dollars a barrel.
HungarianUgyanaz az alak volt, akivel az Idaho Streeten találkoztam, de akkor már más néven szerepelt.
He was the same guy I had talked to down on Idaho Street, but with a different name.
HungarianAz aktuális dokumentumot más helyre, más néven vagy más fájltípussal menti.
Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.
HungarianAzzal természetesen tisztában kell lennetek, hogy más néven is lehet nevezni ezeket az entitásokat.
Understand of course that others may use a different name for these entities.
HungarianAz egyik dolog, ami ezt alátámasztja, a tűrő készség, más néven a reziliencia gondolata.
One of the things that underpins it is this idea of resilience.
HungarianÚj életet kezdünk... más néven, más helyen... sohasem találnak ránk.
We'll start a new life... get new names, live in a new apartment... and they'll never find us.
HungarianA más néven bejegyezett forgalomba hozatali engedély kiterjesztése kifejezetten leegyszerűsödött.
The extension of marketing authorisations under other names has been expressly simplified.
HungarianLehet, hogy a nő más néven jelentkezett be, hogy titokban tartsa a dolgot.
Maybe she checked in under another name to keep it quiet.
HungarianA furgonnal Wes és Chap érkezett, bár más néven mutatkoztak be.
The van was driven by Wes and Chap, though they gave other names.
HungarianEbben a páciensben, bár ott más néven ismerik, minden nehézség nélkül felismerem Paton kapitányt.
That patient, though known by another name, I had no difficulty in identifying as Captain Paton.
HungarianPersze elképzelhető, hogy egyszerűen más néven szerepel nálunk.
It's possible, I suppose, that we have him under another name.
Hungarian- Tisztában vagyok vele, hogy általában más néven illetnek minket, de hagyjuk.
I realize that some apply other names to us.