"máshogyan" English translation

HU

"máshogyan" in English

EN

HU máshogyan
volume_up

volume_up
other {adv.}
Figyelemmel azonban a WHO ajánlására, nem hiszem, hogy ez máshogyan is történhetett volna.
However, given the WHO's recommendation, I do not believe that any other course of action could have been taken.
Posselt úr, tehát akárki is értelmezi, mindenki számára ugyanazt kell, hogy jelentse, hiszen nem lehet máshogyan értelmezni ezt a bekezdést.
Mr Posselt, anyone who reads it must understand it that way; there is no other way to understand it.

Context sentences for "máshogyan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTermészetesen ugyanarról a férfiról volt szó, csak a hölgy máshogyan tekintett rá.
Of course, it was the same man, but she was seeing him in different ways.
HungarianHa lett volna kérelem, akkor máshogyan kezeltük volna a kérdést.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
HungarianÉs ami azonnal látszik, hogy máris máshogyan látjuk ezeket a számokat.
And what you can see straight away is you start to have a different relationship to the numbers.
HungarianPróbálta máshogyan megfogalmazni érveit, de Hikahi félbeszakította.
She tried to rephrase her arguments, but Hikahi stopped her.
HungarianAz utóbbi tíz napban máshogyan gondolt a halálra.
Death was a subject she'd analyzed from different angles in the past ten days.
HungarianVégül annyit szeretnék mondani, hogy Haitit - engedelmükkel - máshogyan kell újjáépíteni.
The final point I would like to make is that Haiti must be rebuilt, if you permit me to say so, differently.
HungarianHa rá tudnánk jönni, mit csinálnak máshogyan az oroszok, akkor hol tartanánk?
If we can find out what the Russians are doing different, where does that leave us? the President asked.
HungarianHa máshogyan fogjuk meg, akkor alkalmazkodik a fogáshoz.
If you change the grasp, it can adjust to that.
HungarianTegnap este érzelmek nélkül tudott beszélni a történtekről, de a bíróságon, esküdtek előtt máshogyan viselkedik az ember.
She was able to talk about this last night without emotion, but things are different in open court.
HungarianSzombat reggel majd máshogyan lesz, meglátjátok.
On I a Saturday morning it would be very different.
HungarianHa közli velünk, máshogyan viselkedtünk volna.
If he'd told us, then we would have backed off.
HungarianA következő a kérdésem: mi az oka annak, hogy máshogyan tekintenek ezekre a horizontális beszerzési megállapodásokra?
My question to you is: what is the reason for this change in how you view these horizontal purchasing agreements?
HungarianNem csak arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy élvezetesebb, hogy jobban ízlik, hanem tényleg máshogyan éljük meg!
It's not just that you say it's more pleasurable, you say you like it more, you really experience it in a different way.
HungarianMegértem, hogy sokan vannak olyanok, akik máshogyan szavaztak volna, ha három lehetőség közül választhattak volna.
I understand that there may be many people who would have voted differently if they had known they had the choice of the three.
HungarianMáshogyan, de mindannyiunkat becsapott.
Hungarian- Máshogyan képzeltem el, de tudtam.
HungarianAtatürk máshogyan gondolkozott.
HungarianMit mondana a polgárainknak és a biztosainak arra vonatkozóan, hogy mit kellene máshogyan csinálni az új hivatali időszak során?
What will you be saying to our citizens and also to your commissioners about the things that should be different in this new period?
HungarianÍgy látja-e a Bizottság elnökének szerepét, vagy máshogyan, ami inkább Sarkozy úr és Merkel asszony nézőpontját tükrözi?
Is this how you see the role of President of the Commission, or do you see it another way, which is more like the way that Mrs Merkel and Mr Sarkozy see it?
HungarianMost máshogyan néz ki.