"másod" English translation

HU

"másod" in English

EN
HU

másod {noun}

volume_up
1. "zenében"
A dolgok mai állása szerint másod- vagy harmadrendű polgároknak érezhetik magukat.
As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
A másod-unokatestvérem fia anyai ágon, amúgy harmad-unokatestvérem.
He's my second cousin, once removed on his mother's side...
De azért az igazságnak csak a másod-unokatestvére, ugye?
But it had only a second-cousinship with the actual facts, didn't it?

Context sentences for "másod" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA dolgok mai állása szerint másod- vagy harmadrendű polgároknak érezhetik magukat.
As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
HungarianMegérkeznek a másod-, harmad-, -sokad unokatestvérek, és csak az isten tudja honnan kerülnek elő.
You know, first cousin once removed, second cousin twice removed, all the rest of it.
HungarianÕ maga is igazi Folliat, Tivertonba valósi, másod-unokatestvérek voltak az urával.
Her be a Folliat, to, second cousin from over Tiverton way.
Hungarian1983-ban, Kezdő dobó voltam a Másod Ligában a Világkupán.
In 1 983, I was the starting pitcher in the Little League World Series.
HungarianA másod-unokatestvérem fia anyai ágon, amúgy harmad-unokatestvérem.
He's my second cousin, once removed on his mother's side...
HungarianDe azért az igazságnak csak a másod-unokatestvére, ugye?
But it had only a second-cousinship with the actual facts, didn't it?
HungarianAz asszony pedig magára néz, és azt kérdezi: "Az én másod-unokatestvérem?
And she looks at you and says, 'My second cousin?
Hungarian- Atyám - kérdeztem -, hol a te másod az asszonyok között?
Father, I said, where is your like among women?
HungarianHát ha másod sincs akkor, a szakértőjükké válsz.
When it's all you have, you kinda become an expert.
HungarianAz emberük, egy másod-miniszterhelyettes, régóta a KGB embere, meggyengült egészségi állapotára hivatkozva visszavonult.
Their man, a second-deputy minister, long in the employ of the KGB, had retired on grounds of ill health.
HungarianMindig azt hittem, hogy a te másod-unokatestvéred!"
HungarianAz anyjuk a másod-unokatestvérem volt.
Hungarian- Mert nincs másod rajtam kívül.
HungarianÕ a másod unokatestvéred?
HungarianSok fontos munkában vett részt, elsősorban a másod- ill. harmadfokú görbék és a transzformációk támogatása és a tulajdonságtesztek területén.
Did a lot of important work all around Kig, including, but not limited to conics, cubics, transformations and property tests support.
HungarianMadouc új nevelőnője Lady Vosse, Casmir másod-unokatestvérének, Lord Vixnek, a Wildmay Fourtowers urának a vénkisasszony lánya lett.
Madouc’s new preceptress was Lady Vosse, spinster daughter to Casmir’s second cousin Lord Vix of Wildmay Fourtower, near Slute Skeme.
HungarianMásod-unokatestvérem lehet.
HungarianAz unokaöcsém nem, a másod unokatestvérem, Mihail, Elena leánytestvérének az unokája az ifi hokisok csapatában játszik, és engem is meghívtak egyszer.
My nephew—no, my grand-nephew Mikhail, Elena's sister's grandson—plays junior-league hockey, and I was invited to a game.
HungarianAz uniós polgárság elképzelése szintén torzul azáltal, hogy első-, másod- és harmadrangú polgárokat hozunk létre, ahogyan azt mai vitánkban is láthatjuk.
The idea of EU citizenship is also distorted by creating first-, second- or third-class citizens, as we are witnessing in our debate today.
HungarianAz ítélet érvénytelen, mert a müncheni területi bíróság 2009. július 21-én másod- és egyben legfelső fokon elutasította a Tobias Pflüger elleni keresetet.
The judgment is invalid because the regional court in Munich dismissed the action against Tobias Pflüger on 21 July 2009 in the second and final instance.