"második" English translation

HU

"második" in English

EN
EN
HU

második {numeral}

volume_up
A második: hogyan történik majd a kutatás és fejlesztés összehangolása?
Number two: how is the research and development to be coordinated?
Nem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Második eshetőség: Ön szerint a feltételek nem kedvezőek.
Possibility number two: you say that the conditions are not favourable.

Context sentences for "második" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianErre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
The commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
HungarianAz Ön második hivatali ideje egybeesik a Schuman-nyilatkozat 60. évfordulójával.
Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
HungarianA második találkozó aznap délután volt, Drake megint elbliccelt egy városnézést.
The second meeting was that afternoon, Drake having skipped another guided tour.
HungarianAztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
The F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
HungarianNem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
HungarianA második emeleten egy szobában egy nő lebeg a fürdőkádban, és látogatókra vár.
In a room on the second floor a woman lolled in her tub and waited for visitors.
Hungarian...a második bekezdésben: "Ha bárhol egy másik kormányhivatalt kell bevonnia...
...in the second paragraph: Wherever other governmental agencies are involved...
HungarianATX 12-23 az épület délnyugati szárnyának második emeletén lévő szobájában ül.
Here on the third floor, southwest corner, in a room of her own, sits ATX-12-23.
Hungarian(1) A II. melléklet 2. pontjának második mondata helyébe a következő szöveg lép:
1. The following shall be substituted for the second sentence of Annex II (2):
HungarianA hálószobában találsz a fiókosszekrény második vagy talán harmadik fiókjában.
It's in the second drawer of the bureau in our bedroom or it might be the third.
HungarianSzükségünk van egy erős második pillérre is - és már fel is szólaltunk mellette.
We also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.
HungarianMindenesetre az európai költségvetés második olvasata holnap kerül napirendre.
In any event, the second reading of the European budget is on tomorrow's agenda.
HungarianÚgy vélem, ezt világosan kifejtettem mondta Adler az ülés második órája tájékán.
I thought that I'd made that clear, Adler said two hours into the current session.
HungarianA második terasz, az elsőhöz hasonlóan egy hosszúkás, egy mérföld széles rét volt.
The second brake, like the first, was a long ribbon of meadow a mile or so wide.
HungarianA második témám a déli szomszédságunkkal, és kiváltképpen Líbiával kapcsolatos.
My second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
HungarianA második ír népszavazáson az állampolgárok a Nizzai Szerződés mellett szavaznak.
In a second referendum, the Irish people vote in favour of the Treaty of Nice.
HungarianA második, hogy nem vettem fel többet fizetést az egyháztól, ahol pásztorkodom.
The second thing was, I stopped taking a salary from the church that I pastor.
HungarianAz arám Clotilde Lothman von SaxeMeningen hercegnő, a svéd király második leánya.
To Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, second daughter of the King of Scandinavia.
HungarianMásodik alkalommal kívánom közölni, hogy ezen indítvány ellen szavaztam.
Mr President, for the second time I rise to declare my vote opposing this motion.
HungarianA válasz a második kérdésre az, hogy a problémát az Európai Uniónak kell kezelnie.
The answer to the second question is no: the problem must be tackled by the EU.