HU

másodperc {noun}

volume_up
másodperc (also: második, titkárság)
volume_up
sec. {noun} [abbr.]
Az egyes mérési pontokon a mérési idő általában 15 másodperc.
IN PRINCIPLE , THE MEASURING TIME AT EACH MEASURING POINT SHALL BE 15 SEC .
-timeout másodperc kilépés 0 értékkel ennyi másodperc várakozás után
-timeout secs exit with status 0 after secs seconds
Negyven másodperc a második lépcső kiégéséig dünnyögte.
Forty seconds to second-stage burnout, he muttered.
Tíz másodperc az első fokozat kiégéséig mondta, és kortyolt a kólából.
Ten seconds to second-stage burnout, he said, sipping his soda.
T plusz hatvan másodperc, tizenöt másodperc az első lépcső kiégéséig jelentette Kaddiri.
T plus sixty seconds, fifteen seconds to first-stage burnout, Kaddiri reported.

Context sentences for "másodperc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMehetett volna normálisabb sebességgel is, de minden másodperc fontos lehetett.
He could have descended the hill at a more reasonable pace, but seconds counted.
HungarianEgy másodperc alatt átjutott rajta, s a mérnököt visszalökdöste a pilótafülkébe.
In a second he was through it, pushing the engineer backward onto the flight deck.
HungarianForgalom úgyszólván nem volt, kilencven másodperc alatt értek a kereszteződéshez.
Traffic was nearly nonexistent and they reached the bus stop in ninety seconds.
HungarianNéhány másodperc múlva a második cirkáló elhúzott a sercegő füvön át, az út felé.
Seconds later, his sedan crunched away across the crackling grass toward the road.
HungarianKét másodperc múlva a véráramba került, és az első roham már el is érte a szívét.
In two seconds it was in his bloodstream, and the first seizure hit his heart.
HungarianA katalógus szerint ez a kis szépség... átvágja a combcsontot 28 másodperc alatt.
The catalog says that this little beauty... can saw through a femur in 28 seconds.
HungarianEltelt tíz másodperc, húsz, el egy egész perc, s a csendet nem törte meg semmi.
The silence remained unbroken for ten seconds, twenty, thirty, a full minute.
HungarianMarty egyetlen másodperc alatt átszelte a konyhát, és felrántotta Luthert a székről.
Marty crossed the kitchen in one second flat and hauled Luther out of his chair.
HungarianA Jaguár kilőtt, és húsz másodperc múlva már a Volvo dízel teherautó mellett volt.
The Jag leaped forward, and in twenty-seconds was alongside the Volvo diesel truck.
HungarianLeválás húsz másodperc múlva közölte a pilótával a hátul ülő rendszeroperátor.
Separation in twenty seconds, the systems operator in the back seat told the pilot.
HungarianAz egész három másodperc alatt játszódott le, és csak George Bannerman seriff agyában.
All of this happened in just three seconds, and only in George Bannerman's mind.
HungarianA motor feldübörgött, és a busz néhány másodperc alatt elvegyült a forgalomban.
The vehicle skidded from the shoulder, gaining traction, squealing back into traffic.
HungarianFormás szája van; pár másodperc múlva láthatjuk, hogy a többi része is az.
Pretty mouth; in a few seconds we'll see that the rest of her is just as pretty.
HungarianLeült, rágyújtott, és a belga néhány másodperc múlva letelepedett melléje.
A few seconds after he had sat down and lit a cigarette the Belgian joined him.
HungarianNéhány másodperc múlva megint itt volt a szalonban, és csattogtatta az öngyújtóját.
A few seconds later you were back in the drawing-room clicking your lighter.
HungarianÖt másodperc alatt megtaníthatsz egy dallamot a dél-afrikaiak egy csoportjának.
You can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
HungarianA TIME függvény az óra, perc és másodperc értékeiből meghatározza az időt.
TIME returns the current time value from values for hours, minutes and seconds.
HungarianTalán ha hat vagy hét másodperc telt el, mióta Bobby először elsütötte a pisztolyát.
Perhaps six or seven seconds had passed since Bobby had fired the first shot.
HungarianNéhány másodperc múlva Samson felhördült, majd megmozdult, és megpróbált talpra állni.
In the center of the ring, Samson began groaning and trying to get to his feet.
HungarianNéhány másodperc múlva a hajó sztázismezeje hangos robbanással megadta magát.
After a few seconds the boat's stasis field released with a loud concussion.