"másodrangú" English translation

HU

"másodrangú" in English

EN
HU

másodrangú {adjective}

volume_up
másodrangú (also: másodrendű)
Gyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
They basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
Szerencsétlen módon másodrangú polgárok lennének ezekben az országokban.
They would, unfortunately, be second-class citizens in those countries.
A ciprusiak nem valamiféle ottomán vagy más gyarmat másodrangú polgárai.
Cypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.

Context sentences for "másodrangú" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianHol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
Where are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
HungarianGyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
They basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
HungarianÉrtésükre kell adni, hogy ők csak másodrangú társak ebben a vállalkozásban.
1 want them to understand that they are junior partners in this enterprise:'
HungarianA ciprusiak nem valamiféle ottomán vagy más gyarmat másodrangú polgárai.
Cypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
HungarianSzerencsétlen módon másodrangú polgárok lennének ezekben az országokban.
They would, unfortunately, be second-class citizens in those countries.
HungarianNem lehet elsőrangú szomszédságpolitika és egy másik, másodrangú szomszédságpolitika.
There cannot be a first-tier neighbourhood policy and another, second-tier, neighbourhood policy.
HungarianEltelt négy és fél év, és még mindig másodrangú állampolgároknak érzik magukat az új tagállambeliek.
Four and a half years have passed, and yet the nationals of the new Member States still feel like second-class citizens.
HungarianEmiatt másodrangú állampolgároknak érzik magukat.
This makes them feel like second-class citizens.
HungarianÉs mindez egy zöldfülű ügynök miatt, aki másodrangú információt szállított egy harmadrangú kommunista légierőről.
All this over a rookie second-rate agent furnishing second-rate information about a third-rate communist air force.
HungarianA bevándorlók nem másodrangú emberi lények!
Immigrants are not second-class human beings!
HungarianHogy a világról alkotott képébe hogyan lehet beilleszteni ezt a rejtélyt, az másodrangú kérdés, és ráér később is.
That her world-view couldn't contain such a mystery without shattering was its liability, and a problem for another day.
HungarianA cseh állampolgárok szabadon közlekedhetnek a schengeni térségen belül, és nem kellene, hogy másodrangú polgárként kezeljék őket.
Czech citizens travelling freely within the Schengen area should not be considered as second class citizens.
HungarianMásodszor, el kell kerülnünk azt, hogy Szerbiát másodrangú európai országnak tekintsük és minden lehetséges alkalommal kioktassuk.
Secondly, we have to avoid treating Serbia as a second-class European country and lecturing it on every occasion.
HungarianAmint azt a haiti tragédia megmutatta, világos, hogy az EU jelenleg a többi segítségnyújtóhoz képest csak másodrangú szerepet tölt be.
As was demonstrated in the Haiti tragedy, the EU is clearly now second rate compared to others that intervened.
HungarianIly módon a görög kormány és az Európai Bizottság - a verseny nevében - Görögországot másodrangú úti céllá teszi.
In this way, the Greek Government and the European Commission, in the name of competition, are making Greece a second-class destination.
HungarianHa nem akarjuk, hogy a lengyelek másodrangú polgárok legyenek az Unióban, az Alapjogi Chartát teljes egészében el kell fogadni.
If we do not want Poles to be second-class citizens in the EU, the Charter of Fundamental Rights must be adopted in its entirety.
HungarianAz elsőrangú sejtek titkos útvonalon érintkeztek a helyi vezetéssel, más elsőrangú sejtekkel, és a másodrangú sejtekkel.
The first rank cells had secret lines of communication to the chapter leadership, to other first rank cells, and to the next lower ranking cells.
HungarianA Libanonban élő keresztények attól tartanak, hogy másodrangú állampolgárrá válnak, mint a többi keresztény a régió csaknem minden országában.
They fear ending up in a kind of second-class position like their co-religionists in almost all the countries of the region.
HungarianA nők gyakran "kockázatos” vagy "másodrangú” egyének, mivel esetükben nagy a valószínűsége annak, hogy terhesek lesznek vagy szülési szabadságra mennek.
Women are frequently perceived to be 'at risk' or 'second choice' individuals given their high probability of becoming pregnant or taking maternity leave.
HungarianAz említettekhez hasonló országokban ez azt jelenti, hogy állandó küzdelem folyik a hatalomért, azzal kapcsolatban, hogy ki tartozik az elsőrangú és másodrangú állampolgárok közé.
In countries like these that means a continuing struggle for power, over who are the first-class citizens and who the second-class citizens.