HU

másodrendű {adjective}

volume_up
másodrendű (also: másodrangú)
Azt sugallva, hogy a kisebbség az másodrendű állampolgár hazájában.
This implies that the minority are second-class citizens in their homeland.
A nők szükségleteit másodrendű kérdésként kezelik.
The needs of women are perceived as second-level issues.
A másodrendű polgárok számára még az Ombudsman sem tud valódi segítséget nyújtani.
Even an ombudsman is of little help to second class citizens.
másodrendű (also: másodosztályú)
Azt sugallva, hogy a kisebbség az másodrendű állampolgár hazájában.
This implies that the minority are second-class citizens in their homeland.
A másodrendű polgárok számára még az Ombudsman sem tud valódi segítséget nyújtani.
Even an ombudsman is of little help to second class citizens.
Valóban szükség van másodrendű európai polgárokra?
Do we really need second-class European citizens?
másodrendű (also: másodosztályú)
A magyar nemzetiségű lakosokat másodrendű állampolgároknak tekintik, gyakoriak a rendőri túlkapások.
Residents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
Úgy vélem, hogy az energiahatékonyság ügyét a gazdasági válság idején sem szabad másodrendű kérdésként kezelnünk.
It is my belief that energy efficiency cannot be treated as a second-rate cause even during a time of recession.
Ki kell mondanunk az igazságot, és el kell ismernünk, hogy a jelenlegi kormányfők közül sokról bebizonyosodott, hogy másodrendű vezetők.
We should tell the truth and admit that many of today's heads of government are proving to be second-rate leaders.
másodrendű (also: silány, rossz minőségű)

Context sentences for "másodrendű" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
HungarianAz USA másodrendű jelzáloghitelezői a főbűnösök és a főszereplők ebben a válságban.
US sub-prime mortgage lenders are the main culprits and players in this crisis.
HungarianAz emberek az arcot tartják a lélek tükrének, a test teljesen másodrendű a szempontjukból.
Mankind perceives the face as the seat of the soul, the body is largely irrelevant.
HungarianGondolom, afféle másodrendű sztárok lehettek, ha Spink irodájában tárolták őket.
I figured they were back numbers if they were in Spink's office.
HungarianAzt sugallva, hogy a kisebbség az másodrendű állampolgár hazájában.
This implies that the minority are second-class citizens in their homeland.
HungarianTeljesen másodrendű az a tény, hogy különböző nevekkel utalnak rá.
The fact that He is referred to by different names is absolutely secondary.
HungarianNagyvonalakban azonban elmondható, hogy a másodrendű jelzáloghitelezés területe szabályozatlan volt.
However, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
HungarianA másodrendű polgárok számára még az Ombudsman sem tud valódi segítséget nyújtani.
Even an ombudsman is of little help to second class citizens.
HungarianAz új tagállamok ésszerű elvárása, hogy ne kelljen másodrendű tagoknak érezniük magukat az Unióban.
The logical desire of new Member States is not to feel like second-class EU members.
HungarianPreston köszönetet mondott neki, és két kocsiját egy kicsit hátrébb küldte a keskeny másodrendű útvonalon.
Preston thanked him and ordered both his cars a few yards up the narrow secondary road.
HungarianNéhány európai bank és vagyonkezelő alap ki van téve a másodrendű jelzálogokhoz kapcsolódó értékpapírok kockázatainak.
Some European banks and asset funds are exposed to sub-prime related securities.
HungarianAz augusztusban a másodrendű piacon történt események számos kérdésre világítottak rá mindannyiunk előtt.
The events that took place in August in the sub-prime market highlighted a number of issues for all of us.
HungarianA nők szükségleteit másodrendű kérdésként kezelik.
The needs of women are perceived as second-level issues.
HungarianA magyar nemzetiségű lakosokat másodrendű állampolgároknak tekintik, gyakoriak a rendőri túlkapások.
Residents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
HungarianValóban szükség van másodrendű európai polgárokra?
Do we really need second-class European citizens?
HungarianSok nő dolgozik kevésbé jól fizetett részmunkaidőben és ideiglenes munkaviszonyban vagy másodrendű pozíciókban.
They tend to be concentrated in part-time and temporary jobs that are less-well paid, or in inferior positions.
HungarianEzért a bér most másodrendű kérdés számomra.
That's why the salary is a secondary consideration.
HungarianÚgy vélem, hogy az energiahatékonyság ügyét a gazdasági válság idején sem szabad másodrendű kérdésként kezelnünk.
It is my belief that energy efficiency cannot be treated as a second-rate cause even during a time of recession.
HungarianEz nyilvánvalóan azt az üzenetet hordozza, hogy az első nyelv fontosabb, a másik alárendelt és másodrendű.
This obviously conveys the message that the first language is more important, while the second is subordinate and second-class.
HungarianKi kell mondanunk az igazságot, és el kell ismernünk, hogy a jelenlegi kormányfők közül sokról bebizonyosodott, hogy másodrendű vezetők.
We should tell the truth and admit that many of today's heads of government are proving to be second-rate leaders.