"még" English translation


Did you mean: meg, meg-
HU

"még" in English

volume_up
még {conj.}
EN

HU még
volume_up
{adverb}

Azt énekeltük: "Csak még egy nyarat, még egy éjszakát, még egy kis szerelmet."
'One more summer,' we sang, one more chance, one more stab at romance.'
Természetesen mindig lehet még többet kérni és még többet elérni.
Of course, it is always possible to ask for more and to achieve more.
Aztán újabb bombázás, még több vér, lesújtott túlélők, gomolygó füst és még nagyobb káosz.
Another bomb scene, more bloody and dazed survivors, more smoke and chaos.
Töltök még egy kis kávét konyakkal, és megpróbáljuk újra mondta.
I'll put some more brandy in some more coffee and we'll try again.
Bermoiya megpróbálkozott még néhány felderítő lépéssel, és ezúttal még jobban odafigyelt.
Bermoiya tried some more exploratory gestures, committing a little more to the attempt.
- Menjünk vissza a bárba, és mutassuk meg még néhány embernek a fényképeket.
Let's head off to the bar and try the photos on some more people.
még (also: mégis, már, eddig, de azért)
volume_up
yet {adv.}
- Valószínűleg haldoklott, de még élt, és nem volt teljesen reménytelen.
She was probably dying, but not yet dead, not yet completely without hope.
Így például, Írország egyelőre még nem jelölt meg lehetséges biztosjelöltet.
For instance, Ireland has not yet designated a possible Commissioner.
A Tanácsnak még meg kell vitatnia, mivel döntés még nem született ez ügyben.
The Council must discuss this as no decision has yet been made on this matter.

Context sentences for "még" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
Even when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianVicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
Funny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
HungarianEz a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
Fancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
HungarianÚgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
I feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Hungarian- S még hozzátette, mert úgy érezte ezzel tartozik: - Nem tudhatta, hogy fontos.
He added kindly, for he was a fair man: You couldn't know that it was important.
HungarianÉs határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
I genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
HungarianPalgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
She looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
HungarianGusztustalan - mondta Shep, bár valószínűleg ő még mindig a Goldfishnél tartott.
'Disgusting,' Shep said, though he was most likely still talking about Goldfish.
HungarianMég a FIFA elnöke, Sepp Blatter is úgy gondolja, a szabályokon változtatni kell.
Even the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
HungarianIgraine nem hallotta a hangját, de mintha egyenesen a fejében szólalt volna meg.
Igraine could not hear her, but it was as if Viviane spoke directly to her mind.
HungarianJoggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
I have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
HungarianMég távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
Farther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Hungarianszólít meg jó hangosan.
Say, Rudy, you're going with Brodnax and Speer, aren't you? he calls out loudly.
HungarianA koreaiaknak nincs okuk szeretni az oroszokat, a japánokat meg még annyira sem.
The ROKs had no reason to love the Russians, and even less to love the Japanese.
Hungarian- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr.
You can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
HungarianMég jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
But I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
HungarianMost értettem meg, hogy ez a faforma kristályok, valójában energiaakkumulátorok.
We can deduce that these crystalline tree shapes are actually energy collectors.
HungarianKétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
And indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
HungarianMég mindig fennáll ugyanis az a lehetőség, hogy vendégségben töltik az éjszakát.
It's still perfectly possible that she could be spending the night with someone.'