"mégis" English translation

HU

"mégis" in English

EN

HU mégis
volume_up
{adverb}

Aztán eszébe jutott Duke, és mégis sikerült egy kicsit erősítenie.
Then he thought of Duke and managed to put on a little more speed after all.
A németek esetleg mégis meggondolják magukat, és ezek után visszaküldik őőket.
The Germans might have to change their minds and send them back after all.
Így talán mégis kialakulhat a konszenzus.
Perhaps there is, after all, a possibility of reaching a consensus.
mégis (also: már, még, eddig, de azért)
volume_up
yet {adv.}
Teljesen kifejezéstelen arc, és mégis... mégis van benne valami fenyegető.
It was devoid of expression, and yet there was - yes, undoubtedly there was, menace about it.
Ám mégis csak 2007 szeptemberében szavazunk az egységes szerkezetbe foglalásról.
Yet it is only in September 2007 that we are voting on this codification.
Mégis csak 2007 szeptemberében szavazunk az egységes szerkezetbe foglalásról.
Yet it is only in September 2007 that we are voting on this codification.

Context sentences for "mégis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
In a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
HungarianÉn mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
Nevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
HungarianAz utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
For the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
HungarianCsak azt mondom, hogy ha úgy döntene, mégis akarja, elkezdhetjük a párbeszédet.
I'm only saying that when you decide you want it, then the dialogue will begin.
HungarianDe ha mégis, az adatok rejtjelezve voltak, így nem sokra mehettek volna velük.
And even then the data was scrambled, fully encrypted, and thus not recoverable.
HungarianEgy kis kalamajka azonban mégis támadt Sam miatt, de nem Ned rendezte, hanem Boon.
On the contrary, the trouble we were going to have about Sam would be with Boon.
HungarianTalán más megfogalmazásra is lenne lehetőség, mi mégis ezt a szöveget javasoljuk:
Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
HungarianLehet, hogy nem az egész világ esküdött össze ellenük, de mégis így nézett ki.
Maybe everyone in the world wasn't out to get them, but it sure seemed that way.
HungarianMégis úgy tűnik, hogy a bürokrácia győzedelmeskedett a nemzeti demokrácia felett.
But it looks like we have got the victory of bureaucracy over national democracy.
HungarianBármennyire örülök, hogy láthattam, most mégis az volna a legjobb, ha elmenne.
Nice as it's been to see you, what I'd really like you to do now is to go away.
HungarianMégis engedtem a vágyamnak, hogy összecsókoljam, beszívjam meleg húsának illatát.
I gave in to my desire to kiss her, to breathe in the fragrance of her warm flesh.
HungarianMinden porcikája emberi volt, mégis cáfolhatatlanul éreztem, hogy ez maga az Isten.
And without one fiber of his flesh being other than human, He was obviously God.
HungarianMégis, néha azt érezte, hogy valami a lábának dörgölőzik, vagy bökdösi a lábszárát.
But sometimes she felt them brushing her shins, or nudging the back of her legs.
HungarianA legnagyobb erőfeszítése volt életében, ám nehézkesen, konokul mégis felemelte.
It was the greatest effort he had ever made, but stiffly, stubbornly, he raised it.
HungarianGlasgian ugyan mindennel megpróbálkozott, Urdli mégis észrevette a jelenlétét.
Despite Glasgian's most careful precautions, Urdli had been aware of his presence.
HungarianÚgy látszik, mégis összeszedték magukat, és néhány kitűnő ötletet terjesztettek elő.
Well, it seems that they have called our bluff and produced some excellent ones.
HungarianAzaz valójában felmentették a halálos ítélet alól, minekutána mégis felakasztották.
So she had actually been excused the death penalty but was subsequently hanged.
HungarianNem álmodott semmit, vagy ha mégis, túl mélyen aludt, s így nem emlékezett rá.
There were no dreams; or if there were he slept too securely to remember them.
HungarianMégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs nyugalmú Föld-lakóvá, aki ma vagyok.
But it is Rabo Karabekian who made me the serene Earthling which I am this day.
HungarianAzt válaszoltam, hogy meggondolom a dolgot, mégis kell beszélnem a feleségemmel.
I told him that I'd have to think about it and I'd have to consult my wife.