"méreg" English translation

HU

"méreg" in English

HU méreg
volume_up
{noun}

méreg
volume_up
poison {noun}
Kiáltozni kezdtem: "A méreg a királynő, a méreg a királynő!"
I shouted, Poison is Queen, Poison is Queen!
Mennyire volt módja a vádlottnak méreg alkalmazására?
What opportunities and means had the accused for administering poison?
Honnan tudhattam volna, hogy már hat a méreg, s Amyason erőt vesz az izombénulás?
How was I to know that already the poison was working, stiffening him as he sat?
méreg (also: harag, düh, indulat, bosszúság)
volume_up
anger {noun}
Az nem méreg vágta rá Tehol , hanem a felismerés öröme.
Thats not anger, Tehol said, approaching, thats recognition.
- A férfit hirtelen elöntötte a méreg.
Suddenly a feeling of anger welled up in him.
És voltak olyanok, akik mérgesek voltak és a méreg gyakran fordul át erőszakba, ahogy azt mindannyian tudjuk.
And then I met some who were angry, and anger that can turn to violence, and we're all familiar with that.
méreg (also: csapás, baj, romlás, veszedelem)
volume_up
bane {noun}
méreg
volume_up
toxin {noun}
- A méreg minden valószínűség szerint a belefúródott golyókon volt.
The toxin was very likely on the bullets in the gun that shot him.
A méreg felszívódott a bőrén keresztül, és öt percen belül halott volt.
The toxin penetrated through his skin, and he was dead within five minutes.
A cianid természetesen nagyon veszélyes méreg, és ezzel tisztában vagyunk.
It is, of course, a very dangerous toxin and we are aware of that.
méreg
volume_up
venom {noun}
Michael Curry a felesége mellé húzódott, a pillantásából csöpögött a méreg.
Michael Curry stood right beside her, eyes full of venom as before.
Most egyelőre megnyugtat az az érzés, hogy sok méreg, gyűlölet távozott a lelkemből.
For now, I am warmed by the thought that a great deal of venom has been purged from my soul.
...hogy megvizsgálhassuk a méreg összetételét.
...so we can do research on the toxicity of the venom.

Context sentences for "méreg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHanem ahogy ránézett az asztalon szétterített papírokra, ismét elfogta a méreg.
But another glance at the papers spread out on the table made Michael furious.
HungarianAmikor fag gatni kezdték a méreg felől, őszintén bevallotta, hogy ő lopta el.
When they asked her about it, she admitted quite frankly that she had taken it.
HungarianÁm a darestim annyira potens méreg, hogy a hagyományos ellenszerek mit sem érnek ellene.
But Darestim is so potent that none of the customary antidotes have any effect.
HungarianA háta mögött panaszosan üvöltöttek a kutyák, orrlikaikat marta a méreg.
Behind, he heard the anguished howl of the dogs, their nostrils tortured, useless.
HungarianNem tudom rávenni, hogy bejöjjön közli velem Dot a méreg legkisebb jele nélkül.
I can't get him to come in, she says without a trace of frustration.
HungarianA darestim annyira erős méreg, hogy természetes ellenszere vagy gyógymódja nem létezik kezdte.
'Darestim is so virulent that there's no natural remedy or antidote,' he began.
HungarianForrt bennem a méreg, evett a fene, ahogy ez a szerencsétlen fickó is tapasztalhatta.
It struck the boy wearing the baseball glove, and both he and the DeSoto sedan disappeared.
HungarianEz a méreg éppen az a fajta, amellyel jó nevű laboratóriumokban szívesen kísérleteznek.
This boomslang stuff is the kind of thing they experiment with in high-class laboratories.
HungarianEszébe jutott a méreg, lehajolt Dusseault atyához, és óvatosan lehúzta a gyűrűt a pap ujjáról.
Father Dusseault and took the precaution of slipping the ring off the priest's finger.
Hungarian- Meglesz - mondta Clut, majd megint kiböffent belőle a méreg: - Mondd, Alan, mi zajlik itt?
I will, Clut said, and then burst out furiously, What's going on, Alan?
Hungarian. - (PL) A higany az egyik legerősebb környezeti méreg.
in writing. - (PL) Mercury is one of the most powerful environmental poisons.
HungarianUdvarias közönyössége a maga módján gyilkosabb méreg volt, mintha minden szava csöpögne a gylölettl.
The ship intoned the question as though asking him what he desired for dinner.
HungarianItt volna persze még a méreg folytattam , ez azonban mindig olyan unalmasan szakszerű...
Or, of course, I said, theres poisonbut thats always so technical.
HungarianLehetséges mondta Neele , de a méreg eredetére még nincs bizonyítékunk.
Possibly, said Inspector Neele, but we've no evidence as to that.
HungarianA méreg hatásáról annyit tudunk eddig, hogy lassan kezdődik, de aztán, ha meglódult, akár a tehervonat...
All we know right now is that it started slowly and then moved like a freight-train.
HungarianVén, jó Menenius, Könyűd sósabb, mint ifjabb emberé, S méreg szemednek.
My (sometime) Generall, I haue seene the Sterne, and thou hast oft beheld Heart-hardning spectacles.
HungarianA hidegség, Mely bölcsességnek tetszik, méreg ott, Hol így dühöng a baj.
Sir, those cold wayes, That seeme like prudent helpes, are very poysonous, Where the Disease is violent.
HungarianNem tudom mondta az orvos , de mindketten másodperceken belül meghaltak, amint a méreg hatni kezdett.
I dont know, said the doctor, but they both died within seconds of that poisons hitting them.
HungarianHangja kötözködővé lett, mint az olyan emberé, akiben vagy fáradtság, vagy méreg lappang.
His voice had taken on the nagging, slightly uneven cadences of a man who is either very tired or very angry.
HungarianPéldául a környezetszennyezésről -- A tüdőnkbe kerülő levegő gyakran méreg.
The air that we breathe that often poisons us.