HU

módon

volume_up
Azért tévedtünk, mert, eléggé természetes módon, nemzetállami módon gondolkoztunk.
We were wrong because we thought, naturally enough, in nation-state ways.
A terrorizmus áldozatait egyféle módon kezelik, a maffia áldozatait pedig más módon.
Victims of terrorism are treated in one way, and victims of the Mafia in another.
Paradox módon a baloldal készül megkülönböztetésre ilyen módon.
Paradoxically, the left intends to discriminate in this way.

Context sentences for "módon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianÉdes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
HungarianEgy olyan módon megsérült embernek, mint Jefferson, nem lehet műlábat csinálni?
Isn't it possible for a man injured as Mr. Jefferson was to have artificial legs?
HungarianSajnálatos módon az elhízás gyakran a szegénységgel és a kirekesztéssel párosul.
Regrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
HungarianSajnálatos módon Schmitt úr állásfoglalása nem tartja magát bevezető ígéretéhez.
Unfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
HungarianIlyen módon 2012-re legfeljebb 120 g/km CO2-kibocsátás kell, hogy megvalósuljon.
Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
HungarianSajnálatos módon ez mind a pályahálózat működtetésére, mind a befektetésre igaz.
Unfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
HungarianMajdnem lehetetlen egy halott ujjlenyomatát meggyőző módon egy fegyverre rányomni.
It's almost impossible to get a dead man's prints on a gun in a convincing way.
HungarianMeg fogjuk vizsgálni, hogy milyen módon lehet ezt az eszközt erősíteni a jövőben.
We will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
HungarianDóra valamilyen átszellemült módon csakugyan megnyitotta a lelkét... valaminek.
But she really has opened her soul in a sophisticated way to ... to something.
HungarianIly módon gazdaságunk számára csökkenthetjük a klíma- és energiacsomag költségét.
In this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
HungarianKéptelen módon valami gyerekes sértettséggel, hirtelen Charity jutott az eszébe.
Crazily, the back of his mind had turned to Charity with childish resentment.
HungarianEhelyett az Afganisztánnal fenntartott partnerséget minden módon erősíteni kell.
The partnership with Afghanistan should instead be strengthened in every way.
HungarianParadox módon az irányelv nem biztosít túl sok mozgásteret a Bizottság számára.
Paradoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
HungarianSajnálatos módon nem ez a helyzet, és ezért kell ezt az ügyet is megvizsgálnunk.
Unfortunately that is not the case, which is why we must look into that matter too.
HungarianA nyilvánosság felé mutatott képet gondosan tervelte és kiváló módon alakította ki.
And the best part of all: nobody had the least suspicion of what she really was.
HungarianIly módon a Bizottság olyan hatáskörhöz jut, amely véleményem szerint nem indokolt.
This fact assigns the Commission functions which, in my view, are not justified.
HungarianSőt, gyakran még a fogvatartás feltételei sincsenek megfelelő módon szabályozva.
Moreover, the criteria for custody are often not adequately regulated either.
HungarianSegíteni fogunk orosz barátainknak, de hogy mi módon, azt még nem világos számomra.
We're ramping up to help them out, but I'm not sure how it's going to play out.
HungarianA t betű jellegzetes módon jobbra dőlt, s a szokásosnál lejjebb volt áthúzva.
The t was crossed low and angled down from left to right, very distinguishable.
HungarianAz északföldi hadsereg nem túl bölcs módon ezt a helyet szemelte ki táborhelyül.
It was there that the Northland army, unwisely, had chosen to make its camp.