"módosít" English translation

HU

"módosít" in English

HU

módosít {verb}

volume_up
Amennyiben a svéd lakosság módosít álláspontján, a kérdés valószínűleg ismét napirendre kerülhet.
If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
Az új irányelv számos jogszabályt módosít, amelyek rendelkezéseit beépítették ebbe az új jogszabályba.
The new directive will change various acts whose regulations were incorporated into it.
Az egyik megoldás az volt, hogy pályát módosít, és biztonságban leszáll.
To change course one way was to land in safety.
A legtöbb ilyen rendelésre készített" rendszer meglévő ábécéket módosít, bár némelyikükhöz új szótagábécé készül.
Most such tailor-made systems modify existing alphabets, though some instead design syllabaries.
Ha egyéni stílust hoz létre vagy módosít, írja be a stílus nevét.
If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style.
A kijelölt cellatartományt hozzáadja az adatbázistartomány-listához, vagy egy meglévő adatbázis-tartományt módosít.
Adds the selected cell range to the database range list, or modifies an existing database range.
A Bizottság javaslata egy 1992-es szöveget módosít.
The Commission proposal amends a text dating from 1992.
Másodszor, e rendelet jelentős abban a tekintetben is, hogy a programozási időszak során módosít egy rendeletet.
Secondly, this Regulation is also significant insofar as it involves amending a regulation during the programming period.
Gyakran van előttünk olyan jogszabály, ami egy hatályos jogszabályt tizenötödjére, tizenhatodjára vagy tizenhetedjére módosít.
We often have pieces of legislation amending for the 15th, 16th or 17th time some existing pieces of legislation.

Context sentences for "módosít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianAmennyiben a svéd lakosság módosít álláspontján, a kérdés valószínűleg ismét napirendre kerülhet.
If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
HungarianHa egyéni stílust hoz létre vagy módosít, írja be a stílus nevét.
If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style.
HungarianAz új irányelv számos jogszabályt módosít, amelyek rendelkezéseit beépítették ebbe az új jogszabályba.
The new directive will change various acts whose regulations were incorporated into it.
Hungarian. - (FR) Két megjegyzést szeretnék fűzni a Lambert-jelentéshez és a rendelethez, amit az módosít.
in writing. - (FR) I have two comments on the Lambert report and the regulation that it amends.
HungarianAz egyik megoldás az volt, hogy pályát módosít, és biztonságban leszáll.
To change course one way was to land in safety.
HungarianA legtöbb ilyen rendelésre készített" rendszer meglévő ábécéket módosít, bár némelyikükhöz új szótagábécé készül.
Most such tailor-made systems modify existing alphabets, though some instead design syllabaries.
HungarianA kijelölt cellatartományt hozzáadja az adatbázistartomány-listához, vagy egy meglévő adatbázis-tartományt módosít.
Adds the selected cell range to the database range list, or modifies an existing database range.
HungarianA Bizottság javaslata egy 1992-es szöveget módosít.
The Commission proposal amends a text dating from 1992.
HungarianAz Unió csak akkor lehet sikeres saját éghajlatvédelmi céljainak elérésében, ha módosít közlekedéspolitikáján.
The EU will only succeed in achieving its own climate protection goals if it changes its transport policy.
HungarianMásodszor, e rendelet jelentős abban a tekintetben is, hogy a programozási időszak során módosít egy rendeletet.
Secondly, this Regulation is also significant insofar as it involves amending a regulation during the programming period.
HungarianGyakran van előttünk olyan jogszabály, ami egy hatályos jogszabályt tizenötödjére, tizenhatodjára vagy tizenhetedjére módosít.
We often have pieces of legislation amending for the 15th, 16th or 17th time some existing pieces of legislation.
HungarianNyílstílusokat módosít vagy hoz létre.
HungarianA kompromisszum jegyében, és remélhetőleg az egész Parlament támogatásának elnyerése érdekében szeretném a következő szóbeli módosít indítványt tenni.
In the spirit of compromise and, I hope, to win the support of the whole House, I would like to propose the following oral amendment.
HungarianA lett kormány ma sajnos a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Bank tisztségviselőinek kedve szerint módosít szabályain.
Unfortunately, today, the Latvian Government amends its regulations as the mood of the officials from the International Money Fund and the European Bank takes them.
Hungarian(23) A fenti e) pontban megadott jövedelemadó-rendszerek a jövedelemadóról szóló 1961. évi törvényen alapulnak, amelyet a költségvetési törvény minden évben módosít.
(23) The income tax schemes specified above under (e) are based on the Income Tax Act of 1961, which is amended yearly by the Finance Act.