"módosítás" English translation

HU

"módosítás" in English

HU

módosítás {noun}

volume_up
1. general
módosítás
Eddig nem mutattak ki kapcsolatot a genetikai módosítás és a nagyobb terméshozam között.
No link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Nem: a genetikai módosítás és a klónozás két külön technika.
No: genetic modification and cloning are two separate techniques.
Radikális magatartás-módosítás, életfogytiglani munkatelep, és így tovább.
Radical behavior modification, permanent imprisonment under Earthservice utilization, and so forth.
. - Ez ismét a szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, amit támogatok, ezért megszavaztam a jelentést.
. - This is once again a codification without any alteration of substance, of which I am in favour, and I have therefore voted in favour of this report.
Ez a módosítás abból a felismerésből ered, hogy az Afrikai Partnerségi Fórum éppen most jött létre, ezért ez csak egy kis változtatás, amely tükrözi a jelenlegi helyzetet.
(PT) This amendment stems from the fact that we have realised that the African Partnership Forum has just been created and this is therefore a minor alteration which reflects the current situation.
módosítás
2. "törvényen"
módosítás
(DE) Elnök úr, előtte van még egy másik módosítás, nevezetesen az 1. módosítás.
(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.
Továbbá örülünk annak, hogy a 60. módosítás és a 68. módosítás elutasításra került.
Furthermore, we are pleased that Amendment 60 and Amendment 68 have been rejected.
Közvetlenül elfogadható: 120. módosítás (a szöveg egésze, 1. rész, kompromisszumos módosítás).
Directly acceptable: amendment 120 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).

Context sentences for "módosítás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianTudom, hogy az eredeti 138. módosítás jogilag nem volt optimális formába öntve.
I know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
HungarianA 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
Voting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
HungarianA Landsbergis úr által tett szóbeli módosítás nincs összhangban ezzel a döntéssel.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
HungarianAz EPLP támogatja az előadót, de a 6. és a 21. módosítás ellen szavazott volna.
The EPLP support the rapporteur but would have voted against Amendments 6 and 21.
HungarianA 82. módosítás elfogadása felfedi ennek a Parlamentnek az igazi, vérszomjas arcát.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Hungarian(DE) Elnök úr, előtte van még egy másik módosítás, nevezetesen az 1. módosítás.
(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.
HungarianA 11. módosítás rámutat az emberi jogi problémákra Kolumbiában és Hondurasban.
Amendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
Hungarian- Úgy tűnik, hogy a kiegészítésre vonatkozó módosítás a szöveg egészére kiterjed.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
HungarianA jelenlegi vita tárgyát képező módosítás végső szövege tehát a következő lenne:
The final result of the amendment which is currently under discussion would then be:
HungarianNézetem szerint a módosítás szövegezése jobb volt, mint az eredeti bekezdésé.
In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Hungarian- (FR) Elnök úr, azt hiszem, nem szavaztunk a 106. módosítás második részéről.
- (FR) Mr President, I do not believe we have voted on the second part of 106.
HungarianTovábbá örülünk annak, hogy a 60. módosítás és a 68. módosítás elutasításra került.
Furthermore, we are pleased that Amendment 60 and Amendment 68 have been rejected.
HungarianA jelentés 39. módosítása ellen, majd ezt követően a 62. módosítás mellett szavaztam.
I voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
HungarianBizonyos esetekben a módosítások túllépnek a rendeleten, különösen a 17. módosítás.
In some cases, amendments go beyond the regulation, particularly Amendment 17.
HungarianAz állásfoglalás mellett és az összes előterjesztett módosítás ellen szavaztam.
I voted for the resolution and against all the amendments which were tabled.
Hungarian(Az elnök megkéri a felszólalót, hogy a módosítás teljes szövegét olvassa fel)
(The President asked the speaker to read out the whole text of the amendment)
HungarianEzt a Bizottság részére benyújtott költségvetési módosítás formájában kell megtenni.
This should be done through an amending budget to be submitted to the Commission.
HungarianA módosítás megfogalmazásába nem vonták be az etnikai kisebbségi képviselőket.
Ethnic minority representatives were not involved in drafting the amendment.
HungarianA 7. módosítás fejti ki a tejalap szerkezetátalakítási programja fő céljait.
Amendment 7 sets out the main objectives of the milk fund restructuring programme.
HungarianSajnálatosnak tartom, hogy ez a módosítás nem kapta meg a szükséges többséget.
I regret the fact that this amendment did not gather the necessary majority.