"múlik" English translation

HU

"múlik" in English

HU múlik
volume_up
{verb}

1. general

Ez a kérdés nem múlik el magától, ha pedig a fények kialszanak, abba kormányok bukhatnak bele.
This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.
Az, hogy ez valamikor is megváltozzon, csak önökön múlik.
But if you decide to keep living this way, go ahead.
Az esküdtszéken múlik, hogy Elinor Carlisle szabad emberként hagyja-e el bíróság épületét, vagy sem.
It is for you to say if Elinor Carlisle is to go forth free from the court.
múlik (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
- Néha a múlt nem múlik el, nem hajlandó feledésbe süllyedni.
Sometimes, is it not, the Past will not be left, will not suffer itself to pass into oblivion?
Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek.
Amen I say to you that this generation shall not pass till all these things be done.
Az emberek lassan felélik a teljes ellátmányt, és nem múlik el éjszaka verekedés vagy gyilkosság nélkül.
They devour his substance, and not a night passes without a brawl or a murder.
A haladás sebessége kizárólag magán Szerbián múlik majd.
At what pace it will progress depends solely on Serbia itself.
Mindazonáltal a csatlakozási folyamat terén elért előrelépés alapvetően és elsősorban Törökország teljesítményén múlik.
Nevertheless, progress in the accession process depends fundamentally and primarily on Turkey's performance.
A kubai hatóságok döntésén múlik, hogy megmutassák, akarják-e ezt a viszonyt velünk, valamint hogy tényleges lépéseket tegyenek.
It is up to the Cuban authorities to show whether they want this relation with us to show concrete progress.
múlik (also: elmúlik, eltelik, telik)
Esetenként ez éppen az eljárások egyszerűsítésén múlik.
Incidentally, this hinges precisely on the simplification of procedures.
Hiszen a nyitott világgazdasági rendszer sorsa ez utóbbin múlik.
Arguably, the fate of an open world economic system hinges on the latter.
Ez utóbbin múlik a nyitott világgazdasági rendszer sorsa.
On the latter hinges the fate of an open world economic system.
Minden azon múlik, hogy a Tanács a tagállamok megnövekedett jelentőségét figyelembe véve vállalja-e új, kulcsfontosságú szerepét.
It all depends on the Council assuming its new key roll in the light of the importance of the Member States.
Minden azon múlik, hogy a Tanács a tagállamok megnövekedett jelentőségét figyelembe véve vállalja-e új, kulcsfontosságú szerepét.
It all depends on the Council assuming its new key roll in the light of the importance of the Member States.
A hulladék csökkentése kizárólag a politikai akaraton múlik, ezt pedig az uniós jog segítségével lehet erősíteni.
Reducing waste is a matter of political will and that will can be strengthened by European Union law.
Önökön múlik, hogy pontosan végrehajtsák ezt a költségvetést anélkül, hogy egyetlen euró kárba veszne.
It is up to you to implement this budget accurately without wasting a single euro.

2. "idő"

Ez a kérdés nem múlik el magától, ha pedig a fények kialszanak, abba kormányok bukhatnak bele.
This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.
Az, hogy ez valamikor is megváltozzon, csak önökön múlik.
But if you decide to keep living this way, go ahead.
Az esküdtszéken múlik, hogy Elinor Carlisle szabad emberként hagyja-e el bíróság épületét, vagy sem.
It is for you to say if Elinor Carlisle is to go forth free from the court.

Context sentences for "múlik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTutira az volt az érzésem, hogy akármi is ez a folyadék, a hatása nem múlik el.
He sure gave me the impression that whatever this crap does to you is permanent.'
HungarianHabár, az én koromban az idő gyorsabban múlik, s az évek csak múló pillanatok.
But then, at my age, time passes quickly and years turn into fleeting moments.
HungarianÉs fogalma sincs róla, milyen hajszálon múlik a dolog a Politikai Bizottságon belül.
And of course he cannot know how close things are for us inside the Politburo.
HungarianEzért hát rajtunk múlik, hogy milyen megelőző intézkedéseket és szabályokat alkotunk.
It is therefore down to us to put preventive measures and regulations in place.
HungarianSok múlik a következő programozási időszakra vonatkozó költségvetési tárgyalásokon.
There is a lot at stake in the budget negotiations for the next programming period.
HungarianJelszavunk: "Erős Európa emberi dimenzióval”, rajtunk valamennyiünkön múlik.
Yes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.
HungarianAz unió hitelessége múlik ezen, valamint az, hogy képes-e hatékony partner lenni.
Our credibility and our ability to be an effective partner depend on this.
Hungarian-Mert úgy hiszem, hogy a túlélésünk többön múlik mint, hogy hány hajónk van.
Because I believe our survival depends on more than how many ships we have.
HungarianMinden azon múlik, hogy az adott személy milyen gyorsan kap meg bizonyos státust.
Everything depends on how quickly the person in question is granted the relevant status.
HungarianA siker a fentiek mindegyike esetében a megbízható európai kormányzáson múlik.
For both of the above, success is dependent on sound European governance.
Hungarian. - (DE) Az Európai Unió eredményessége teljes egészében a költségvetésén múlik.
The effectiveness of the European Union is completely dependent on its budget.
HungarianMitzger úgy vélekedett, hogy a Közel-Kelet stabilitása azon múlik, elég erős-e Amerika.
Middle East stability depended on a strong America, at least in Mitzger's opinion.
HungarianAz már Írországon múlik, hogy végrehajtja-e vagy sem ezeket az intézkedéseket.
It is up to Ireland to choose whether or not to implement these measures.
HungarianA szent ügy sorsa azon múlik, sikerül-e magunk mellé állítanunk az embereket.
The fate of the sacred depends upon our winning to our side many converts.
HungarianInkább legyen valóság, ne lázálom; ami igaz, az igaz, és akkor nem rajtam múlik.
Better reality than a dream: if something is real, then it's real and you're not to blame.
HungarianA demokrácia hitelessége és ereje kizárólag az állampolgárok hozzáállásán múlik.
The authenticity and the power of democracy come solely from the attitude of the citizens.
HungarianHa a tagállamokon múlik, akkor ez a számadat jelentősen alacsonyabb lenne.
If it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
HungarianLancelet fiatalabb volt nála... nem tudta, hogyan múlik az idő a kinti világban.
Lancelet was younger than she herself was ... she knew not how time ran in the outer world.
HungarianDe ez nem a véletlenen múlik, hanem azon hogy időben megalkotjuk-e a megfelelő tudást.
But it depends not on chance, but on whether we create the relevant knowledge in time.
HungarianAz meg, hogy a mocsarakról miként jutok ki, ugyanúgy a szerencsén múlik, mint bármi más.
As for getting off the moors, well that'll depend on luck as much as anything else.'