"működési" English translation

HU

"működési" in English

HU működési
volume_up
{adjective}

Hirtelen nehéz lett összeszedni a működési költségeket, a működési költségvetést.
It started to become hard to raise operational costs, operational budgets.
Ez a jelentés bemutatja a Parlament rugalmasságát és működési képességeit.
This report shows Parliament's flexibility and operational capacity.
Nagyon fontos a megfelelő szervezeti és működési szabályzat kialakítása.
It is very important to establish appropriate organisational and operational regulations.
Nem lesz könnyű megegyezésre jutni a Parlament és a Tanács között, és nem áll rendelkezésre sok idő a jelenlegi működési időszakban.
It will not be easy to bring about an agreement between Parliament and the Council and we do not have much time left in the current functional period.

Context sentences for "működési" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgyértelműen és félreérthetetlenül meg kell határozni a MONUC működési feltételeit.
The conditions in which MONUC may operate must also be clear and unambiguous.
HungarianA Konqueror működési jellemzői A Konqueror fájlböngésző jellemzőit lehet itt módosítani.
Konqueror Behavior You can configure how Konqueror behaves as a file manager here.
HungarianA készülékek biztonságos működési paramétereit beépítjük azok konnektordugójába.
The appliance's safe operating parameters are embedded into its plug.
HungarianTehát amit itt látunk, az az egyenlőtlenségből adódó általános társadalmi működési zavar.
So what we're looking at is general social disfunction related to inequality.
HungarianTehát nem kezdünk bele semmilyen állandó működési kiskapuba a halászok számára.
So any form of permanent operating gate to fishers is a non-starter.
HungarianA működési eredmények 29 300 euróra (mínusz 45%) és 43 000 euróra (mínusz 18%) mérséklődtek.
Operating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
HungarianA működési engedéllyel rendelkező sofőrök száma az utolsó három év alatt 8%-kal csökkent.
Drivers with operating licences have fallen by 8% in the last three years.
HungarianEz azután fokozatosan továbbterjedt, súlyos működési zavarokat okozva pénzügyi rendszereinkben.
These gradually spread, revealing serious malfunctions in our financial systems.
HungarianMűködési támogatás csak akkor engedélyezhető, ha feltételezhető, hogy pozitív hatásai lesznek.
Operating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
HungarianEnnek a Phillips gyereknek magyaráztam magánnyomozói működési engedélye volt.
This fellow Phillips, I said, had a license as a private detective.
HungarianAz információhoz való hozzáférést a szerver működési ideje határozza meg.
Access to information is ensured by the working periods of the server.
HungarianJól vezetett szálloda, köztiszteletben álló vendégei vannak, a működési engedéllyel sincs baj.
It's well run, has a good respectable clientele--no trouble with the licensing laws.
HungarianA projekt öt évet késik, a működési fázis indulása csak 2013-ra tervezett.
The project has been put back five years, with the operating phase planned to begin in 2013.
HungarianSchulz úr a beszédében már utalt ezekre a felháborító működési zavarokra.
Mr Schulz has referred to these flagrant dysfunctions in his speech.
HungarianA fedezeti alapoknak e Parlament többsége szinte teljes működési szabadságot adott.
Hedge funds have been granted almost total freedom to operate by the majority of this Parliament.
HungarianA celluloidtok a működési engedélyem fotokópiájával a földre esett.
The celluloid holder with the photostat license in it fell to the floor.
HungarianEnnek eredményeként ésszerű a szolgáltatók számának és működési környezetüknek kiterjesztése.
As a result, it makes sense to expand the number of providers and also their backgrounds.
HungarianHa néha nem érzem jól magam, apró, de bosszantó működési zavarok lépnek fel nálam.
I need outside stimulus now and then, or I become subject to minor malfunctions that are irritating.
HungarianMaga szerette volna megváltoztatni a nevét, de akkor nem tarthatta volna meg a működési engedélyét.
You'd have liked to change your name--but you couldn't and keep your license.
HungarianEgy független televíziós csatornától megtagadták a működési engedély meghosszabbítását.
An independent TV station has had its licence extension refused.