HU maradék
volume_up
{noun}

1. general

maradék (also: cél, célkitűzés, határ, befejezés)
volume_up
end {noun}
Clark felállt, és felhörpintette a maradék italát.
Clark stood and tossed off the end of his drink.
Lecsavarta végéről a fekete gumisapkát, s a fonákján megjelent a három maradék lőszer fénylő gyújtókupakja.
The black rubber ferrule on the end was unscrewed and revealed the shining percussion caps of his three remaining shells.
Az összetekeredett acélpántdarab csorba szélű maradék volt; egy gondatlan munkás hajította el.
The spiral was a piece of jagged-ended scrap that had been cast into the factory aisle by a careless workman.
maradék
Körbeadták a cédulákat: a maradék báli programból tépkedték ki a lapokat hozzá.
The ballots were circulated; they had been hastily torn from leftover prom programs.
A maradék ég olyan színű volt, mint a rózsaszín hús.
The sky was the leftover sky-and the color of rosy flesh, as sometimes happens.
Tulajdonképpen a hulladékot égetjük, és üzemanyagként használjuk fel minden maradék hulladékot a mai reaktorokból.
You actually burn up the waste, and you can actually use as fuel all the leftover waste from today's reactors.
maradék
Ez a tegnap esti maradék lehet a városházáról.
It's leftovers from the hallit's the indigent's breakfast.''
maradék (also: mellékkereset)
Polhaus káromkodott egyet a bajusza alatt, és nekiesett a maradék kocsonyának.
Polhaus swore under his breath and attacked the remainder of his pig's foot.
A maradék rohamosztagos a siklókban maradt, és a fegyvereket helyezte készenlétbe.
The remainder of her troops stayed inside the assault shuttles, manning the weapons.
a maradék belsőséget nem tartalmazó, húsnélküli termékekből áll;
not containing offal, the remainder being made up of non-meat products;
maradék (also: maradvány, maradványok)
A bíró úr felhörpintette a maradék teát, és megvárta, amíg a terem elcsendesedik.
His honor sipped the remains of the tea and waited until all was still.
A legtöbb maradék édességről árulkodott.
Most of the remains were of sweet things.
Egészségére, uram... pontosabban a maradék egészségére.
Your health, sir--what remains of it.
maradék (also: maradvány)
Lancelet letette maradék mézes kenyerét, és a szoba sarkába nézett Morgaine mögé.
Lancelet laid down the remnant of a piece of bread and honey and looked past her at the corner of the room.
Hargoth megfordult, és papjai meg maradék harcosai élén elvonult.
Hargoth turned and went, his priests and the remnant of his warriors following after.
Vajon mit tenne ekkor a maradék, a kisebbség?
How will the remnant minority react to being left out?
Hardy megnyalta az ajkát, érezte rajta a maradék bourbon ízét.
Hardy licked his lips and tasted a residue of bourbon.
m1 = a maradék tömege a párologtatás után, grammban kifejezve,
m1 = mass in grams of the residue after evaporation,
m1 = a bepárlási maradék tömege grammban,
m1 = mass in grams of the residue after evaporation,
maradék (also: üledék, csapadék, maradvány, gyök)
volume_up
residuum {noun} (residua)
maradék (also: pihenés, nyugalom)
volume_up
rest {noun}
Visszafordult, és fintorogva lenyelte a maradék szétolvadt Excedrint.
He turned back, swallowing the rest of the dissolving Excedrin with a grimace.
Megfésülködött, felhajtotta a maradék sört, és majdnem jól érezte magát.
He combed his hair, swallowed the rest of the can of beer, and felt almost good.
A maradék egy fluoreszkáló kék- és zöld mázolmány képét mutatta.
The rest was a finger painting in fluorescent green and blue.
maradék (also: tuskó, csikk, törzs, csonk)
volume_up
stub {noun}

2. finance

maradék (also: maradvány, hátralevő rész)
Aztán megpróbált megrúgni, és elvesztette maradék egyensúlyát.
Then she tried to kick me and lost what little balance she had left.
És a maradék pénzt sem kapjuk meg a nibenay-i megbízónktól most, hogy kiderült, kémek vagyunk.
Nor shall we receive the balance of our payment from our Nibenese patron now that we have been exposed as spies.

Context sentences for "maradék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAlice bekapcsolta a lézernyomtatót és a maradék másodperceken belül papíron volt.
She turned on the laser printer, and within seconds the Directory was on paper.
Hungarian- ezzel a varázsló képébe löttyintette maradék teáját.
Narnra said, hurling what was left of her tea into his face as she sprang up.
HungarianA maradék 36 százalék az anyagi világ iparai, úgymint termelőipar és mezőgazdaság.
And only 36 percent is in the tangible industries of manufacturing and agriculture.
HungarianFejébe csapta a sapkáját, és megindult, hogy kihasználja a maradék világosságot.
He set the cap back on his head as he moved to take advantage of the remaining light.
HungarianHa a maradék világosságot még ki akarja használni, legkésőbb ötig el kell készülnie.
At the latest, to take advantage of the remaining light, he had to be ready by five.
HungarianMiután becsukta maga mögött a motelszoba ajtaját, a maradék erő is kiszállt belőle.
Now, as he locked the motel door behind him, the last of his energy drained from him.
HungarianMásodik regényének egységérzése az Alice-ügy maradék erőiből táplálkozott.
His second book was swollen, he knew, with the energy he had left over from Alice.
HungarianA férfi átfurakodott közöttük, elbotorkálva a maradék néhány méteren át a felszínig.
He pressed past them both, scrabbling up the remaining feet to the surface.
HungarianEl leeresztette a pálcát és gyorsan körülnézett maradék ellenfeleit kutatva.
The prince fell from his saddle, rolled over once with a mighty crash, and lay still.
HungarianTovábbi szerkezeteket tákoltak össze a rendelkezésre álló maradék anyagokból.
Additional structures had been slapped together from whatever materials were available.
HungarianCarys maga mögött hagyta Martyt, és lement a maradék öt fokon a lépcső aljába.
Carys left Marty behind and slipped down the remaining steps to the bottom of the stairs.
HungarianHa ez nem kérdés volt, akkor a maradék időt még kihasználnám, hogy elmondjak valamit.
If this was not a question, then I will use the time to make a statement.
HungarianDe ezzel én elveszítettem maradék becsületemet! kiáltott fel mögötte Ailill.
By this you have cost me the last of my honor! cried Ailill behind him.
HungarianElvtársak gyűjtötte össze a maradék bátorságát egy utolsó próbálkozásra Fang.
Comrades, Fang said, summoning up his courage for one last dis­play of his inner feelings.
HungarianDe a maradék három csak repült; akárhogy dobálta őket a vihar, megtartották az irányt.
The remaining three, however, were flying on, buffeted hard but keeping to their course.
HungarianÚgy is fogalmazhatunk, hogy feláldozza érte élete maradék energiáját.
Ye might say he's putting the last of his life into it and is fiercely set upon it.
HungarianHa a hódítók maradék ereje azokba a hajókba van zárva, akkor Estcarp joggal örvendezhet.
They got a line to one of the vessels and brought it alongside the wharf.
HungarianA maradék zsineget egy rakás léc tetejére helyezte, a szellőzőnyílástól elérhető távolságban.
He piled the slack twine on top of a stack of crates within reach of the vent.
HungarianIde hallgasson, ez az összes maradék pénzem,...nincs nálam több bankjegy, szóval...
Listen, this is my meter money, I don't have any more bills, so....
HungarianAlaposan szemügyre vette a srácot, és pillanatok alatt elpárolgott a maradék jókedve is.
Now, she realized she might be seeing even more of him, and she did not like it one bit.