"medve" English translation

HU

"medve" in English

HU medve
volume_up
{noun}

1. general

2. zoology

medve
volume_up
bear {noun}
A medve az, a medve, amelyik a háta mögé került, az a medve vagy egy másik...
It was the bear, the bear had circled back behind him, that bear or another one— It wasn't a bear.
És a medve, barátaim, a rüves-nyüves medve talán véletlenül cirkál az erdőben?
Friends, does a bear go cockadoodie in the woods?
A Zapata-bajszos medve erre felemelte a levegőbe, és körbecsókolta.
Then the bear with the Zapata mustache lifted her off the floor with a hug and a kiss.

Context sentences for "medve" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBármi rejtőzködhet az út mellett... farkas, medve vagy még annál is rosszabb.
Anything could be hiding beside the road - wolves, bears - or even worse.'
HungarianA tűz közelében ültek, a lángok melegsárgája és narancsszíne pettyezte a medve bundáját.
They were sitting close to the fire, and the firelight threw warm yellows and
HungarianA lány rámosolygott, és egy medve kecses járásával követte a könyvtárba.
She smiled at him, and with a gait as clumsy as a bears followed him into the library.
HungarianMost azt figyelték, mint gyűri le a medve azt nőt, akit épp csak az előbb ejtett foglyul.
Now they watched as he struggled to subdue the woman he had just captured.
HungarianAz orosz medve sérülékeny, csak meg kell találnunk a megfelelő töltényt, és mi azon vagyunk.
They are vulnerable to the right sort of bullet, once we load it in the gun.
HungarianCsúnya medve, rossz medve, bumm! 100 méternyire száll a fejed a levegőben, igaz?
Your head now is 100 yards away, sailing through the air, OK?
HungarianA cirkuszhercegnő kézzel letörölte, a medve azonban ellökte a mancsával.
There was some saliva strung on the fur near his mouth and she wiped this away with her hand.
HungarianHamarosan mind a harminc-egynéhány medve teljes páncélzatával egyetemben kinn sorakozott a keskeny parton.
Before long all thirty or so bears and all their armor were on the narrow shore.
HungarianAmíg meg nem nyertük a harcot, ne igyál előre a medve bőrére, Sparhawk mondta élesen Furulya.
'Don't plan the victory celebration until after you've won the fight, Sparhawk,' she said tartly.
HungarianSoha nem lett volna szabad megalkotni ezt a kést szólalt meg a medve, mikor már megtettek valamicske utat.
They should not have made that knife, said Iorek, after they had walked a little way.
HungarianA jó öreg medve, Battle főfelügyelő, fapofának látszik ugyan, de semmiképpen sem fafejű.
The good square Superintendent Battle, he may look wooden but he is not wooden in the head - not at all.
HungarianA medve ágaskodott, üvöltött, irdatlan mancsát rázta a lovas felé.
He roared, rearing high, slashing with huge paws at the rider.
HungarianLyra felágaskodott, átkarolta a medve nyakát, a szőrébe fúrta az arcát, nem bírt megszólalni.
She reached up and put her arms around his neck, and pressed her face into his fur, unable to speak.
HungarianKinn a medve odakerekezett hozzám, és átnyújtotta a kocsi kulcsát.
It's been too much for her, my father whispered to Theobald.
HungarianA medve lélekszakadva kerekezett oda és megkapaszkodott a parkolóórában, majd nyalogatni kezdte az üvegét.
He pedaled listlessly in place on his unicycle, holding on to a parking meter for support.
HungarianHa nem lazul el, hogy könnyebben vegye a dolgokat, harmincöt éves korára igazi morgós medve lesz belőle.
If he didn't mellow out, he would sour into a world-class curmudgeon by the age of thirty-five.
HungarianKaufmann asszony jelentése előre iszik a medve bőrére.
Mrs Kaufmann's report counts its chickens before they are hatched.
Hungarian- A medve az egyetlen a társulatban, amelyik nem piszkál engemet - mondta meg a magáét a kézenjáró is.
He is the only one of you who never makes fun of me, said the man who could only walk on his hands.
HungarianA folyosón hajdan volt szépség állt a medve mellett.
Don't let anyone else in, Mother said, still under the featherbed.
HungarianDe hát a Short Hills környékéről már Vietnam előtt eltűntek a farkasok, csupán néhány értékes medve maradt.
But there hadn't been any wolves in the Short Hills since before Vietnam, and precious few bears.