"meg" English translation


Did you mean: még
HU

"meg" in English

EN
EN
HU

meg {noun}

volume_up
Az dalok szerzői azonban életük végéig és utána még 70 évig birtokolják a szerzői jogot.
But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Gimnázium a jezsuitáknál, Boston College és Georgetown, meg az apácák a Saint Matthewsban.
Jesuits at high school, Boston College, and Georgetown, plus the nuns at Saint Matthew's.
Az elnöknek, meg néhány más személynek lesz, de ez most tényleg nagyon titokban kell tartani.
It's for the President's eyes plus a few others, but this one's going to be tightly held.

Context sentences for "meg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
Even when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianVicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
Funny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
HungarianEz a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
Fancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
HungarianÚgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
I feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
HungarianÉs határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
I genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
HungarianPalgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
She looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
HungarianGusztustalan - mondta Shep, bár valószínűleg ő még mindig a Goldfishnél tartott.
'Disgusting,' Shep said, though he was most likely still talking about Goldfish.
HungarianMég a FIFA elnöke, Sepp Blatter is úgy gondolja, a szabályokon változtatni kell.
Even the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
HungarianIgraine nem hallotta a hangját, de mintha egyenesen a fejében szólalt volna meg.
Igraine could not hear her, but it was as if Viviane spoke directly to her mind.
HungarianJoggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
I have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
HungarianMég távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
Farther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Hungarianszólít meg jó hangosan.
Say, Rudy, you're going with Brodnax and Speer, aren't you? he calls out loudly.
HungarianA koreaiaknak nincs okuk szeretni az oroszokat, a japánokat meg még annyira sem.
The ROKs had no reason to love the Russians, and even less to love the Japanese.
Hungarian- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr.
You can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
HungarianMég jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
But I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
HungarianMost értettem meg, hogy ez a faforma kristályok, valójában energiaakkumulátorok.
We can deduce that these crystalline tree shapes are actually energy collectors.
HungarianKétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
And indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
HungarianTizenhét évvel a vérontás után még mindig holttestek százai várnak azonosításra.
Seventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
HungarianMég mindig fennáll ugyanis az a lehetőség, hogy vendégségben töltik az éjszakát.
It's still perfectly possible that she could be spending the night with someone.'