HU

megáll {verb}

volume_up
1. general
Megáll fönn a lépcsőn, és elnéz utcahosszat, látja?
See him pause on the top step and look upstreet?
Hari érezte, hogy lelassul, megáll, és újra zuhanni kezd.
Hari felt himself slow, pause then fall again.
I said, pause play.
Ha minden emeleten megáll, akkor mindet ellenőrizniük kell.
If it stopped on every floor they'd have to check them all.
megáll (also: abbahagy, befog)
Õ pedig tudta, hogy maga megáll majd egy patikánál, mert megmondta neki, hogy megáll folytattam.
And he knew you were going to stop, because you had told him, I suggested.
Minden óra megáll, amikor valaki másnaposan végez könyvtári kutatómunkát.
All clocks stop when one does legal research with a hangover.
A mobile-i Szent Cecilia-templomnál megáll, hogy megkenjék a homlokát hamuval.
She'd stop in Mobile at St. Cecilia's to get the ashes on her forehead.
2. nautical science: "hajó"

Context sentences for "megáll" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungariankérdezi Kelly, s megáll velem szemben, alig félméternyire tőlem.
Can I help you, sir? she says as she stands across from me, just two feet away.
HungarianÉgő szemmel figyelte, ahogy a két férfi belép a nappaliba, és megáll a háló közepén.
His eyes stung as he watched the two men enter the parlor, standing on the net.
HungarianDe mindegyik megáll a lábán, mire búcsút vesz a Mestertől magyarázta Albinus.
But all have independent means when they leave the Master, explained Albinus.
HungarianHa valami gond lép fel, a program futása megáll, s mindenki aki bent van, eltünhet.
If this isn't done correctly the program could abort and everyone inside could vanish.
Hungarian- 'Palán úgy képzelték, hogy az emberiség fejlődése megáll a megtorpanások időszakában?
Did you ever think the forward march of humanity would be absent of setbacks?
HungarianLeland Gaunt lép ki, és megáll a zöld napvető ponyva alatt.
Nor did he see Mr. Leland Gaunt walk out of his shop and stand beneath the green awning.
HungarianHa itt megáll, hiába az övé az, ami Nyugatföldből maradt, mégiscsak veszített.
If he were stopped now, even though all that remained of the Westland was his, he had lost.
Hungarian- A főépületben tizennyolc emelet van, de ez a lift megáll a tizediken.
There are eighteen floors in the main section, but this elevator stops at number ten.
HungarianMilyen mérges lett volna a lány, ha ő megáll, és utóbb kiderül, hogy nincs is pénze.
How furious shed be if he stopped and then she found he had no money!
Hungarian- Garp szeme elgörgött a pilóta és a felcser mellett, azok pedig vártak, hátha megáll.
Garp's eyes roamed past the pilot and the medic, who waited for them to come around again.
HungarianAmikor az amerikai Börze padlójára lép reggel fél 10-kor, megáll az idő számára.
When he walks onto the floor of the American Exchange at 9:30 in the morning, time stops for him.
HungarianNémelyikük esélyesebb a többinél, de itt megáll a tudományunk.
Scame ofthqi ar^1'™ lt as on a than others, but that's as fsir as we ca go.
HungarianPaul egy pillanatig azt hitte, megáll a szívverése a halálos rémülettől.
For a moment Paul thought the extremity of his terror might kill him.
Hungariankérdezi Miss Birdie, és megáll előttem csípőre tett kézzel.
Can you explain this? she asks, standing before me, hands on hips.
HungarianAmikor megáll a szerelvény, ő előre jön, mintha a következő állomásnál leszállni készülne.
As the train stops, he comes forward, as though to get ready to leave at the next station.
HungarianA vonatunk megáll Canterburyben, és legalább negyedórát elvesztegetünk a hajónál.
This train stops at Canterbury; and there is always at least a quarter of an hour's delay at the boat.
HungarianDeck egy pillanatra megáll és benéz, hogy megnézze, van-e bent valaki Dan Van Landellel.
Deck hesitates slightly to see if anyone is with Dan Van Landel.
HungarianEgy turista utazik a skót felföldön, és megáll egy kocsmában egy italra.
A tourist is backpacking through the highlands of Scotland, and he stops at a pub to get a drink.
HungarianSzürke, mint a fák, úgy harminc lépésre állt tőle most megáll, most megint mozog.
There was somebody, gray as the trees, standing thirty or so yards from him-now still, now moving again.
HungarianAz első kijátszott kártyától a tíz nappal későbbi versenyzárásig az idő megáll Len számára.
When the first card is played, until 10 days later, the tournament is over, time stops for Len.