HU megállapít
volume_up
{verb}

1. general

megállapít (also: kiutal, kioszt, kijelöl)
megállapít (also: kijelöl, kinevez, meghatároz, megjelöl)
megállapít (also: kiderít, megtud)
megállapít (also: dönt, eldönt, meghatároz, véget ér)
megállapít
megállapít (also: megalapoz, alapít, létrehoz, kiépít)
megállapít (also: kiderít, megtud, rajtakap, felfedez)
megállapít (also: rendbe hoz, beilleszt, megerősít, megjavít)
általános szabályokat megállapít
to lay down general rules
megállapít (also: javasol, kijelöl, kinevez, megjelöl)
megállapít (also: felszerel, díszít, ékesít, kijelöl)
Mindezek nagyon kézzelfogható ügyek, amelyeket ez az állásfoglalás megállapít.
These are all very tangible things that are set out in this resolution.
megállapít (also: előad, állít, kijelent, kifejez)

2. "összeget"

megállapít (also: felbecsül, megbecsül, kivet)

Context sentences for "megállapít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz egyáltalán nem különbözik attól, amit a passzív értékesítésre vonatkozó szakasz megállapít.
However, it is no different to what has been laid down here in the section relating to passive marketing.
HungarianEnnek a cikknek az értelmezési alapja az Európai Egyezmény, amely megállapít néhány elfogadhatatlan kivételt.
The basis for interpretation of that article is the framework of the European Convention and that lays down some unacceptable exceptions.