HU megállapítás
volume_up
{noun}

1. general

megállapítás
megállapítás (also: befejezés, következtetés)
megállapítás (also: elhelyezkedés, létesítés)
megállapítás (also: megerősítés, testület, cég, szervezet)
megállapítás (also: rögzítés, tartósítás, fixáció)
megállapítás (also: elintézés, rögzítés, leszorítás, fixálás)
volume_up
fixing {noun}
megállapítás (also: következmény, következtetés)
megállapítás (also: beiratkozás)
megállapítás (also: felszerelés, elhelyezés, elintézés, elrendezés)
megállapítás (also: közlés, állítás, bejelentés, kijelentés)
Szavazatunkat e megállapítás fényében kell értelmezni.
Our vote should be understood in the light of that statement.
Ez az egyszerű megállapítás kapta az első támadásokat, és végül törölni kellett a jelentésből.
This simple statement was the first to be attacked and removed.
Ez inkább megállapítás volt, mint kérdés, figyelte meg Gant.
A statement rather than a question, Gant noted.
megállapítás (also: feltétel, kikötés, megszorítás)

2. "előre"

megállapítás

3. medicine: "betegségé"

megállapítás

Context sentences for "megállapítás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAhogy a vita a vége felé közeledik, számos kezdeti megállapítás egyértelművé válik.
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
HungarianA tömegből mormogva kiszabaduló energiák igazolták a megállapítás helyességét.
He could feel the truth of that in the murmuring energy in the crowds.
HungarianA közzétételi beadványok alapos átvizsgálása után ez a megállapítás megerősítésre került.
This finding is confirmed after careful consideration of the disclosure submissions.
HungarianNéhány további alapvető megállapítás az elnökség részéről jól jött volna.
A few more substantial statements by the Presidency would have been apt.
Hungarian. - A Harangozó-jelentésben szerepel néhány fontos megállapítás a társadalmi kohézióról.
in writing. - The Harangozó report makes some important points on social exclusion.
HungarianDél felé járt, amikor rá kellett jönnie, hogy ez a megállapítás nem állja meg a helyét.
It was about 'noon' when they discovered just how wrong that particular assessment had been.
Hungarian- Ez aztán - szólt magában Colin - átkozottul találó megállapítás.
Now that, said Colin thoughtfully to himself, is a damned good description.
HungarianEszébe jutott egy megállapítás, amit valamelyik magazinban olvasott nem olyan régen.
She remembered vaguely some wicked remark by a woman columnist.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez egy helyes megállapítás, és ezért a képviselőcsoportom elutasítja a jelentést.
I believe this is right and my Group will therefore be rejecting this report.
HungarianA fenti megállapítás fényében a Bizottság mindössze egy megoldást látott: a harmonizációt.
In the face of this observation, the Commission saw just one solution: to seek harmonisation.
HungarianEz az utóbbi megállapítás szemmel láthatólag a legnagyobb dicséretnek számított.
This last was clearly an expression of high approval.
HungarianEnnek következtében hibás az a megállapítás, hogy ez csak a szegény országokat érintő betegség lenne.
Consequently, it is wrongly considered to be a disease that affects only poor countries.
HungarianNahát akkor mondtam egy végleges megállapítás hangján, mintha a dolog ezzel el is lenne intézve.
Well, then, I said with an air of finality, as if that settled it.
HungarianA megállapítás ugyanúgy érvényes volt az emberekre is, mint a pánzokra.
Midway through his thinking, the word they had come in Hari's thinking to mean humans as well as pans.
HungarianA belső piaccal kapcsolatos megállapítás szintén nagyon fontos.
Also, the point made about the internal market is very important.
HungarianSzámos olyan megállapítás szerepel a jelentésben, amelyek miatt nem tudtunk egyetérteni vele.
There are a number of considerations set out in the report that have caused us to disagree with it.
HungarianEz így van, de a megállapítás nemcsak az írói, lektűrírói munkára érvényes.
Fair enough; but this can happen in any context.
HungarianA megállapítás szerint a választások nem voltak sem átláthatók, sem becsületesek, sem demokratikusak.
They were neither transparent nor honest nor democratic.
HungarianEz a megállapítás jellemzőnek látszott a nő egész gondolkodásmódjára.
Does the name of Curry mean anything to you?
HungarianMás a megállapítás és más a megvalósítás.
It is one thing to establish it, but another thing to make it a reality.