"megállapodás szerint" English translation

HU

"megállapodás szerint" in English

HU

megállapodás szerint

volume_up
megállapodás szerint
Így azután ráhagytam, és beleegyeztem, hogy maradjanak együtt itt, amíg az előzetes megállapodás szerint James nem hozza magával hozzánk Alexandert.
So I gave in and agreed that they should stay on until the time arranged for James to bring Alexander back with him.
A megállapodás szerint az eszköz végrehajtásának általános tervét a közeljövőben, de legkésőbb 2009. április végéig benyújtjuk Önökhöz.
As agreed, the general plan for implementation of the facility will be submitted to you in the very near future and, in any case, by the end of April 2009.
Ezzel kapcsolatban pedig természetes, hogy a termékek címkézésének reformját és harmonizációját mindenhol meg kell vizsgálni a megállapodás szerint.
In the same connection, it is natural that the reform and harmonisation of product labelling should be assessed overall, as has now been agreed.
megállapodás szerint
Fogadóórák: 912 és 24 között, valamint megállapodás szerint.
Tustin Building, El Centro, California, Hours 9--12 and 2--4, and by Appointment.
megállapodás szerint (also: megegyezés szerint)
Esetleg a kapcsolata, aki a megállapodás szerint már előőbb odaért, foglaltnak találná a megbeszélt vécéfülkét.
Maybe the contact, who by arrangement was there before you, will not have found the right toilet cubicle free.

Similar translations for "megállapodás szerint" in English

megállapodás noun
szerint postposition
szerint
English

Context sentences for "megállapodás szerint" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz a megállapodás szó szerint követi a közleményünkben javasolt koncepciókat.
This agreement follows the concepts proposed in our communication to the letter.
HungarianKönnyű volt elfelejteni, hogy ő is mindig ott van, néz: a megállapodás szerint él.
It was easy to forget that he was always there, watching; living by proxy.
HungarianA Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szerint ugyanazokat az értékeket valljuk magunkénak.
The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
HungarianS ezt a megállapodás szerint majd nyilván jelzi neki, vagy hamarosan beállít.
Doubtless he would communicate with Tuppence in his special way, or else turn up, very shortly.
HungarianAz említett megállapodás szerint az övezet nem érinti a tagállamokat.
According to that agreement the zone does not affect the Member States.
HungarianOsztom azt a meggyőződést, amely szerint globális megállapodás nélkül minden erőfeszítésünk hiábavaló.
I share the belief that without a global agreement, all of our efforts will come to nothing.
HungarianA megállapodás szerint a rendszer 2008-ban lesz teljesen működőképes.
Under the agreement it would be fully operative by 2008.
HungarianHallgatólagos megállapodás szerint ez a titoktartás ellenértéke.
It's tacitly understood that the payments for discretion.
HungarianGörögország jelenleg közös EU-IMF programját hajtja végre, az egyetértési megállapodás szerint.
Greece is implementing its joint EU-IMF programme in time and according to the memorandum of understanding.
HungarianA megállapodás szerint a szüret végéig maradni akartak.
It appeared as though they would stay and finish the harvest.
HungarianA megállapodás szerint amit egy újabb rádióbeszélgetés alkalmával kötöttünk ezzel a kis, védtelen, vacak hajóval kellett jönnünk.
Sir Owain had made that clear, when we talked a second time along the far-speaker beam.
HungarianAz e megállapodás szerint lefektetett hitelplafonok ugyancsak nagyon kedvezőek a portugál piac szempontjából.
The credit ceilings laid down under this agreement are also a very positive aspect for the Portuguese market.
HungarianE megállapodás szerint az antwerpeni Opel biztosítékot kapott arra, hogy a szabadidőautókat ott gyártanák.
Under the terms of this agreement, the Opel site in Antwerp was given the assurance that SUVs would be produced there.
HungarianA megállapodás szerint maguknak le kellett volna hajtani a mélyedésbe, de úgy saccolták, hogy nem férnének el az úttorlasz mellett.
You are supposed to drive down into that hollow, but it doesn't look to be room enough for the big car.
HungarianBecslések szerint a megállapodás aláírása több milliárd eurós veszteséget okozna, vagy akár annak többszörösét is.
It is estimated that signing the agreement would cause losses ranging from several billion euro to several times this amount.
HungarianVéleményem szerintmegállapodás született.
HungarianAz értékelés szerint a megállapodás értelmében a Comore-szigeteki Unió 2005 és 2009 között 2,7 millió euró támogatásban részesült.
According to the assessment, the agreement provided the Union of the Comoros with EUR 2.7 million between 2005 and 2009.
HungarianEgyszer találkoztak évente, valamilyen nagyon eldugott helyen; a megállapodás szerint ártatlannak tetsző telefonok útján értesítették egymást.
It met once a year, by agreement reached in harmless-sounding tele-phone calls, and in a place of great privacy.
HungarianAz Európai Unió és Oroszország közötti átfogó új partnerségi megállapodás véleményem szerint nagyon örvendetesnek tekinthető.
in writing. - (DE) The comprehensive new partnership agreement between the European Union and Russia is, in my view, very welcome.
HungarianA megállapodás szerint le kellett volna jönnünk a mélyedésbe, de nemigen tudtunk volna eljönni a kocsival a barikád mellett nekiütköztünk volna.
We were supposed to drive down into the hollow but there didn't seem to be room for the car without scratching it up.