"megállapodott" English translation

HU

"megállapodott" in English

HU

megállapodott {adjective}

volume_up
megállapodott (also: megbeszélt, közös)
Az összeomlás után az árfolyam elérte a mélypontját, és a nap végére a Pynex szilárdan megállapodott negyvenöt dolláron.
The market bottomed soon after it crashed, and by the end of the day Pynex was holding steady at forty-five.

Context sentences for "megállapodott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVégigfutott vagy fél tucat lehetőségen, mielőtt megállapodott volna az egyiknél.
He came up with a half-dozen possibilities but he finally settled on one.
HungarianAragorn végül megállapodott a nagy kapu fölött, fittyet hányva az ellenség lövedékeinek.
At last Aragorn stood above the great gates, heedless of the darts of the enemy.
HungarianSzemét körbejáratta az asztalon, míg végül megállapodott Stormon, és kifakadt.
Her gaze flicked down the table to find Storm's knowing eyes upon her.
HungarianAmikor Fitch megállapodott Marlee-val, az Alap egyenlege hat és fél millió dollár volt.
The Fund had a balance of six and a half million when Fitch cut his deal with Marlee.
HungarianA zümmögés egyre hangosabb lett, és megállapodott a beredőnyzött ablak előtt.
The humming grew louder and louder, localized itself as being outside the shuttered windows.
HungarianKleopátra több száz mérget kipróbált, mielőtt az áspisnál megállapodott volna.
Cleopatra tried a hundred poisons before she settled on the snake.
HungarianUriens tekintete megállapodott Morgaine-on, akinek sötét ruhája kiemelte bőre fehérségét.
Uriens' eyes were on Morgaine where she sat, her dark gown lending fairness to her skin.
HungarianElmondható, hogy a VIS a tagállamokkal megállapodott terv szerint nagyon jól halad.
It can be said that VIS is going very much according to the plan agreed with the Member States.
HungarianAz Európai Tanács megállapodott továbbá az e célok eléréséhez szükséges részletes stratégiában is.
The European Council also agreed on a detailed strategy for achieving this goal.
HungarianTúl öreg és túlságosan megállapodott vagyok, hogy föladjam egy élet munkáját.
I am too old and too set in my ways to give up a lifetime's work.
HungarianA szeme átvillant a hallon, és megállapodott a széles lépcsőn; rekedten felhördült.
His eyes traveled across the lobby to the foot of the wide stairs and a harsh gasp escaped him.
Hungarian. - (DE) A régiók Európája egy olyan alapelv, amelyben az EU már régen megállapodott.
The Europe of the regions is a principle on which the EU has long agreed.
HungarianKiválasztott és kipróbált hármat egymás után, majd megállapodott a karikán levő hatodiknál.
He selected and tested three, one after the other, and settled for the sixth on the ring.
HungarianLily pillái fölpattantak, szeme elfordult balra, és megállapodott Michaelen.
Lily's eyes opened and veered to the left to fix upon Michael.
HungarianTekintete végigpásztázta a kabint, majd megállapodott az asszonyon.
She herself hardly noticed what she'd taken hastily from her suitcase.
HungarianTizenöt yarddal odébb a vadember megállapodott, és elkiáltotta vadászkiáltását.
The savage stopped fifteen yards away and uttered his cry.
HungarianVerejték csorgott le a nyakamon, be az ingem alá, ahol megállapodott és csiklandozni kezdett.
Sweat ran down my neck and into my shirt, where it caught and tickled.
HungarianAz a vevő, aki a megállapodott árat kifizeti, teljesítette a kötelezettségét.
(PL) Madam President, a customer who pays an agreed price has fulfilled an obligation.
HungarianAz év elején a Tanács megállapodott egy általános megközelítésben.
The Council agreed on a general approach at the beginning of the year.
HungarianA válla olyan... nos, megállapodott emberre vallott, ha érti, mire gondolok.
His shoulders looked -- well, set, if you know what I mean.