"megérkezik" English translation

HU

"megérkezik" in English

HU

megérkezik {verb}

volume_up
megérkezik
Lwaxana Troi és a tiszteletre méltó Miller család hamarosan megérkezik.
Lwaxana Troi and the honourable Miller family will soon arrive.
A kincs hibásan érkezik, de el lehet mondani, hogy megérkezik.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
- És kilenc óra után néhány perccel megérkezik a patkányfogó.
At a few minutes past nine, the rat-catcher will arrive.
Amint megérkezik, szépen átsétál a Pontchartrainből.
She should just come on over from the Pontchartrain as soon as she arrived.
Esther Walters valószínűleg hamarosan megérkezik, és csatlakozik hozzá.
Probably Esther Walters would come and join him.
Várjuk az Önök jelentését, ami hamarosan megérkezik.
We are awaiting your report, which will come shortly.
megérkezik (also: kézhez kap)
megérkezik

Context sentences for "megérkezik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHamarosan megérkezik a csoportom egyik nagyon fontos tagja, egy fiatal matematikus.
I have a very important member of my staff arriving soon, a fine young mathist.
HungarianAz az értesülésem, hogy a Crackenthorpe család többi tagja is megérkezik a szemlére.
I understand the other members of the Crackenthorpe family will be here for it.
HungarianSzakíthatok néhány percet, hogy megmutassam, mielőtt a következő csoport megérkezik.
I can spare a few moments, until the next party of dignitaries arrives.”
HungarianAz az... asszony ott lent az mondta, hogy valószínűleg hamarosan megérkezik.
The - er - the woman downstairs seemed to think you might be in before long.
HungarianA legjobb esetben is csak néhány napot nyerünk, mielőtt Halsey megérkezik a vontatójával.
At best we'll only have a few days to spare before Halsey arrives with his tug.
HungarianAillas király hamarosan megérkezik, hacsak a parti szelek nem hátráltatják.
King Aillas will be on hand shortly, unless he is set aback by an offshore wind.”
HungarianEzután megérkezik a fertőtlenítő csapat, és gyorsan megtisztítja a helyiséget.
A decontamina-tion crew moves in swiftly to clean up whatever mess you've made in the lab.
HungarianKözben megérkezik a felmentő sereg, és akkor szétzúzzuk a szürke bőrű barbárokat!
In that time, a relieving army will have arrived and we can crush the grey-skinned bastards.
HungarianLesben fognak várni rá, amíg meg nem érkezik, s amint megérkezik, lecsapnak rá.
Complete silence would be maintained until he arrived, and when he did, they would have him.
HungarianAzonosítjuk a gépet, és feltartjuk míg a Szicsuan Tízes megérkezik.
We will identify the aircraft and engage until Sichuan-Ten flight is in position.
HungarianKham viszont csak akkor lesz boldog, ha Rabo és a japán kölyök is megérkezik a terepjáróval.
Kham wouldn't be happy until Rabo and the Jap kid arrived with the Rover, however.
HungarianMihelyt megérkezik, nekiveselkedünk, és megkezdjük annak megvitatását.
As soon as it comes, we will throw ourselves at it and start to discuss it.
HungarianGraham megérkezik...
We ought to be doing something, but I suppose it's better to wait until Dr. Graham comes.
HungarianYo, ha megérkezik a teherautó ezekért a seggfejekért, ez itt a szakadt biztonsági övet kapja.
Yo, when the van comes for these assholes, this one gets the busted seat belt.
HungarianMihelyt megérkezik a kérés, a dolgok, legalábbis adminisztratív értelemben, könnyebbek lesznek.
Once the call was made, things got easier, at least in the administrative sense.
HungarianTízkor megérkezik a rózsaszín kabátot viselő úriember, de egyedül jön.
At ten, the elderly gentleman in the pink jacket arrives, but he is alone.
HungarianHa kettő tájban elbóbiskol, éppen kialussza magát, mire megérkezik Ryan.
If she dozed off sometime around two, she'd be fine when Ryan got here.
HungarianVárjuk Olaszország válaszát; amint a válasz megérkezik, kiértékeljük azt.
The Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.
HungarianCatherine azt mondta az egyik lánynak, Ha megérkezik Anna Scheele, akkor jobban haladhatunk.
Catherine said to one of the other girls, 'When Anna Scheele comes, we can go forward.
HungarianA többi előadóval folytatjuk, és ha ő közben megérkezik, akkor átadjuk neki a szót.
We will move on to the other rapporteurs, and if he arrives in time we will give him the floor.