"meg kell említeni" English translation

HU

"meg kell említeni" in English

HU meg kell említeni
volume_up

meg kell említeni

Similar translations for "meg kell említeni" in English

meg noun
English
meg conjunction
meg- particle
English
kell verb
kell
még adverb
még conjunction
English

Context sentences for "meg kell említeni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe ha őszinték akarunk lenni, van egy részletkérdés, amelyet meg kell említeni.
However, if we are being honest about this, then there is one detail that must be mentioned.
HungarianMeg kell említeni a palackok gyártására használt anyagok vegyi összetételét.
The actual analysis of the cast from which the cylinders were manufactured must be mentioned.
HungarianAzt is meg kell említeni, hogy kötelezettséget vállaltunk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére.
It should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.
HungarianMeg kell említeni, hogy Törökországban pozitív változások következtek be.
It must be said that Turkey has experienced positive changes.
HungarianUgyanakkor meg kell említeni a származási ország megjelölésének kérdését.
At the same time, however, we cannot fail to mention the indication of the country of origin issue.
HungarianMeg kell említeni a Bizottság által most készített online digitális felhasználói útmutatót.
The online digital user's guide, which is being prepared by the Commission, has to be mentioned.
HungarianŐk azok, akiket ez esetben mindenképpen meg kell említeni.
These are people who should be mentioned on such an occasion.
HungarianElőször is egy olyan témát szeretnék felvetni, amiről eddig nem szóltunk, és bizony meg kell említeni.
Firstly, I would like to say something that has not been mentioned here, and which must be stated quite frankly.
Hungarian- Nézd, Roy, van még valami, amit meg kell említeni.
Look, Roy, there's something else we need to mention.
HungarianAz úgynevezett "biztonsági” kérdéseket is meg kell említeni, beleértve "a rakétavédelmi pajzs létesítését”.
So-called 'security' issues should also be noted, including 'the establishment of the missile defence shield'.
HungarianMeg kell említeni az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerét, mivel azt ez a bizottsági javaslat módosította.
The Emissions Trading Scheme should be mentioned as it has been amended by means of this Commission proposal.
HungarianA végrehajtási javaslatban külön meg kell említeni az alábbi területek finanszírozását és társfinanszírozását:
In this implementation proposal, specific mention should be made for funding and cofinancing in the following areas:
HungarianMeg kell említeni, hogy már konszenzus jött létre a gazdaságélénkítési terv bizonyos mértékű koordinációjával kapcsolatban.
It is fair to say that there is already a consensus about some level of coordination for a recovery plan.
HungarianÉs meg kell említeni az új tagországok erőfeszítéseit is, hiszen az ő munkájuk tette lehetővé, hogy ma itt tartunk.
I must also mention the efforts of the new Member States, since their work has enabled us to be at this point today.
HungarianAzonban más érveket is meg kell említeni.
However, other arguments may be added to this.
HungarianEzt semmiféleképpen sem szabad készpénznek venni, de ebben az esetben úgy érzem, mindenféleképpen meg kell említeni és ki kell emelni.
It is not something that can be taken for granted, but it deserves particular emphasis in this case.
HungarianEnnek kapcsán meg kell említeni, hogy Európa számos változatos hagyománnyal rendelkezik a munkafeltételek szabályozása terén.
It should be mentioned in this respect that Europe has many and varied traditions in the regulation of working conditions.
HungarianA vízzel együtt meg kell említeni a talajt is.
Hungarian. - Elnök úr, az első dolog, amit meg kell említeni az az, hogy a Parlament megállapodást akar.
on behalf of the PPE Group. - Mr President, the first thing that should be said is that this Parliament wants an agreement.
HungarianTörtént jelentős előrelépés, de amikor egy országot értékelni kell, a pozitív és negatív vonásokat egyaránt meg kell említeni.
Some substantial progress has been made, but when assessing a country, both the positives and the negatives should be mentioned.